Mijn laatste bijdrages

vrijdag 23 december 2011

De contentketen voor dummiesHet lijkt zo simpel: je bestelt een digitaal leermiddel, betaalt ‘m, gaat naar de leeromgeving van de school, klikt op de link naar het gekochte materiaal en voila, je kunt het gebruiken. Zo moeilijk kan dit proces, deze keten, toch niet zijn? Alleen al het feit dat het in de praktijk niet zo werkt laat al zien dat het helaas niet zo simpel is. Daarom nu voor eens en altijd: de leermiddelenketen voor dummies. 
Je moet de keten zien als een flink aantal huizen in een wijk. Een student die materiaal bestelt, betaalt en gebruikt, gaat van huis naar huis om bepaalde dingen te doen. Deze route wordt hieronder beschreven. Let wel: per student kan de route verschillen. 

Als eerste logt de student in op de digitale omgeving van de school. Hij komt dan terecht in het identiteitshuis van de school. Door in te loggen is bekend met welke gebruiksnaam de student het materiaal zal bestellen en gebruiken. 
Aanvullende gegevens van de student (naw gegevens, opleiding, etc) zijn vastgelegd in het profielhuis van de school. 

Als bekend is wie de student is, kan de student doorklikken naar het leermiddelenlijstenhuis. In dit huis wordt hem in een webshop een persoonlijke leermiddelenlijst voor zijn opleiding gepresenteerd. De student kan in de lijst van te bestellen leermiddelen een keuze maken. 

Hoe komt de webshop aan al die gegevens van uitgevers? Deze worden uit een catalogushuis gehaald, een plek waar de uitgever al zijn materialen beschrijft en voor leermiddelenlijsten leesbaar maakt. 

Op het moment dat de student in de webshop op de knop ‘bestellen’ klikt komt hij terecht in het bestelhuis. In dit huis wordt, hoe kan het ook anders, de bestelling afgehandeld. Het bestelhuis stuurt daarvoor eerst de student naar het betaalhuis. Hier wordt de betaling met IDeal gedaan of een betaalafspraak gemaakt (bv betaling in termijnen of met acceptgiro). Na betaling zorgt het bestelhuis dat de bestelling voor wat betreft de boeken naar de boekhandel, distributeur of uitgever gaat. Dit boekentraject is op levering van de boeken na afgerond. Voor digitale leermiddelen lopen de processen nog even door… 

De bestelling van de student gaat naar het distributiehuis bij de uitgever. Hier ligt de aanvraag van de student voor toegang tot het digitale leermiddel te wachten op omzetting naar een echte licentie. Deze licentie komt in het licentiehuis te staan. We hopen natuurlijk dat de aanvraag zo kort mogelijk in het distributiehuis blijft staan en na een paar seconden in het licentiehuis zichtbaar wordt. Het distributiehuis en licentiehuis zijn eigendom van de betreffende uitgever. 

We waren gebleven bij het moment dat de student betaald heeft. Stel dat de student benieuwd is naar het gekochte materiaal en wil zien hoe het digitale leermiddel er uit ziet. Hij gaat daarvoor naar de digitale leeromgeving van de school en vindt het linkje naar het materiaal. Hij bevindt zich dan in het toegangshuis.

Door te klikken op het linkje wordt het materiaal uit het leermiddelenhuis opgehaald en getoond. Uiteraard wordt wel eerst in het licentiehuis gekeken of de betreffende student wel een licentie heeft gekregen! 

Waar liggen nu de belangrijkste problemen in de keten die de komende maanden aangepakt worden? 
 1. Als eerste is het handig als er een afspraak is hoe de catalogi van de uitgevers in het leermiddelenlijsthuis getoond worden. Hoe koppelen we dus het catalogushuis aan dit leermiddelenlijsthuis? 
 2. Als tweede moet beschreven worden hoe de bestelling uit de webshop, uit het bestelhuis, bij de uitgever terecht komt. Nu gebeurt dat wel, maar bij elke uitgever op een andere manier. Het bestelhuis moet de gebruikersnaam van de student doorgeven aan het distributiehuis. Hierdoor weet de uitgever dat, zodra de student zich meldt voor het opvragen van digitaal materiaal, deze student toegang verleent moet worden.

woensdag 23 november 2011

Waar gaan we voor: webshopmodel ROC6

Onderstaand het definitieve plan van eisen dat gaat gelden voor de bestelomgeving-showcase van ROC6 voor saMBO-ict. Al eerder is een voorlopig plan van eisen besproken in mijn blog.

Cursief bij enkele eisen wat op- en aanmerkingen.
De showcase wordt door Deltion College en Threeships in twee fases gerealiseerd:
A. In januari 2011 een showcase met koppelingen met een beperkt aantal uitgevers.
B. In maart eindoplevering met een werkende backoffice (betalingen en distributie) en koppelingen met meerdere uitgevers.

Daarnaast loopt op het Horizon College een soortgelijk traject, maar wordt bekeken in hoeverre een bestaande dienstverlener (LWG) de webshop op onderstaande manier kan voeren. Voor de duidelijkheid: de webshop is geen landelijke bestelomgeving, naar eigendom van de school. Elke school kan haar eigen bestelomgeving (laten) creëren!
 1. De gebruiker benadert de webshop vanuit de schoolomgeving. De school bepaalt met welke ID de student de keten in gaat.
  Studenten moet al een account hebben in de webshop. Mogelijkheid om single sign-on (sso) te koppelen met schoolomgeving is in de webshop aanwezig. 
 2. De ID van de student moet uniek zijn binnen de school en daarbuiten.
  Voldoet de huidige standaard van Kennisnet binnen Entree mbt de unieke ID?
 3. Via de webshop kan per organisatie-eenheid een leermiddelenlijst (LML) aangemaakt worden. Student kan desgewenst uit meerdere leermiddelenlijsten kiezen. Er wordt in eerste instantie niet op groepniveau gekoppeld, maar een niveau hoger. Teams of een aan te wijzen dienst kunnen zelf de leermiddelenlijst aanmaken in de webshop en hebben zelf autorisatie op publicatie van de leermiddelenlijst in de webshop. 
 4. De webshop is gekoppeld aan de catalogi van uitgevend Nederland met alle isbn/EAN-nummers. Samenstellers van de LML kunnen gekozen materiaal per LML materiaal aanvinken. Hiervoor ligt er al een basis. Er is echter nog steeds geen standaard gedefinieerd. Zit wel in ECK2 project.
  Niet opgenomen in het PvE, maar wel wenselijk op langere termijn: koppeling van leveranciers van gratis materiaal (WikiWijs bv). Teams kunnen dan een soort macro-arrangement opzetten voor een opleiding welke uitgewerkt wordt in deelarrangementen in bv de ELO.
 5. Prijzen van leermiddelen kunnen door een aan te wijzen beheerder zelf ingevoerd worden. Deze prijs kan afwijken van de adviesprijs, bijvoorbeeld na onderhandeling met een leverancier.
  Te bepalen beheerder kan afwijkende prijs invoeren, doorwerkend in alle daarnaar verwijzende LML-en 
 6. Gratis leermiddelen uit bv Wikiwijs moeten opgenomen kunnen worden in de lijst.
  Niet opgenomen in het PvE, maar wel wenselijk op langere termijn: koppeling van aanbod van leveranciers van gratis materiaal (bv WikiWijs). Teams kunnen dan een soort macro-arrangement opzetten voor een opleiding welke uitgewerkt wordt in deelarrangementen in bv de ELO.
 7. Naast de artikelen moeten er ook tekstvelden kunnen worden opgenomen. Hierin kan uitleg gegeven worden of bv gevraagd worden zelf voor een map en potloden te zorgen.
 8. Een school moet zelf een object kunnen toevoegen, ook al is de webshop in beheer bij een externe partij (VDE, LSW oid). Denk aan kosten voor een schoolreis of excursie.  
 9. Het systeem moet betaalbewijzen kunnen opleveren: studenten kunnen deze (al dan niet digitaal) laten zien als toegangsbewijs voor te bepalen diensten (als bv voor de genoemde excursie.
 10. Een school moet willekeurig welke leermiddelendistributeur en financiële dienstverlener kunnen contracteren voor afhandeling van de backoffice. Het bestelhuis, het distributeurschap en de financiële afhandeling moeten dus ontkoppeld kunnen worden. De keuze voor partners wordt door de school gedaan. 
 11. Betaling van de bestelde middelen moet op diverse manieren kunnen gebeuren. Ideal, creditcard of welke andere digitale manieren dan ook, maar ook via een betalingsregeling (acceptgiro of eventueel betaling in termijnen).
 12. Het te betalen opgetelde eindbedrag moet geoormerkt naar kostenplaats op één rekening komen, waarna vanaf hier de leveranciers betaald worden.
  Deze rekening kan door een nader te bepalen partij beheerd worden. Speler moet door leverancier vertrouwd worden! Denk bv aan stichting derdengeld. 
 13. Na betaling of acceptatie van de regeling zet de WS de toegang tot digitale leermiddelen in de ELO vrij.
  Vanaf dat moment moet de student (of medewerker) via de ELO direct (dus drempelloos) bij de leermiddelen kunnen. De route wordt aangegeven, het vrijgeven doet uiteraard de uitgever.
 14. Na betaling geeft de WS de IDgegevens van de student door aan de betrokken uitgevers hun licentiekantoren.
  Op dit moment maatwerk per uitgever, daardoor een drempel voor snelle invoering. Cruciaal: standaardkoppeling van de bestelomgeving met de licentiekantoren van de uitgevers
 15. Naast betaling door de student moet ook de mogelijkheid worden geboden dat werkgever en ouders kunnen betalen. Bij die betaling moet niet de identiteit van de betaler in de keten terecht komen, maar die van de student.
  Dit is essentieel voor een goed werkende keten. Hierop loopt het nu vaak fout. Oplossing wordt gezocht in vouchersysteem. Als werkgevers bestellen en betalen voor student krijgt de student een code, voert die in webshop in en zijn schoolID is gekoppeld aan de betreffende bestelling.
 16. In de WS moet er een printknop komen om de LML uit te printen. 
 17. De WS moet Single Sign-On (drempelloos) toegankelijk zijn vanuit de gebruikelijke schoolomgevingen.
 18. Op de leermiddelenlijst moeten de volgende materialen opgenomen kunnen worden:
  Folio
  Digitale leermiddelen
  Extra zaken als koksmutsen e.d.
  Excursies e.d. 
 19. Webshopprocessen volgen de interne processen van de school.

donderdag 17 november 2011

Inkijk in ideale interne ketenorganisatie leermiddelen

Al veel over gesproken, geblogd en gezucht: een groot deel van de problematiek rond het gebruik van digitale leermiddelen ligt binnen de ROC's zelf. Als jouw eigen organisatie niet op de rit staat, is een gestroomlijnd leermiddelengebruik gedoemd te mislukken. Wellicht lijkt het in het begin van het jaar goed te gaan, maar wat te doen bij fouten in de keten? Wanneer kunnen studenten bij hun materiaal, wie bepaalt weke student er bij kan? Worden betalingen gecheckt? En wat als een uitgever niet door de bocht kan met de distributeur en weigert via hem te leveren (gebeurt echt...)? Wordt er onderhandeld met uitgevers over leveringsvoorwaarden? Zo ja, wat zijn die dan?

In het tripleA overleg leermiddelen is een ideale (interne) leermiddelenketen geschetst. Ik heb geprobeerd deze keten te vertalen naar de interne situatie op ons college. Tip: print uit op A3, dan is 't net te lezen. Niets te zien of te klein? http://popplet.com/app/#/49339 .


De nummers verwijzen naar begrippen uit de tripleA beschrijving leermiddelen, zie ook de legenda rechts onderin.

vrijdag 11 november 2011

Wat levert een webshop leermiddelen eigenlijk op?

Het zijn rumoerige tijden rond de levering van (digitale) leermiddelen. Vanuit scholen wordt steeds dringender de vraag gesteld nu voor eens en altijd de levering van deze leermiddelen goed te regelen. Zelfs Toine Maes, voorzitter van Kennisnet refereerde aan deze eis tijdens zijn opening van de tweede dag van Dè Onderwijsdagen. 

Eén van de oplossingen voor een simpele en robuuste bestelwijze en levering van digitale leermiddelen is inzet van een school-leermiddelen -webshop. In deze webshop bestelt de student het digitale materiaal, betaalt en heeft direct toegang via de schoolomgeving. Als je Entree gebruikt als 'toegangspoort' heb je systemen als Eduroute en Edupoort niet meer nodig. De school aan het roer.
Omdat je studenten niet op twee plekken wilt laten bestellen is het slim ook de 'normale' leermiddelen via deze webshop aan te bieden. En koksmutsen, messen en veiligheidsschoenen? Uiteraard. Excursies? Jazeker!

Wat schiet de student er mee op? Ik neem aan dat de schoolboeken zo'n 10 tot 15 procent goedkoper kunnen worden, afhankelijk van de keuzes die de school maakt.
Dat zit zo. Nu levert de uitgever aan de tussenhandel. Deze handel koopt de boeken in bij de uitgevers met flinke korting en zet een fee op de doorlevering van digitale middelen. Straks, bij gebruik van een eigen schoolwebshop, levert de uitgever de boeken via een distributeur aan de student. Deze distributeur koopt niet in, maar zorgt enkel voor de logistieke verwerking van de bestelling. De tussenhandel is hiervoor niet meer nodig en de handelskorting kan ten goede komen aan student en uitgever. Hier ligt een onderhandelingstaak bij de inkoper van de school. De digitale middelen gaan via de ELO van uitgever naar student, ook hier is geen tussenhandel meer nodig.

Door in de webshop volkomen transparant te zijn over de kosten en kostensoorten geef je klanten inzicht en keuzemogelijkheden. Een voorbeeld:
Een student voor een technische opleiding is nu 250 euro kwijt aan boeken en licenties bij levering via de tussenhandel. De uitgever geeft nu al de mogelijkheid tegen gereduceerd tarief rechtstreeks bij hem te bestellen. Uitgaande van deze prijzen, een klein onderhandelingsresultaat en het niet meer bestaan van de fee op digitale middelen zakt de prijs van 250 naar 175 euro. Hier komen nog wel wat kosten bij: handlings- en verzendkosten, zo'n 20 euro. Kies je voor een acceptgirokaart in plaats van betaling via IDeal dan komt daar een tientje bij. Totaal dus ongeveer 205 euro, altijd nog zo'n 45 euro, bijna 20 procent goedkoper.

Als school bepaal je welke externe diensten je inschakelt, afhankelijk wat je eigen interne organisatie aan kan. Als je de tussenhandel toch wilt gebruiken vanwege de service kan dat natuurlijk ook gewoon.

Begin januari 2012 zullen de ROC6 scholen een showcase, een proof of concept zo u wilt, presenteren van een webshop die gebouwd is volgens bovenstaande uitgangspunten. De lead bij de scholen en ontkoppeling van bestellen, levering en betalen.

maandag 17 oktober 2011

De ideale webshop voor boekenlijsten in het MBO.

In de discussie binnen en buiten ROC6 over een optimale manier om leermiddelen ter beschikking te stellen aan studenten en medewerkers valt steeds vaker de term 'webshop' of 'appstore'. Het gaat hierbij dan niet enkel om het bestellen, betalen en uitleveren van boeken, maar ook over digitale leermiddelen, gratis lesmateriaal uit WikiWijs en zaken als koksmutsen en veiligheidsschoenen en kosten voor excursies e.d.. Geen boekenlijst dus, maar een Leermiddelenlijst.

Hoe moet zo'n webshop er idealiter uitzien? Ik trap vanuit ROC6 graag af en hoop samen met u een redelijk wensbeeld te kunnen schetsen. ROC6 gaat in ieder geval, mede naar aanleiding van vragen van ketenpartijen, een webshop als showcase opzetten. Deze moet op 1 januari klaar zijn, de eerste gesprekken zij al gepland.

In theorie?
 1. De webshop kan door elke partij geleverd worden. De school bepaalt. Het kan een kantenklare webshop van een distributeur of boekhandel zijn, maar ook eentje die de school zelf inricht en onderhoudt. 
 2. De webshop wordt benaderd vanuit de schoolomgeving. Dat kan een portaal zijn, een ELO, of wat de school maar bedenkt. De reden is dat hierdoor de school bepaalt met welke ID de student de keten in gaat. Het vervelende koppelen aan eduroute, edupoort, directetoegang of wat dan ook is daarmee van de baan. Tenminste: als de school een unieke leerling-ID kan meegeven.
 3. Via de webshop kan per organisatie-eenheid een leermiddelenlijst (LML) aangemaakt worden. De webshop is hiervoor gekoppeld aan de catalogi van uitgevend Nederland zodat er slechts vinkjes hoeven worden gezet bij het betreffende materiaal.
 4. Prijzen van leermiddelen kunnen door de beheerder zelf ingevoerd worden. Het zou zo maar kunnen dat een school een prijsafspraak weet te maken met uitgevers. Deze prijzen wil je natuurlijk wel in de shop hebben. [Toevoeging 20 oktober 2011: zou het ook handig zijn een prijsvergelijkingslijstje toe te voegen?]
 5. Het kan handig zijn gratis leermiddelen op te nemen in de lijst. Er zullen dus ook nul-euro bestellingen gedaan moeten kunnen worden.
 6. Ook al is de webshop van een boekhandel of distributeur: er moet een mogelijkheid zijn zelf bv de toegangsprijs voor een excursie toe te voegen.
 7. Het systeem moet vouchers kunnen opleveren: studenten kunnen deze (al dan niet digitaal) laten zien als bewijs van betaling voor te bepalen diensten ( als bv de genoemde excursie)
 8. Een school moet willekeurig welke leermiddelendistributeur kunnen contracteren voor afhandeling van de backoffice. Dat kan VDE zijn die het al jaren bij de school doet, maar ook een bedrijf als het centraal boekhuis dat tegenwoordig ook aan eindgebruikers kan leveren. Het bestelhuis en het distributeurschap moeten dus ontkoppeld kunnen worden.
 9. Betaling van de bestelde middelen moet op diverse manieren kunnen gebeuren. Uiteraard met Ideal, creditcard of welke andere digitale manieren je wenst, maar ook via een betalingsregeling (acceptgiro of betaling in termijnen). Als je als school geen financieel risico wenst te lopen besteed je dat uit aan een financiële dienstverlener (kosten voor student?). Ook dit kan weer dezelfde distributeur zijn als je nu hebt (Iddink, VDE, Lisette e.d.), of nieuwe spelers op deze markt. It's all up to you!
 10. Je wilt natuurlijk niet dat studenten aan al die verschillende uitgevers apart moeten betalen. Het opgetelde bedrag moet geoormerkt (kostenplaats?) op één rekening komen, waarna vanaf hier de leveranciers betaald worden.
 11. Na betaling of acceptatie van de regeling zet de webshop toegang tot digitale leermiddelen in de ELO vrij. Vanaf dat moment moet de student (of medewerker) via de ELO bij de leermiddelen kunnen. De uitgever moet dus weten dat de student met deze ID bij de spullen mag. Gebruik van digitale leermiddelen is op basis van Single Sign-On via de Kennisnet Entree federatie
 12. Naast betaling door de student moet ook de mogelijkheid worden geboden dat bv de werkgever kan betalen. In een BBLroute gebeurt dat nog wel eens.
 13. Naast de digitale lijst moet de student de mogelijkheid hebben de lijst uit te printen. Kan die mee naar een willekeurige boekhandel om de hoek.
In praktijk?
Hoe ziet het proces er dan in praktijk uit (zie ook tripleA, borging procesmodel leermiddelen)?
 1. Het lerarenteam maakt concept LML in webshop, een aantal diensten van het ROC checkt de lijst (voldoet de lijst aan roc-regels) en bepaalt de inkoopprijs in onderhandeling met uitgever. Het team publiceert uiteindelijk in de webshop.
 2. De student wordt geplaatst in een opleiding, krijgt de inlogcode van zijn schoolomgeving, ziet daar zijn individuele LML en doet de bestelling.
 3. Student voert gegevens in, betaalt / laat betalen of maakt betalingsafspraak waarna de bestelling het systeem in gaat.
 4. De permissie tot de toegang tot digitale leermiddelen wordt door de webshop in de ELO geregeld.
 5. De webshop stuurt de leverancier van digitale leermiddelen de betreffende leerlingID. Deze wordt door de licentiekantoren vd leveranciers opgeslagen.
 6. De distributeur raapt foliomaterialen en stuurt deze naar het opgegeven adres. Backorders e.d. worden ook door dit bedrijf afgehandeld.
 7. Eén keer in de zoveel tijd rekent de beheerder van de webshoprekening af met de leveranciers.
 8. Tussentijdse toevoeging van een excursie gebeurt door het team. Binnen gekomen gelden worden bv op het budget van het team bijgeschreven of er wordt rechtstreeks een toeleverancier van betaald.
Potentiële struikelblokken
 1. Studenten mogen natuurlijk zelf weten bij wie ze bestellen. Als je wilt dat ze zonder activatiecodes bij hun digitale leermiddelen kunnen komen zal hun ID op een of andere manier in de keten bekend moeten zijn, ook als ze niet bestellen vanuit de eigen webshop, maar bv bij bol.com of de boekhandel om de hoek. Of kan er straks enkel via internet besteld worden om de keten voor digitale leermiddelen probleemloos in te richten? In neig daar wel toe eerlijk gezegd, zeker als je van de activatiecodes af wilt.
 2. Direktetoegang van de uitgevers is nu niet in staat studenten op individuele basis toe te laten tot digitale leermiddelen. Wel kan er een zogenaamde schoollicentie ingeregeld worden voor bv 100 stuks. Elke student/medewerker van een bepaald ROC die langs komt wordt van dit aantal afgeboekt (afgeletterd). Dat betekent een klein risico voor de keten: kun je garanderen dat alleen betalende gebruikers het materiaal kunnen gebruiken?

Zoals gezegd: op 1 januari moet er op basis van onder andere bovengenoemde lijst een showcase - webshop beschikbaar zijn.  Reacties zijn meer dan welkom en probeer ik te verwerken in het plan van eisen. Dus... reageer!

ROC6 en de contentketen, anderhalf jaar verder

Sinds mei 2010 is ROC6 samen met uitgevers en distributeurs in overleg om de problemen die er zijn rond distributie en gebruik van digitale leermiddelen 'voor eens en altijd' op te lossen. Nu, oktober 2012 is het tijd de balans op te maken. Hoe staan we er voor? Hoe werkt de keten nu, voor welke oplossingen is er gekozen? Of is er niets wezenlijks veranderd ondanks 1,5 jaar overleg? 
Een overzicht.

In het overleg rond de contentketen was afgesproken op twee snelheden te varen: een oplossing op korte termijn om storende knelpunten op te lossen en een oplossing op lange termijn om structureel een aantal zaken op te pakken.
Het moet gezegd: deelnemende partijen Noorhoff uitgevers, ThiemeMeulenhof, Kennisnet, VDE, LisetteWerter, Deltion College en Horizoncollege (beiden namens ROC6) hebben hun uiterste best gedaan oplossingen te creëren. Er is wel wat vooruitgang geboekt, maar de problemen zijn helaas nog lang niet opgelost. Ten eerste stuiten studenten na ingelogd te zijn in N@tschool (de ELO) en nadat ze op de link naar het uitgeversmateriaal klikken op een inlogscherm van Direktetoegang.nl. De bedoeling is dat ze hier een koppeling maken tussen hun ELO-ID en de ID die door hen gebruikt wordt in de verdere keten. Een groot probleem hier is dat studenten in veel gevallen geen idee hebben wat hun inlognaam bij direktetoegang is. Bij hun bestelling moest die aangemaakt worden, maar tja... Soms heeft pa besteld, soms hun moeder. En dat is weer lastig als ze via een omslachtig systeem hun inloggegevens cq klantnummer moeten achterhalen: "Heeft mijn vader nu zijn postcode of die van mijn moeder ingevuld?" "Uhm, het klantnummer gaat naar een emailadres. Moet ik mijn vader even bellen. Kan dat hier?"

Normaal gesproken kan de student nu bij het materiaal van de verschillende uitgevers. ThiemeMeulenhoff echter heeft nog een Edupoortscherm voor haar lesmateriaal staan. Inderdaad: weer een (eenmalige) registratie met soms onduidelijke procedures. De eerste weken na ingebruikname waren er verder niet zo veel problemen, totdat diverse technici de keten wilden finetunen, dus gingen sleutelen aan een rijdende auto. Het gevolg liet zich raden: studenten kregen vreemde schermen te zien ('Uw school heeft niet voldoende accounts ingekocht') en de toegang tot divers materiaal werd geblokt. Via allerlei constructies is één en ander tijdelijk opgelost, maar het waren hectische weken voor de ondersteuning. In de prezi waarnaar ik aan het eind van dit stuk verwijs staan meerdere problemen vermeld. Niet alleen bij distributeurs en uitgevers overigens, ook ROC's kunnen er wat van!


Dit heeft ROC6 er toe gebracht een statement te maken, waarin uitgevers en distributeurs nogmaals gevraagd wordt hun uiterste best te doen om in het nieuwe studiejaar 2012-2013 een goed werkende keten te organiseren. Gelukkig gaan de ontwikkelingen hierin nu opeens erg snel: saMBO~ict, Kennisnet, ROC6, andere ROC's, uitgevers en distributeurs hebben tijdens "Pas op de Plaats" afgesproken  samen te werken om een en ander snel te realiseren. Binnenkort meer over deze hoopvolle ontwikkelingen.

Delen van het statement over de langetermijnoplossing vindt u hieronder.
 
"...De keuzevrijheid van scholen, de aanwezigheid van een onafhankelijke ketenbeheerder en een standaardmethode voor resultatenuitwisseling kennen de hoogste prioriteit in de langetermijnoplossing. De scholen verenigd in ROC6, te weten Horizon College, ROC Leiden, Koning Willem I, Friese Poort, Twente College, Zadkine en Deltion, maken zich sterk om de gewenste langetermijnoplossing te bereiken.."

"...Met saMBO-ICT (‘Regie naar instellingen’) en Kennisnet (‘ECK2’) wordt nu een procesbeschrijving opgesteld waarin de scholen hun eisen voor de lange termijn beschrijven. 
 1. ROC6 wil met uitgevers en distributeurs bij de start van het cursusjaar 2012-2013 de digitale contentketen georganiseerd hebben rondom een onafhankelijke federatieve dienst als die van Entree en/of SURF(conext), waarbij authenticatie uitdrukkelijk aan de kant van de scholen zal plaatsvinden. Persoonlijke gegevens van studenten welke niet nodig zijn voor het leerproces behoren dan ook niet te worden vastgelegd in andere dan ROC-databases. Voor de afstemming tussen diverse partijen is een ketenbeheerder nodig. 
 2. ROC6 neemt voor de lange termijn geen genoegen met de sub-optimale kortetermijnoplossingen, zoals die voortgekomen zijn uit de werkzaamheden van de werkgroep ‘Stroomlijning digitale contentketen’. 
 3. ROC6 wil zich met uitgevers en distributeurs richten naar de uitkomsten van het saMBO-ICT programma ‘Regie naar instellingen’ waarin ook standaarden en mogelijkheden uit ECK2 meegenomen worden. Specifieke aandacht is hier vereist voor de uitwisseling van resultaten tussen cloud en schoolsystemen."
De presentatie in prezi van ROC6 tijdens de  "pas op de plaats" -conferentie waarin de urgentie van de problemen wordt geschetst vindt u hier.
Tijdens deze saMBO~ict conferentie van 13 en 14 november 2011 is gebleken dat alle spelers samen willen werken om op 1 september een betere contentketen te hebben gerealiseerd.
ROC6 is gevraagd per 1 januari 2012 een showcase op te leveren van een werkende webshopomgeving voor het bestellen, betalen en gebruiksklaar zetten / versturen van content. Dit betreft zowel digitale als fysieke content. Zoals gezegd: hierover later meer.

Het blijft een mooi jaar voor de keten!

zaterdag 8 oktober 2011

De contentketen: overzicht stand van zaken oktober 2011


Er gebeurt zoveel op het gebied van zoeken, bestellen, betalen en gebruiken van  (digitale) leermiddelen, dat een overzicht van de activiteiten op zijn plaats is. Ik pretendeer niet volledig te zijn en houd me dus bijzonder aanbevolen voor meer informatie uit bv de VO scholen.
ECK2
Als eerste biedt ECK2 (educatieve contentketen, 2e versie), een Kennisnet initiatief, de aanbodkant van leermiddelen de mogelijkheid standaarden af te spreken. Van bv uitgevers wordt gevraag over hun schaduw heen te stappen en onderlinge afspraken te maken, dit in nauw overleg met een onafhankelijke ketenbeheerder als Kennisnet. ECK2 kent een aantal projecten. Zo wordt er gesproken over uitwisseling leerlinggegevens en over distributie digitale leermiddelen.

ROC6
Zeven ROC's die allemaal n@tschool gebruiken hebben in mei 2010 aan de bel getrokken  bij uitgevers en distributeurs met als doel het onderwijs weer (weer?) als uitgangspunt te nemen bij de distributie van digitale leermiddelen. De invoering van vouchers en activatiecodes voor de toegang tot digitale middelen deed bij de ROC's veel stof opwaaien. Na diverse bijeenkomsten, waaronder twee met CVBleden en directies van Noordhoff, Thiemen en Malmberg moet jammer genoeg geconstateerd worden dat deze actie tot op heden weinig concreets heeft opgeleverd. Van de 7 ROC's is voor 2 stuks (Horizon en Deltion) een koppeling gerealiseerd waardoor er geen vouchers meer nodig zijn. In de praktijk blijkt dit met kunst-en vliegwerk te moeten gebeuren, waadoor er tot op heden geen betrouwbare situatie is ontstaan. Enkele uitgangspunten van ROC6, die overigens gedeeld worden door deelnemende uitgevers:
-  Proactief, lead ligt bij de scholen(triple A, saMBO-ICT, ECK)
- Schoolomgeving is startpunt van de keten (bijv. Webshop), niet de uitgevers of de tussenhandel. De ELO- ID van de student moet leidend zijn.
- Terugkoppeling van studentenresultaten naar de schoolomgeving
-  Scholen moeten interne organisatie rond de contentketen stroomlijnen
-  Zorg ervoor dat voorbereiding van de keten per 1 mei is afgerond
- 1stopshop: 1 punt distributie, coördinatie, levering, bestellen en communicatie.
- Transparantie in bestel- en betalingsprocessen.

ROC6 is onlangs uitgebreid tot 17 ROC's, dus heet van nu af aan ROC6+.

saMBO-ict / Triple A
Omdat een grote makke in de contentketen de versnippering in het MBO is, heeft saMBO-ict geprobeerd de vraagkant in de contentketen te verduidelijken. Op de manier van TripleA zijn de processen in beeld gebracht rond selecteren, bestellen, betalen en gebruik van lesmiddelen. In twee 2-daagse sessies hebben allerlei ROC's, ook niet ROC6-ers, zich over de procesbeschrijving rond de interne contentketen gebogen.

Pas op de plaats
Op 13 en 14 oktober wordt geprobeerd de stand van zaken rond deze drie processen te  presenteren en met elkaar af te spreken hoe we gezamenlijk verder moeten gaan. Dit saMBO-ict initiatief wordt 'pas op de plaats' genoemd. Alle grote uitgevers, de GEU, distributeurs, Kennisnet, saMBO-ict en uiteraard het onderwijs zullen aanwezig zijn om een gezamenlijke lijn af te spreken

Onderwijsdagen
Tijdens de onderwijsdagen is op de eerste dag in de derde sessie een workshop van Kennisnet gepland. Hier wordt een handleiding gepresenteerd waarmee scholen hun inkoopvoorwaarden voor digitale leermiddelen  kunnen formuleren.
Door middel van een vragenlijst ga je je realiseren hoe je de interne keten op school wilt inrichten, hoe je digitale leermiddelen wilt gaan bestellen, betalen en distribueren en welke consequenties deze keuzes op de dagelijkse praktijk hebben. Een en ander resulteert uiteindelijk in een aanvulling op de inkoopvoorwaarden leermiddelen van een ROC.
Geachte uitgever. Ik wil uw materiaal graag gebruiken, u dient het zo en zo aan te leveren, wij beheren zelf de codes de betaling gaat via de tussenhandel, etc etc.

Ik zelf zal ook bij deze workshop aanwezig zijn, die geleid wordt door Wijnand Derks, Kennisnet. Welkom!

zaterdag 24 september 2011

Masterthesis gefileerd

Voor de Vlootschouw van de MLI was mijn onderzoek, met die van twee andere medestudenten, genomineerd als beste van deze lichting studenten. Om te zien welke de eerste prijs zou krijgen bij de MLI-Vlootschouw werd het onderzoek vakkundig gefileerd door een jury van 3. Het juryrapport heb ik in dit blog opgenomen, voor MLI-studenten zeker interessant om te zien hoe mensen van buiten de opleiding een masterthesis beoordelen.
Opvallend zijn voor mij in ieder geval de kritische noten over verwijzing naar populair wetenschappelijke literatuur (en ik had de 'KIJK' niet eens vermeld) en over het onderdeel conclusies. Het onderdeel 'conclusies' had juist bij de MLI beoordelaars een een 'zeer goed' gescoord.
Oh ja, ik had een gedeelde tweede plaats... De eerste ging naar Jaap van der Molen met zijn onderzoek naar reflectie' mbv sociale media. Gefeliciteerd Jaap!.


Juryrapport: Kenschets
JaapJan Vroom doorbreekt met deze thesis de doorgaans weinig kritische benadering van ICT als middel tot innovatie. ICT in het onderwijs leidt niet vanzelf tot innovatie, maar wanneer studenten een ICTtool gaan gebruiken kan dat, zo toont dit masteronderzoek, wel beweging in gang zetten. Het onderzoek heeft op zich een lastige vraagstelling omdat er geen vergelijkingsgroep is. Met de zorgvuldige onderzoeksopzet waarin gebruik wordt gemaakt van meerdere bronnen (triangulatie) leidt dit onderzoek evengoed toch tot interessante conclusies: er is iets veranderd in de houding van de betrokken leraren, met name bij de meer studentgeoriënteerde docenten. De lijn in deze thesis wat betreft docus en opbouw is minder eenduidig, er zijn een aantal paden in de inkadering die geen duidelijk vervolg krijgen in het onderzoek maar waarover in de conclusies toch wat gemakkelijk een aantal uitspraken over wordt gedaan. Kortom, mooie en waardevolle onderzoeksresultaten die een iets kritischere discussie behoeven.

Juryrapport: Verbeterpunten
Het lijkt erop dat JaapJan in deze thesis twee (of meer) dingen tegelijk heeft willen doen: - kijken naar het succes van een ICT-innovatie op student- en leraarniveau - kijken naar wat een 'change by change' opzet doet in een organisatie het verhaal wijdt daardoor her en der uit in de breedte. Er worden diverse zijpaden ingeslagen zonder voldoende vervolg. De inkadering kan beter; er wordt relatief veel verwezen naar populair wetenschappelijke literatuur. Met name in de conclusies en discussie laat de onderzoeker een te weinig kritische houding zien. Zo wordt er te gemakkelijk gedaan over de potentiële relevantie van de change by change strategie voor de meer ingewikkelde innovaties als activerende didactiek (om maar eens iets te noemen). Ook wordt voor de vuist weg geredeneerd dat innovatie wellicht zonder de rol van ondwijsmanagers kan, terwijl tegelijkertijd duidelijk is dat het wel veel uitmaakt of docenten studentgeoriënteerd zijn of niet. Met betrekking tot dit laatste gegeven hebben onderwijsmanagers wel degelijk een rol te vervullen. Kortom, eigenlijk een heel mooi stukje onderzoek met een te ruime inkadering en mede daardoor worden er - zonder afdoende, kritische discussie - te grote conclusies aan verbonden.

maandag 19 september 2011

Bouw procesmodel leermateriaal borging Triple A

Na anderhalf jaar officieel gedoe rond de contentketen zitten we nu eindelijk bij elkaar: 7 ROC's die onder beleiding van Kennisnet in vier dagen proberen een procesmodel leermateriaal in elkaar te zetten. Dit op de manier als eerder al met Triple A gedaan is. Mooi is te zien dat ook niet-ROC6 scholen en niet-natschoolscholen zijn aangeschoven.

Triple A beschrijft de hoofdprocessen die spelen binnen een onderwijsinstelling. Enige tijd geleden is de stichting Triple A opgeheven en is het materiaal overgedragen aan SAMBO~ict die borgt, onderhoudt en uitwerkt.

De bedoeling is dat wij in vier dagen de vraag van de scholen rond de distributie van de contentketen naar voren weten te brengen en de processen die er mee te maken hebben beschrijven.Het procesmodel is daarvoor in 4 hoofdprocessen geknipt:
1. ontwikkelen onderwijs
2. ontwikkelen leermateriaal
3. bestellen en betalen
4. beschikbaarheid en gebruiken

De eerste dag hebben we de processen en uitgangspunten rond deze vier onderdelen in kaart gebracht. Hoewel ik nu toch al een tijdje meedraai heb ik mooie, verrassende zaken gehoord en gezien. In een later blog, als allerlei zaken zijn uitgekristalliseerd een uitgebreid verslag. Toch wil ik enkele uitgangspunten noemen die naar voren kwamen:
- Leermiddelen moeten flexibel te gebruiken zijn
- Een student is vrij in de keuze van leverancier
- Er wordt besteld wat je daadwerkelijk gebruikt (dus niet perse de hele methode)
- Per instelling een ketenregisseur
- Alleen die studentengegevens uitleveren die van belang zijn die relevant zijn voor het onderwijsproces
- Leermiddelen worden individueel besteld

De gemaakte procesbeschrijvingen worden nu gefinetuned door er usecases op los te laten.

Wat mij opvalt? De grote kennis die er bij de deelnemende collega's is rond de verschillende deelprocessen. In no-time werd er een gedegen analyse van de processen gemaakt in de verschillende deelgebieden.

Ik zal de deelgebieden (waarvan 3 en 4 worden samengevoegd) later uitgebreider beschrijven nadat de processen in usecases zijn uitgewerkt.

zaterdag 10 september 2011

Storm na de stilte

Hoewel het de afgelopen maanden het op dit blog wegens vakantie  wat stil is geweest is er toch weer heel wat in gang gezet. Dit blog ging tot voor kort over de totstandkoming van mijn thesis. Vanaf nu zal ik je op de hoogte houden van, zoals dat zo mooi heet, de spin-off.

1. Vlootschouw en prijs
Allereerst heb ik te horen gekregen dat mijn onderzoek tot de drie beste van onze lichting MLI behoort. Tenminste, deze drie 'beste' onderzoeken vallen op door originaliteit en actualiteit. Ik ben vereerd, maar ik ken meerdere onderzoeken van medestudenten die er ook voor in aanmerking zouden komen.

De genomineerden zijn:
- Jaap van der Molen: Reflectie 2.0: een onderzoek naar het gebruik van social media in leerwerktrajecten van docenten in opleiding;
- JaapJan Vroom: Change by Change: It‟s the student, stupid!;
- Marcel Staring: Professionele leergemeenschap Pabo Almere: samen leren – samen opleiden.

Leuk hoor, maar dat betekent dat wij tijdens de 'Vlootschouw', de presentatie van MLIonderzoeken voorafgaande aan de diplomering, ons onderzoek moeten presenteren. Althans, dat wordt van ons verwacht. Jaap, Marcel en ik zien echter niet zoveel in het voorlezen uit eigen werk, dus we gaan dat helemaal anders aanpakken.
Kom kijken als je wilt zien wat we gaan doen! http://db.tt/x3hTYHQ

2. Artikel in Nieuw Meesterschap
Bas van der Bruggen, redacteur van Nieuw Meesterschap (http://goo.gl/K4H71) en docent aan Hogeschool Windesheim, heeft mij gevraagd een artikel te schrijven over mijn onderzoek. Nu leek me dat niet zo'n probleem, maar na het lezen van de specs waaraan het artikel moet voldoen moest ik toch wel even slikken. Maar goed, ook dat ligt dus nog in het verschiet.

Dus binnenkort verwacht: een presentatie over iets rond mijn onderzoek en die van mijn twee medeprijswinnaars en een artikel van 2000 woorden dat gaat over "Wat doe ik morgen met het onderzoek in mijn praktijk".

Je ziet, de rust is nog niet teruggekeerd. 'Nog lange niet'.

maandag 11 juli 2011

The final results


Het afgelopen jaar kon je via dit blog getuige zijn van het ontstaan van een alternatieve innovatiestrategie en het onderzoek naar de effecten er van. Aan het eind van dit proces is een en ander beoordeeld. In dit blog ontbreekt uiteraard de beoordeling niet, gelukkig valt het alleszins mee...

Dus: here are the results of the jury:
 

Onderdeel van de master thesis


Beoordeling

Beoordeling eindgesprek
Beroepscontext
Goed
Originele en verfrissende aanpak vanuit Cartesiaanse twijfel. Is sterk op resultaten voor het onderwijs gericht. Profileert zich uitstekend als master of learning and innovation.
Theoretische verdieping
Goed
Ontwerp van het innovatieonderzoek
Ruim voldoende
Dataverzameling
Ruim voldoende
Resultaten
Goed
Conclusie en discussie
Zeer goed
Innovatie
Goed
Mondelingen en schriftelijke rapportage / presentatie
Goed
Reflectie
Zeer goedEindbeoordeling
Goed

 Met dank aan iedereen die feedback geleverd heeft!

Bekijk hier eventueel de volledige beoordeling


woensdag 6 juli 2011

Trots!

Ik kan het niet laten met enige trots te melden dat Trouw afgelopen woensdag 6 juli een (kort) interview heeft geplaatst over ChangeByChange: mijn alternatieve innovatiestrategie. Hier vind je het stuk.
Wonderlijk om te zien dat iets door publicatie in een krant opeens een bepaalde status krijgt...

Cees, Zwanie, Erik: dank voor jullie ondersteuning en vertrouwen om een mafkees een vreemd onderzoek en dito innovatie te laten doen!

Overigens: het onderzoek is in ieder geval goed genoeg om af te kunnen studeren, op 8 juli volgt de definitieve beoordeling.

woensdag 29 juni 2011

Ontwerpprincipes Keten

De contentketen is ingewikkeld, zeker als het de digitale contentketen betreft. Het is al moeilijk genoeg de huidige contentketen te analyseren, laat staan een toekomstbestendige keten te ontwerpen. Om een goed zicht te krijgen op de keten is het lezen van de verkenning "Ketensamenwerking in het Onderwijsveld" (Kool & Bekkers, 2009) absoluut de moeite waard. Misschien kent iedereen dit onderzoek al, maar ik was 'm nog niet eerder tegengekomen...  In dit onderzoek worden ontwerpprincipes van de keten genoemd.

Ketenkenmerken
Ketens zijn horizontale relaties tussen autonome organisaties. Geen van de organisaties heeft de formele bevoegdheid om andere organisaties haar wil op te leggen. Volgens Kool en Bekkers hebben ketens drie kenmerken:
 1. Ketens zijn dynamisch
 2. Er ontbreken klassieke hiërarchische verhoudingen 
 3. Ketens hebben een complex karakter (belangen kunnen onduidelijk of tegengesteld zijn, partijen hebben de beschikking over uiteenlopende hulpbronnen als informatie en financiën en er is sprake van een continu spanningsveld tussen autonomie en afhankelijkheid.
Ontwerpprincipes
Wil je een gedegen (content)keten opzetten zijn er een aantal ontwerpprincipes waar van uitgegaan moet worden. Kool en Bekkers noemen de volgende 12 ontwerpprincipes:
 1. In de keten is sprake van onderkenning van autonomie en wederzijdse afhankelijkheden
 2. In de keten is sprake van een gezamenlijk erkende maatschappelijke opgave die te hand genomen moet worden
 3. In de keten is sprake van (bereidheid tot) samenwerking
 4. In de keten is sprake van vertrouwen tussen de ketenpartners
 5. In de keten is sprake van onderkenning van multirationaliteit 
 6. In de keten zijn afspraken gemaakt om de uitwisseling van informatie te faciliteren (formalisatie) 
 7. In de keten is standaardisatie een belangrijke opgave 
 8. In de keten is de regie belegd bij ketenregisseurs
 9. In de keten is sprake van een flexibele informatie-infrastructuur 
 10. In de keten is de ontwikkeling van nieuwe initiatieven een gefaseerd traject 
 11. In de keten is er consensus over de verdeling van de kosten en baten over de ketenpartners.
In het onderzoek wordt dieper ingegaan op de afzonderlijke principes. In grote lijnen is vertrouwen een heel belangrijk principe. Daarnaast moet er gestandaardiseerd worden: standaardiseer wat moet en niet wat kan.

Stand van zaken juni 2011
Ik heb het idee dat op dit moment de ontwerpprincipes wel duidelijk op het netvlies staan, maar dat een aantal principes nog niet uit de verf komen.
Zo is de standaardisatie is nog een heikel punt [7]. De scholen willen de keten rond en met de Entreefederatie bouwen, terwijl op dit moment het daadwerkelijk koppelen van Entree aan uitgevers nog niet echt soepel verloopt.
Enige frustratie rond de Entree-koppeling en het toevoegen van nieuwe procedures (de zogenaamde 'Sanitycheck') door uitgevers begint overigens wel de kop op te steken bij de ROC6-scholen: er is een continu spanningsveld tussen autonomie en afhankelijkheid [1]
Het hele ketenregieverhaal [8] moet nog op poten gezet worden, terwijl over de verdeling van kosten en baten [11] nog niet echt gesproken is.

Ondanks een overlegcyclus van meer dan een jaar, ontwerpen en testen blijft de contentketen een houtje-touwtje verhaal waarin tot nu toe het federatieve model niet de plaats krijgt die het verdient. Laten we hopen dat dit najaar de scholen hun vraag in het saMBO-ICT traject duidelijk kunnen definiëren, zodat we in februari  helder zicht hebben op een contentketen die problemen oplost in plaats van creëert.

donderdag 23 juni 2011

Uitgevers, instellingen en brancheorganisaties om de Ronde Tafel

Het was het een topdag dinsdag de 21ste juni 2011 voor contentketengeïnteresseerden. 's Middags organiseerde ECK2 een brainstormsessie over de toegang tot digitale hulpmiddelen, ’s avonds was saMBOict aan de beurt. Zo gebeurt er jaren niets, zo kun je er een dagtaak aan hebben.

In Zeist kwamen op initiatief van saMBOict en de GEU uitgevers, brancheorganisaties en instellingen uit het MBO bij elkaar met het doel elkaar beter te leren kennen. In een ‘Ronde tafel’ werd met elkaar gedeeld wat de problemen zijn in de contentketen. Daarnaast werden er oplossingsrichtingen aangedragen.

Er is de afgelopen tijd al een aantal initiatieven geweest, er zijn plannen gemaakt, er is veel gepraat: het wordt nu tijd om concrete oplossingen voor concrete problemen te vinden. Kunnen we nu van al die afzonderlijke bouwstenen en initiatieven (denk aan edupoort, eduroute, contentcorner, wikiwijs, ECK2, ROC6, tripleA, …) een huis bouwen? Jawel, vond Jan Bartling van saMBOict, als we maar een goed bouwplan hebben!Uitgevers en scholen ervaren veel problemen in de contentketen. Wat zijn volgens hen nu de oorzaken van deze problemen?

 1. Afdelingen die in de loop van de tijd met dit probleem te maken hebben gekregen bewaken hun bemoeienis. Doorbreken hiervan is lastig. Denk aan de veranderende rol van de ictafdeling 
 2. Ictvaardigheden van docenten
 3. Validatie in de keten: wie is wie, wat mag hij of zij 
 4. Ondoorzichtige keten. We missen ketenregie en -beheer
 5. Toegang is 'naatje'. Dit heeft te maken met de complexiteit van de keten.
 6. Niemand is probleemeigenaar
 7. Bij boekenuitlevering stoppen veel processen na de levering. Ictprocessen blijven maar lopen. 
 8. Er is een groot aantal applicaties op een school. Er werd een getal van 1600 stuks genoemd. 
 9. Autonomie vd docent op samenstelling boekenlijst.
 10. De toegang is niet eenduidig
 11. Er mist een leermiddelenbeleid op de scholen
Bij een aantal oorzaken kun je wel wat vraagtekens plaatsen. Moet de docent ictvaardiger worden of moet de keten simpeler? De autonomie is lastig, maar tevens een groot goed, etc.

Aanwezige uitgevers en instellingen kwamen tenslotte tot een aantal lossingen voor deze problemen. Zie ook de afbeeldingen in deze blog. SaMBOict heeft aangegeven, samen met kennisnet, met deze oplossingsrichtingen aan de gang te gaan.

In volgorde van 'meeste stemmen':
 1. Single sing-on
 2. Ketenbeheer en ketenregie
 3. SLA templates
 4. Leermiddelenbeleid op scholen
 5. Keep it simplezondag 12 juni 2011

Eindversie Onderzoek

Vier dagen voor de deadline is het me gelukt: een onderzoeks- én innovatieverslag ingeleverd voor mijn opleiding Master Learning and Innovation.

In dit verslag vind je hoe ik de innovatiestrategie ChangeByChange heb gebruikt om E-learning (in dit geval de ELO N@tschool) in te voeren in een lerarenteam. Dit heb ik niet gedaan door N@tschool bij de leraren te introduceren, maar door dit bij de studenten te doen. Het wel en wee van dit innovatieproces heb je al eerder kunnen lezen in mijn blog, het onderzoek naar de effecten van deze innovatiestrategie is nu ook afgerond.
Ik moet zeggen: ChangeByChange is krachtig en spectaculair!

Over enkele weken mijn eindbeoordeling. Ik houd je op de hoogte.

Bekijk hier de eindversie van mijn onderzoek.

Je kunt 'm ook als boekje bekijken via Issuu.com

woensdag 1 juni 2011

Managementinfo ChangeByChange

Mijn Masterthesis voor de MLI is bijna klaar. Jullie zijn voor een deel getuige geweest van mijn worsteling met het onderzoeken zelf, maar ook heb je mijn eigen innovatiestrategie zien groeien. Van een geheime missie-strategie die toen nog SGI heette, naar een open alternatieve innovatiestrategie die ik ChangeByChange genoemd heb.

De maandag na hemelvaart lever ik mijn concept onderzoek in, de dinsdag na pinksteren het definitieve verslag. Met andere woorden: heb je nog commentaar...? Uiteraard sta ik na deze data open voor alle suggesties en ga ik graag een inhoudelijke discussie met je aan over CbC.

Onderstaand een folder met wat managementinfo over de strategie zoals ik die binnen het Deltion College heb verspreid. Een kleurenprinter, wat dikker glanzend papier en de boel ziet er super gelikt uit. Wellicht een aardig idee voor de promotie van je eigen onderzoeksresultaten? Eventueel kun je de folder ook digitaal aanbieden, zie het voorbeeld hieronder. Binnenkort het definitieve onderzoeksverslag. Gewoon in pdf.
woensdag 25 mei 2011

Feedback op onderzoeksverslag gevraagd!

Vannacht heb ik mijn concept onderzoeksverslag ingeleverd. Kan ik lerarengedrag sturen door studentengedrag te beïnvloeden? In het geval van ICTgebruik op school: kun je door studenten 'aan de E-learning te krijgen' de leraren stimuleren dit ook te doen?

Ik ben erg benieuwd naar jouw reactie op mijn onderzoeksverslag waarin ik deze onderzoeksvraag uitwerk. Reacties kunnen inhoudelijk zijn, maar ook onderzoekstechnisch. Graag!

Het concept onderzoeksverslag vind je hier

maandag 23 mei 2011

Sneak Preview: samenvatting ChangeByChange

Aan de blogonderwerpen te zien lijkt het of ik mij alleen nog maar bezig houd met de contentketen. Niets is echter minder waar. Ik ben dit blog ooit gestart als blog voor de MLI, Master of Learning and Innovation, die ik volg op hogeschool Windesheim. Mijn afsluitende innovatieonderzoek is bijna klaar. Alhoewel het onderzoeksverslag hierover nog niet is goedgekeurd kan ik het niet laten: de samenvatting van mijn onderzoek volgt hieronder. Je begrijpt: waarschijnlijk een voorlopige samenvatting, maar ik heb goede hoop!

Samenvatting onderzoeksverslag ChangeByChange

Ondanks de snelle evolutie van ICTmiddelen en de kansen die dit biedt tot verbetering van het onderwijs, evolueert de gemiddelde leraar op dit gebied niet of nauwelijks. Er zijn diverse manieren bedacht om het gebruik van E-learning door leraren in het onderwijs te bevorderen, maar tot nu toe hebben deze op leraren weinig effect gehad.  De gebruikelijke innovatiemethoden zijn op dit gebied de afgelopen vijftien tot twintig jaar niet echt succesvol gebleken: E-learning wordt nog relatief weinig gebruikt.

In deze bijdrage is de vraag aan de orde of er geen alternatieve innovatiestrategie gebruikt kan worden die het gedrag van leraren verandert door zich te richten op de student in plaats van rechtstreeks op de leraar.
Om deze vraag te beantwoorden is een innovatie op basis van de strategie ‘ChangeByChange’ uitgevoerd  bij een studentengroep en een lerarenteam van ROC Deltion College. In het parallel aan deze innovatie lopende onderzoek naar de effecten van ChangeByChange (CbC)  zijn gesprekken met studenten, leraren en onderwijsmanager geanalyseerd vanuit een zestal perspectieven. Wat beïnvloedt de leraar als het gaat om zijn gebruik van E-learning: zijn team, z’n studenten, het management, de E-learning deskundige, de eisen die de student stelt aan het onderwijs of de randvoorwaarden?

De resultaten laten zien dat de student een grote positieve invloed op leraren heeft voor wat betreft hun houding ten opzichte van E-learning. Leraren zijn hierdoor eerder bereid te starten met E-learning. Ook positief bleek de invloed van een E-learningdeskundige tijdens de uitvoering van de innovatie. Team en management worden door leraren in deze als niet-stimulerend ervaren.


Een neveneffect van CbC is de invloed die deze strategie heeft op de studenten zelf: studenten gaan op een volwassener manier met hun schoolwerk om.

De conclusie is dat de alternatieve innovatiestrategie ChangeByChange op het Deltion bruikbaar is als strategie om het gebruik van E-learning te vergroten. De kern van deze strategie: verander de student en je verandert de leraar en het onderwijs, wordt in dit praktijkonderzoek bevestigd.

dinsdag 17 mei 2011

Ketenregie

Eerdere bijdrages op dit blog gingen uitgebreid in op federatieve contentketen.
Als je als school besluit je hiorop aan te sluiten krijg je te maken met regie op de econtent. Of je nu wilt of niet: je zult moeten besluiten wie op school (of buiten school) verantwoordelijk wordt voor de contentketen. De keten bestaat uit zoveel schakels, dat iemand zicht moet hebben op de keten-delen en contact heeft met andere verantwoordelijken. Dit is zeker belangrijk als er een fout in de keten onstaat en daardoor de content niet op de plaats van bestemming aankomt.

In het schema staan de vier belangrijkste partners uit de federatieve contentketen weergegeven. Mijn voorstel is om bij de verschillende partijen "ketenbeheerders" of "ketenregisseurs" aan te stellen.

Ketenregisseur: verantwoordelijk voor onderliggende interne keten (meso) en de aansluiting op bovenliggende keten/federatie (macro)

Ketenbeheerder: verantwoordelijk voor functioneren bovenliggende keten/federatie (macro)
De ketenregisseur en ketenbeheerder zijn volwaardig gesprekspartner in de keten.
 • Heeft partij geen centrale regie op de interne keten? Dan geen ketenregisseur, dus geen gesprekspartner in de keten. Partij laat belangen dan behartigen door derde partij als boekhandel / distributeur 
 • Er is alleen een ketenregisseur bij scholen (en andere partijen!) mogelijk, als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.
Praktijkvoorbeeld ROC’s
Onderstaand een praktische uitwerking voor scholen, maar deze zou ook voor boekhandels en uitgeverijen gemaakt kunnen worden. wat gebeurt er als een onderdeel van de keten niet werkt? Wie weet in welk deel er storing optreedt?

Uitgangspunt bij deze uitwerking:
 • ketenpartners zijn verantwoordelijk voor hun eigen interne keten en de aansluiting op de federatie 
 • scholen bepalen zelf in hoeverre zij de ketenregie in eigen hand willen houden of dit uitbesteden aan een derde partij. 
 • 1-loket principe voor student en leraar
Er zijn twee uitersten van ROC’s mbt centrale regie contentketen te onderscheiden.
 1. ROC met centrale regie op (E-)content
  Student of leraar ontdekt fout, neemt contact op met helpdesk school. Adhv checklist volgt er een foutenanalyse. Afhankelijk van foutsoort neemt ketenregisseur contact op met ketenbeheerder, ketenregisseur van productleverancier (uitgever en/of distributeur) of FAB van de school-ELO.

  Dit scenario is op het Deltion uitgewerkt (MICT-model).
   
 2. ROC zonder centrale regie op (E-)content
  Student of leraar ontdekt fout, neemt contact op met:

  a. helpdesk school (indien aanwezig). Helpdesk neemt contact op met ketenregisseur distributeur. Deze lost probleem op. Afhankelijk van relatie met distribiteur en uitgever kunnen distributeur en uitgever ingrijpen in ELO van deze school. School betaalt voor uitbesteden regie.

  b. helpdesk distributeur of leverancier. Ketenregisseur lost probleem op. Afhankelijk van relatie met distributeur en uitgever kunnen distributeur en uitgever ingrijpen in ELO. School betaalt voor uitbesteden regie.