Mijn laatste bijdrages

vrijdag 20 mei 2016

Leren terwijl je wacht

Collega’s die wachten voor de koffieautomaat, Studenten die op de gang wachten voor een lokaal. Wachtrijen voor de kopieermachine. Zonde van jouw tijd. Of kunnen we die tijd beter gebruiken? Dat kan met One Minute Wonder, een idee van het UMC in Utrecht. Het Deltion vertaalt dit ‘leren terwijl je wacht’ naar het MBO.

Tijdens een SURF roadshow onderwijsinnovatie op het UMC kreeg ik One Minute Wonder te zien. One Minute Wonder is volgens GeertjeAgricola en Emma Bosman van het UMC ‘een web-app voor medisch personeel met inhoudelijke vragen en kennis om wachtmomenten tijdens het werk zinvol te kunnen besteden’. 

In het UMC staan op strategische wachtlocaties iPAD’s op paaltjes. Personeel kan wanneer ze willen vakinhoudelijke vragen oproepen en deze proberen te beantwoorden. Geen toets, maar kennis delen en informeren. Het lijkt mij een mooie uitdaging om iets dergelijks ook in het MBO op te zetten.

Omdat ik het niet zie zitten bij ons in het gebouw iPAD’s neer te zetten heb ik gekozen voor affiches met QRcodes. Deze codes linken naar een webapplicatie met MCvragen. De applicatie in gemaakt met Xerte en is uiteraard met een smartphone te benaderen.
De affiches hangen bij kopieermachines, koffieapparaten en plekken waar studenten vaak moeten wachten. Op dit moment heb ik enkel een proefversie voor een heel klein onderdeel van de opleiding Tandartsassistent gemaakt en gepubliceerd. Er staan wat vakinhoudelijke vragen in en enkele vragen over de nieuwe kwalificatiestructuur. Er zijn ideeën om vulling te gaan maken op het gebied van didactiek en onderzoeksvaardigheden.

Mijn verwachting is dat met deze manier van ‘fun-learning’ studenten veel meer in staat zijn Assessment as learning te kunnen gebruiken in hun leerproces. Daarnaast zien leraren heel praktisch wat ICT kan betekenen in het onderwijs, zeker als je dit inzet bij een team dat net midden in de cursus ‘Activerende didactiek met ICT’ zit. Het is overigens niet de bedoeling dat gebruikers alle vragen achter elkaar gaan maken. Zo af en toe eens eentje, dat is genoeg.

Ervaren hoe het werkt? Klik op de afbeelding in dit blogbericht, scan de code met een QRlezer van jouw telefoon (die van Kaspersky is een hele goede) en loop eens door het (nu nog zeer beperkte) e-learning pakketje. 

De affiches hangen, ik heb collega's en studenten niets verteld, benieuwd wat er gebeurt...

woensdag 13 april 2016

Productiestraat e-learning, gegarandeerd interactief

Help! Steeds meer leermateriaal wordt als leunmaarlekkerachteruit materiaal onder de noemer e-learning online gezet. Met tekst, films, plaatjes en af en toe een open opdracht worden studenten in lange zelfstandig te volgen modules in de consumeer-en slaapstand gezet. Activerende didactiek is aan dit soort materiaal niet besteed. Niet meer gebruiken, niet meer doen. En als je weer ergens zo'n lange scrollbare pagina ziet, terugsturen naar de uitgever. Niet gebruiken! Punt. Het kan namelijk veel beter: zet met doordachte e-learning jouw studenten aan tot mentaal handelen.

Dit was ongeveer de strekking van mijn eerste workshop over de Deltion productiestraat e-learning op de CVI. Het Deltion maakt sinds enige tijd zelf e-learning modules die intern besteld worden door leraren in het proces rond het verblenden van het onderwijs. Aan de basis van deze e-learning ligt het model van mentaal handelen.

Leraren leveren hier de content aan, specialisten van het Media Informatie Centrum/ICT&Leren stellen vervolgens de e-learning samen. Er wordt gewerkt met scripts die deels door leraren en deels door de specialisten wordt ingevuld. In de onderstaande powerpoint vind je de procedure. Voor het script template en andere achterliggende onderwijskundige uitgangspunten kun je deze link gebruiken.
Het Deltion gebruikt overigens Xerte, een geweldig open source auteurstool die uiteraard gratis is, maar ook via Surf aangeschaft / gehost kan worden.


maandag 28 maart 2016

Training Activerende Didactiek met ICT.

Al bijna een klassieke vraag: Hoe zorg je er voor dat (MBO)leraren bewuste keuzes gaan maken met betrekking tot de inzet van ICT in hun lessen?  Keuzes die gebaseerd zijn op kennis en ervaring in plaats van onderbuikgevoelens, keuzes die de meerwaarde van ICT een plaats geven die het verdient. Op het Deltion College zetten we hiervoor vanaf dit jaar de nieuwe, in eigen beheer geproduceerde blended training 'Activerende Didactiek met ICT' (ADmICT) in.

De training ADmICT is bedoeld om leraren bewust te maken hoe hun huidige onderwijs gebruik kan maken van ICT. Het gaat niet om nieuwe concepten, maar toepassingsmogelijkheden in de 'gewone' , reguliere lessen. In de laatste workshop van de training wordt door het gebruik van de DidactTool de transfer gemaakt naar blended leren.
De inhoud van de training is gebaseerd op de Kennisbasis ICT, de einddoelen van de lerarenopleiding en bestaat uit de e-learningonderdelen Didactische keuzes 1 en 2, Actieve instructie, Communicatie, Gestructureerd oefenen, Samenwerking, Actieve kennisconstructie en arrangeren, Begeleiden van studenten, Toetsing en evaluatie, Educatieve software en games. De studiebelasting is ongeveer 12 uur.

Het Deltion deelt bijna alle geproduceerde leerobjecten als videolessen en e-learningmodule als Open Educational Resources, dus ook de inhoud van deze training. Samen met gebruikers van andere ROC's willen we deze eerste versie van de training verder vervolmaken. Je kunt daarom via onderstaande link de Scorm- en bronbestanden downloaden en (her)gebruiken op je eigen school. We vragen enkel nieuwe afgeleide modules op hun beurt weer met het veld te delen, net als wij dat doen.

http://www.deltion.nl/vm/videolessen-en-e-learning/activerende-didactiek-met-ict

We zijn erg benieuwd naar jullie feedback. Tijdens de CVI conferentie in Groningen besteden we een workshop aan deze nieuwe training.

Creative Commons-Licentie
ADmICT van Deltion College valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op http://www.deltion.nl/vm/videolessen-en-e-learning/activerende-didactiek-met-ict.

vrijdag 5 februari 2016

De DidactTool - nu ook buiten Deltion beschikbaar

In mijn vorige blog introduceerde ik de DidactTool. Vanuit diverse scholen in Nederland en België is gevraagd of het spel ook te koop wordt aangeboden. En ja: na ampel beraad is besloten deze bordspeluitvoering van de Deltion menukaart en uitbreiding op TPACK nu ook voor gebruikers buiten Deltion beschikbaar te stellen. Naast de DidactTool bieden wij ook de CurriculumTool aan. Meer over die tool vind je hier.  De eerste bestellingen zijn intussen de deur al uit!


Verkoopprijs DidactTool
Onderwijs instellingen – spelkosten zonder BTW            €49,95
Commerciële instellingen – spelkosten incl. BTW            €49,95 + 21% BTW = € 60

Verkoopprijs CurriculumTool
Onderwijs instellingen – spelkosten zonder BTW            €49,95
Commerciële instellingen – spelkosten incl. BTW            €49,95 + 21% BTW = € 60

Deal CurriculumTool + DidactTool:
Onderwijs instellingen – spelkosten zonder BTW            €75
Commerciële instellingen – spelkosten incl. BTW            €75 + 21% BTW = € 90

Belangstelling? Bestellen kun je doen door mij een bericht te sturen. Zet daarin jouw naam, adres en factuuradres (als anders dan postadres). Vergeet niet het aantal te vermelden.

De DidactTool eerst in de praktijk zien? Op het CVI in Groningen besteden wij er een workshop aan en laten wij zien hoe de tool op het Deltion wordt ingezet.