Mijn laatste bijdrages

maandag 25 september 2017

Bijeenkomst Training afstandsonderwijs in het MBO

Online onderwijs groeit! Steeds meer onderwijsinstellingen verzorgen afstandsonderwijs. Vooral universiteiten en hogescholen bieden deze vorm van afstandsonderwijs aan, terwijl het MBO hier nog nauwelijks iets mee doet.Het Deltion College in Zwolle is in 2015 begonnen met pilots synchroon afstandsonderwijs. Deze waren zo'n succes, dat besloten is deze manier van online leren, waar dit gewenst is, op te nemen als onderwijsmiddel binnen de verschillende opleidingen.

Ook op afstand gaat Deltion voor kwaliteit. We vinden het belangrijk dat onze leraren vaardig zijn voordat ze starten met synchroon online lesgeven. Deltion ontwikkelde zelf een training afstandsonderwijs voor leraren. Hoe pak je je lessen op afstand didactisch aan, hoe houd je verbinding met je studenten en hoe voelt het om online les te krijgen en te geven?

Deltion deelt deze training. Wil je meer weten over deze training afstandsonderwijs en hoe jij het kunt inzetten? Dan nodigen wij je uit voor de informatiebijeenkomst op 28 november 2017 van 9.30 – 12.00 uur op het Deltion College in Zwolle (inloop v.a. 9.30 uur, start 10.00 uur).

De bijeenkomst is gratis, maar we hebben maar een beperkt aantal plaatsen, dus vol = vol. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar afstandsonderwijs@deltion.nl

woensdag 5 april 2017

Blended Coaches: sterkste schakel bij invoering blended leren

Opleidingsprogramma voor Blended Coaches voor iedereen beschikbaar.
Het Deltion College wil de onderwijsteams ondersteunen in het ontwikkelen en uitvoeren van blended leren. Anders gezegd: ondersteunen bij de onderwijsontwikkeling, want dat is het eigenlijk. Om dit goed te kunnen doen heeft het Deltion College een aantal Blended Coaches aangesteld. Tijdens de CVI managementconferentie van 2017 presenteert Deltion deze aanpak. Ook wordt daar de hierbij ontwikkelde training vrijgegeven als Open Educational Resource.

Blended coaches zijn leraren die teams begeleiden bij de onderwijsontwikkeling en hen inspireren met mogelijkheden als flipping the classroom, video gebruik, afstandsonderwijs en BPVbegeleiding op afstand. De Blended coach is voor de teams de procesbegeleider in blended leren en helpt hen de juiste stappen te zetten in dit proces van onderwijsvernieuwing. Daarnaast is de Blended Coach een expert in het verbinden van leerdoelen, didactische werkvormen en inzet van ICT en nieuwe media in het onderwijs. En of dat allemaal niet genoeg is is hij of zij ook nog eens een adviseur in het maken van goede afwegingen bij de inzet van ICT in het onderwijs en de ontwikkeling van blended leren binnen de teams.
De functie van Blended Coach staat niet op zichzelf, maar past in de programmalijn Leren met ICT die Deltion uitvoert.

De Blended coach is dus geen technisch ondersteuner. Hij of zij richt de ELO niet in en geeft geen knoppencursussen in diverse tools. Om de leraren kennis te laten maken met de mogelijkheden van ICT in hun huidige onderwijs heeft het Deltion College hiervoor een training ontwikkeld. Deze hier al eerder besproken en gedeelde cursus Activerende didactiek met ICT is de opmaat naar het verblenden van onderwijs. Om de link te leggen naar nieuw onderwijs spelen we aan het einde van deze training bijvoorbeeld onze DidactTool.

Als een team na het volgen van de training Activerende didactiek met ICT besluit haar onderwijs te willen verblenden komt de Blended Coach in beeld. Deze coach helpt het team de stap te maken naar onderwijsontwikkeling waarin de meerwaarde van ICT benut kan worden > Blended Leren.
De coaches zijn opgeleid met een blended trainingsprogramma: met behulp van een stappenplan zijn zij nu in staat blended onderwijs te ontwerpen en teams te begeleiden in hun ontwikkelproces.

Het trainingsprogramma voor de Blended Coaches (inclusief bronbestanden van online modules en lesplannen voor de f2f bijeenkomsten) worden door Deltion met iedereen die wil gedeeld. Hier vind je de link naar de modules en meer info.  De verwachting is dat voor de zomervakantie deze training is omgezet naar een meer algemene training Blended Leren.

Wil je meer weten over de Programmalijn Leren met ict? Klik hier voor de tablet en laptopversie
Voor de mobiele versie klik je hier of scan je de qrcode


donderdag 9 maart 2017

Training (synchroon) afstandsonderwijs

Het ROC Deltion College maakt in opdracht van de provincie Overijssel een training afstandsonderwijs voor leraren. De training wordt gefinancierd door het ministerie van I&M. 
Uitgangspunt is synchroon afstandsonderwijs. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden van begeleiding op afstand van de stage (BPV). De training wordt op een blended manier verzorgd: een aantal klassikale en online bijeenkomsten wordt afgewisseld door online modules (zie de afbeelding).

Op dit moment (maart 2017) wordt de eerste training intern gevold door een pilotgroep. Na evaluatie van deze pilot wordt een en ander bijgesteld en halverwege 2017 beschikbaar gesteld als open leermateriaal.

Het Deltion College heeft al veel ervaring opgedaan met het verzorgen van afstandsonderwijs. Na de eerste pilots een aantal jaren geleden wordt deze vorm van onderwijs door steeds meer opleidingsteams opgepakt, tot nu toe met groot succes. De teams zijn verspreid over diverse beroepsrichtingen binnen BOL en BBL. Ook de leeftijd van de deelnemende studenten varieert: van 16 tot 50 plus.

De ontwikkeling van de training is in handen van het Expertisecentrum Blended Leren van het Deltion College, Dit expertisecentrum begeleidt de Deltion Blended Coaches, en ontwikkelt trainingen op het gebied van Blended Leren.
De training wordt gemaakt door Jolanda van Til en mijzelf. De projectleiding wordt gedaan door AnneMarie Versloot.vrijdag 20 mei 2016

Leren terwijl je wacht

Collega’s die wachten voor de koffieautomaat, Studenten die op de gang wachten voor een lokaal. Wachtrijen voor de kopieermachine. Zonde van jouw tijd. Of kunnen we die tijd beter gebruiken? Dat kan met One Minute Wonder, een idee van het UMC in Utrecht. Het Deltion vertaalt dit ‘leren terwijl je wacht’ naar het MBO.

Tijdens een SURF roadshow onderwijsinnovatie op het UMC kreeg ik One Minute Wonder te zien. One Minute Wonder is volgens GeertjeAgricola en Emma Bosman van het UMC ‘een web-app voor medisch personeel met inhoudelijke vragen en kennis om wachtmomenten tijdens het werk zinvol te kunnen besteden’. 

In het UMC staan op strategische wachtlocaties iPAD’s op paaltjes. Personeel kan wanneer ze willen vakinhoudelijke vragen oproepen en deze proberen te beantwoorden. Geen toets, maar kennis delen en informeren. Het lijkt mij een mooie uitdaging om iets dergelijks ook in het MBO op te zetten.

Omdat ik het niet zie zitten bij ons in het gebouw iPAD’s neer te zetten heb ik gekozen voor affiches met QRcodes. Deze codes linken naar een webapplicatie met MCvragen. De applicatie in gemaakt met Xerte en is uiteraard met een smartphone te benaderen.
De affiches hangen bij kopieermachines, koffieapparaten en plekken waar studenten vaak moeten wachten. Op dit moment heb ik enkel een proefversie voor een heel klein onderdeel van de opleiding Tandartsassistent gemaakt en gepubliceerd. Er staan wat vakinhoudelijke vragen in en enkele vragen over de nieuwe kwalificatiestructuur. Er zijn ideeën om vulling te gaan maken op het gebied van didactiek en onderzoeksvaardigheden.

Mijn verwachting is dat met deze manier van ‘fun-learning’ studenten veel meer in staat zijn Assessment as learning te kunnen gebruiken in hun leerproces. Daarnaast zien leraren heel praktisch wat ICT kan betekenen in het onderwijs, zeker als je dit inzet bij een team dat net midden in de cursus ‘Activerende didactiek met ICT’ zit. Het is overigens niet de bedoeling dat gebruikers alle vragen achter elkaar gaan maken. Zo af en toe eens eentje, dat is genoeg.

Ervaren hoe het werkt? Klik op de afbeelding in dit blogbericht, scan de code met een QRlezer van jouw telefoon (die van Kaspersky is een hele goede) en loop eens door het (nu nog zeer beperkte) e-learning pakketje. 

De affiches hangen, ik heb collega's en studenten niets verteld, benieuwd wat er gebeurt...

woensdag 13 april 2016

Productiestraat e-learning, gegarandeerd interactief

Help! Steeds meer leermateriaal wordt als leunmaarlekkerachteruit materiaal onder de noemer e-learning online gezet. Met tekst, films, plaatjes en af en toe een open opdracht worden studenten in lange zelfstandig te volgen modules in de consumeer-en slaapstand gezet. Activerende didactiek is aan dit soort materiaal niet besteed. Niet meer gebruiken, niet meer doen. En als je weer ergens zo'n lange scrollbare pagina ziet, terugsturen naar de uitgever. Niet gebruiken! Punt. Het kan namelijk veel beter: zet met doordachte e-learning jouw studenten aan tot mentaal handelen.

Dit was ongeveer de strekking van mijn eerste workshop over de Deltion productiestraat e-learning op de CVI. Het Deltion maakt sinds enige tijd zelf e-learning modules die intern besteld worden door leraren in het proces rond het verblenden van het onderwijs. Aan de basis van deze e-learning ligt het model van mentaal handelen.

Leraren leveren hier de content aan, specialisten van het Media Informatie Centrum/ICT&Leren stellen vervolgens de e-learning samen. Er wordt gewerkt met scripts die deels door leraren en deels door de specialisten wordt ingevuld. In de onderstaande powerpoint vind je de procedure. Voor het script template en andere achterliggende onderwijskundige uitgangspunten kun je deze link gebruiken.
Het Deltion gebruikt overigens Xerte, een geweldig open source auteurstool die uiteraard gratis is, maar ook via Surf aangeschaft / gehost kan worden.


maandag 28 maart 2016

Training Activerende Didactiek met ICT.

Al bijna een klassieke vraag: Hoe zorg je er voor dat (MBO)leraren bewuste keuzes gaan maken met betrekking tot de inzet van ICT in hun lessen?  Keuzes die gebaseerd zijn op kennis en ervaring in plaats van onderbuikgevoelens, keuzes die de meerwaarde van ICT een plaats geven die het verdient. Op het Deltion College zetten we hiervoor vanaf dit jaar de nieuwe, in eigen beheer geproduceerde blended training 'Activerende Didactiek met ICT' (ADmICT) in.

De training ADmICT is bedoeld om leraren bewust te maken hoe hun huidige onderwijs gebruik kan maken van ICT. Het gaat niet om nieuwe concepten, maar toepassingsmogelijkheden in de 'gewone' , reguliere lessen. In de laatste workshop van de training wordt door het gebruik van de DidactTool de transfer gemaakt naar blended leren.
De inhoud van de training is gebaseerd op de Kennisbasis ICT, de einddoelen van de lerarenopleiding en bestaat uit de e-learningonderdelen Didactische keuzes 1 en 2, Actieve instructie, Communicatie, Gestructureerd oefenen, Samenwerking, Actieve kennisconstructie en arrangeren, Begeleiden van studenten, Toetsing en evaluatie, Educatieve software en games. De studiebelasting is ongeveer 12 uur.

Het Deltion deelt bijna alle geproduceerde leerobjecten als videolessen en e-learningmodule als Open Educational Resources, dus ook de inhoud van deze training. Samen met gebruikers van andere ROC's willen we deze eerste versie van de training verder vervolmaken. Je kunt daarom via onderstaande link de Scorm- en bronbestanden downloaden en (her)gebruiken op je eigen school. We vragen enkel nieuwe afgeleide modules op hun beurt weer met het veld te delen, net als wij dat doen.

http://www.deltion.nl/vm/videolessen-en-e-learning/activerende-didactiek-met-ict

We zijn erg benieuwd naar jullie feedback. Tijdens de CVI conferentie in Groningen besteden we een workshop aan deze nieuwe training.

Creative Commons-Licentie
ADmICT van Deltion College valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op http://www.deltion.nl/vm/videolessen-en-e-learning/activerende-didactiek-met-ict.

vrijdag 5 februari 2016

De DidactTool - nu ook buiten Deltion beschikbaar

In mijn vorige blog introduceerde ik de DidactTool. Vanuit diverse scholen in Nederland en België is gevraagd of het spel ook te koop wordt aangeboden. En ja: na ampel beraad is besloten deze bordspeluitvoering van de Deltion menukaart en uitbreiding op TPACK nu ook voor gebruikers buiten Deltion beschikbaar te stellen. Naast de DidactTool bieden wij ook de CurriculumTool aan. Meer over die tool vind je hier.  De eerste bestellingen zijn intussen de deur al uit!


Verkoopprijs DidactTool
Onderwijs instellingen – spelkosten zonder BTW            €49,95
Commerciële instellingen – spelkosten incl. BTW            €49,95 + 21% BTW = € 60

Verkoopprijs CurriculumTool
Onderwijs instellingen – spelkosten zonder BTW            €49,95
Commerciële instellingen – spelkosten incl. BTW            €49,95 + 21% BTW = € 60

Deal CurriculumTool + DidactTool:
Onderwijs instellingen – spelkosten zonder BTW            €75
Commerciële instellingen – spelkosten incl. BTW            €75 + 21% BTW = € 90

Belangstelling? Bestellen kun je doen door mij een bericht te sturen. Zet daarin jouw naam, adres en factuuradres (als anders dan postadres). Vergeet niet het aantal te vermelden.

De DidactTool eerst in de praktijk zien? Op het CVI in Groningen besteden wij er een workshop aan en laten wij zien hoe de tool op het Deltion wordt ingezet.