Posts

Posts uit 2011 weergeven

De contentketen voor dummies

Afbeelding
Het lijkt zo simpel: je bestelt een digitaal leermiddel, betaalt ‘m, gaat naar de leeromgeving van de school, klikt op de link naar het gekochte materiaal en voila, je kunt het gebruiken. Zo moeilijk kan dit proces, deze keten, toch niet zijn? Alleen al het feit dat het in de praktijk niet zo werkt laat al zien dat het helaas niet zo simpel is. Daarom nu voor eens en altijd: de leermiddelenketen voor dummies. Je moet de keten zien als een flink aantal huizen in een wijk. Een student die materiaal bestelt, betaalt en gebruikt, gaat van huis naar huis om bepaalde dingen te doen. Deze route wordt hieronder beschreven. Let wel: per student kan de route verschillen. 
Als eerste logt de student in op de digitale omgeving van de school. Hij komt dan terecht in het identiteitshuis van de school. Door in te loggen is bekend met welke gebruiksnaam de student het materiaal zal bestellen en gebruiken.  Aanvullende gegevens van de student (naw gegevens, opleiding, etc) zijn vastgelegd in het profiel…

Waar gaan we voor: webshopmodel ROC6

Afbeelding
Onderstaand het definitieve plan van eisen dat gaat gelden voor de bestelomgeving-showcase van ROC6 voor saMBO-ict. Al eerder is een voorlopig plan van eisen besproken in mijn blog.
Cursief bij enkele eisen wat op- en aanmerkingen. De showcase wordt door Deltion College en Threeships in twee fases gerealiseerd: A. In januari 2011 een showcase met koppelingen met een beperkt aantal uitgevers. B. In maart eindoplevering met een werkende backoffice (betalingen en distributie) en koppelingen met meerdere uitgevers.
Daarnaast loopt op het Horizon College een soortgelijk traject, maar wordt bekeken in hoeverre een bestaande dienstverlener (LWG) de webshop op onderstaande manier kan voeren. Voor de duidelijkheid: de webshop is geen landelijke bestelomgeving, naar eigendom van de school. Elke school kan haar eigen bestelomgeving (laten) creëren! De gebruiker benadert de webshop vanuit de schoolomgeving. De school bepaalt met welke ID de student de keten in gaat.
Studenten moet al een account heb…

Inkijk in ideale interne ketenorganisatie leermiddelen

Al veel over gesproken, geblogd en gezucht: een groot deel van de problematiek rond het gebruik van digitale leermiddelen ligt binnen de ROC's zelf. Als jouw eigen organisatie niet op de rit staat, is een gestroomlijnd leermiddelengebruik gedoemd te mislukken. Wellicht lijkt het in het begin van het jaar goed te gaan, maar wat te doen bij fouten in de keten? Wanneer kunnen studenten bij hun materiaal, wie bepaalt weke student er bij kan? Worden betalingen gecheckt? En wat als een uitgever niet door de bocht kan met de distributeur en weigert via hem te leveren (gebeurt echt...)? Wordt er onderhandeld met uitgevers over leveringsvoorwaarden? Zo ja, wat zijn die dan?

In het tripleA overleg leermiddelen is een ideale (interne) leermiddelenketen geschetst. Ik heb geprobeerd deze keten te vertalen naar de interne situatie op ons college. Tip: print uit op A3, dan is 't net te lezen. Niets te zien of te klein? http://popplet.com/app/#/49339 .


De nummers verwijzen naar begrippen uit …

Wat levert een webshop leermiddelen eigenlijk op?

Afbeelding
Het zijn rumoerige tijden rond de levering van (digitale) leermiddelen. Vanuit scholen wordt steeds dringender de vraag gesteld nu voor eens en altijd de levering van deze leermiddelen goed te regelen. Zelfs Toine Maes, voorzitter van Kennisnet refereerde aan deze eis tijdens zijn opening van de tweede dag van Dè Onderwijsdagen. 

Eén van de oplossingen voor een simpele en robuuste bestelwijze en levering van digitale leermiddelen is inzet van een school-leermiddelen -webshop. In deze webshop bestelt de student het digitale materiaal, betaalt en heeft direct toegang via de schoolomgeving. Als je Entree gebruikt als 'toegangspoort' heb je systemen als Eduroute en Edupoort niet meer nodig. De school aan het roer.
Omdat je studenten niet op twee plekken wilt laten bestellen is het slim ook de 'normale' leermiddelen via deze webshop aan te bieden. En koksmutsen, messen en veiligheidsschoenen? Uiteraard. Excursies? Jazeker!

Wat schiet de student er mee op? Ik neem aan dat de…

De ideale webshop voor boekenlijsten in het MBO.

Afbeelding
In de discussie binnen en buiten ROC6 over een optimale manier om leermiddelen ter beschikking te stellen aan studenten en medewerkers valt steeds vaker de term 'webshop' of 'appstore'. Het gaat hierbij dan niet enkel om het bestellen, betalen en uitleveren van boeken, maar ook over digitale leermiddelen, gratis lesmateriaal uit WikiWijs en zaken als koksmutsen en veiligheidsschoenen en kosten voor excursies e.d.. Geen boekenlijst dus, maar een Leermiddelenlijst.
Hoe moet zo'n webshop er idealiter uitzien? Ik trap vanuit ROC6 graag af en hoop samen met u een redelijk wensbeeld te kunnen schetsen. ROC6 gaat in ieder geval, mede naar aanleiding van vragen van ketenpartijen, een webshop als showcase opzetten. Deze moet op 1 januari klaar zijn, de eerste gesprekken zij al gepland.
In theorie? De webshop kan door elke partij geleverd worden. De school bepaalt. Het kan een kantenklare webshop van een distributeur of boekhandel zijn, maar ook eentje die de school zelf inrich…

ROC6 en de contentketen, anderhalf jaar verder

Afbeelding
Sinds mei 2010 is ROC6 samen met uitgevers en distributeurs in overleg om de problemen die er zijn rond distributie en gebruik van digitale leermiddelen 'voor eens en altijd' op te lossen. Nu, oktober 2012 is het tijd de balans op te maken. Hoe staan we er voor? Hoe werkt de keten nu, voor welke oplossingen is er gekozen? Of is er niets wezenlijks veranderd ondanks 1,5 jaar overleg?  Een overzicht.
In het overleg rond de contentketen was afgesproken op twee snelheden te varen: een oplossing op korte termijn om storende knelpunten op te lossen en een oplossing op lange termijn om structureel een aantal zaken op te pakken. Het moet gezegd: deelnemende partijen Noorhoff uitgevers, ThiemeMeulenhof, Kennisnet, VDE, LisetteWerter, Deltion College en Horizoncollege (beiden namens ROC6) hebben hun uiterste best gedaan oplossingen te creëren. Er is wel wat vooruitgang geboekt, maar de problemen zijn helaas nog lang niet opgelost. Ten eerste stuiten studenten na ingelogd te zijn in N@tsch…

De contentketen: overzicht stand van zaken oktober 2011

Afbeelding
Er gebeurt zoveel op het gebied van zoeken, bestellen, betalen en gebruiken van  (digitale) leermiddelen, dat een overzicht van de activiteiten op zijn plaats is. Ik pretendeer niet volledig te zijn en houd me dus bijzonder aanbevolen voor meer informatie uit bv de VO scholen.ECK2 Als eerste biedt ECK2 (educatieve contentketen, 2e versie), een Kennisnet initiatief, de aanbodkant van leermiddelen de mogelijkheid standaarden af te spreken. Van bv uitgevers wordt gevraag over hun schaduw heen te stappen en onderlinge afspraken te maken, dit in nauw overleg met een onafhankelijke ketenbeheerder als Kennisnet. ECK2 kent een aantal projecten. Zo wordt er gesproken over uitwisseling leerlinggegevens en over distributie digitale leermiddelen.
ROC6 Zeven ROC's die allemaal n@tschool gebruiken hebben in mei 2010 aan de bel getrokken  bij uitgevers en distributeurs met als doel het onderwijs weer (weer?) als uitgangspunt te nemen bij de distributie van digitale leermiddelen. De invoering van vo…

Masterthesis gefileerd

Afbeelding
Voor de Vlootschouw van de MLI was mijn onderzoek, met die van twee andere medestudenten, genomineerd als beste van deze lichting studenten. Om te zien welke de eerste prijs zou krijgen bij de MLI-Vlootschouw werd het onderzoek vakkundig gefileerd door een jury van 3. Het juryrapport heb ik in dit blog opgenomen, voor MLI-studenten zeker interessant om te zien hoe mensen van buiten de opleiding een masterthesis beoordelen.
Opvallend zijn voor mij in ieder geval de kritische noten over verwijzing naar populair wetenschappelijke literatuur (en ik had de 'KIJK' niet eens vermeld) en over het onderdeel conclusies. Het onderdeel 'conclusies' had juist bij de MLI beoordelaars een een 'zeer goed' gescoord.
Oh ja, ik had een gedeelde tweede plaats... De eerste ging naar Jaap van der Molen met zijn onderzoek naar reflectie' mbv sociale media. Gefeliciteerd Jaap!.


Juryrapport: Kenschets
JaapJan Vroom doorbreekt met deze thesis de doorgaans weinig kritische benaderin…

Bouw procesmodel leermateriaal borging Triple A

Afbeelding
Na anderhalf jaar officieel gedoe rond de contentketen zitten we nu eindelijk bij elkaar: 7 ROC's die onder beleiding van Kennisnet in vier dagen proberen een procesmodel leermateriaal in elkaar te zetten. Dit op de manier als eerder al met Triple A gedaan is. Mooi is te zien dat ook niet-ROC6 scholen en niet-natschoolscholen zijn aangeschoven.

Triple A beschrijft de hoofdprocessen die spelen binnen een onderwijsinstelling. Enige tijd geleden is de stichting Triple A opgeheven en is het materiaal overgedragen aan SAMBO~ict die borgt, onderhoudt en uitwerkt.

De bedoeling is dat wij in vier dagen de vraag van de scholen rond de distributie van de contentketen naar voren weten te brengen en de processen die er mee te maken hebben beschrijven.Het procesmodel is daarvoor in 4 hoofdprocessen geknipt:
1. ontwikkelen onderwijs
2. ontwikkelen leermateriaal
3. bestellen en betalen
4. beschikbaarheid en gebruiken

De eerste dag hebben we de processen en uitgangspunten rond deze vier onderdelen in ka…

Storm na de stilte

Afbeelding
Hoewel het de afgelopen maanden het op dit blog wegens vakantie  wat stil is geweest is er toch weer heel wat in gang gezet. Dit blog ging tot voor kort over de totstandkoming van mijn thesis. Vanaf nu zal ik je op de hoogte houden van, zoals dat zo mooi heet, de spin-off.

1. Vlootschouw en prijs
Allereerst heb ik te horen gekregen dat mijn onderzoek tot de drie beste van onze lichting MLI behoort. Tenminste, deze drie 'beste' onderzoeken vallen op door originaliteit en actualiteit. Ik ben vereerd, maar ik ken meerdere onderzoeken van medestudenten die er ook voor in aanmerking zouden komen.

De genomineerden zijn:
- Jaap van der Molen: Reflectie 2.0: een onderzoek naar het gebruik van social media in leerwerktrajecten van docenten in opleiding;
- JaapJan Vroom: Change by Change: It‟s the student, stupid!;
- Marcel Staring: Professionele leergemeenschap Pabo Almere: samen leren – samen opleiden.

Leuk hoor, maar dat betekent dat wij tijdens de 'Vlootschouw', de presenta…

The final results

Afbeelding
Het afgelopen jaar kon je via dit blog getuige zijn van het ontstaan van een alternatieve innovatiestrategie en het onderzoek naar de effecten er van. Aan het eind van dit proces is een en ander beoordeeld. In dit blog ontbreekt uiteraard de beoordeling niet, gelukkig valt het alleszins mee...
Dus: here are the results of the jury:

Onderdeel van de master thesis


Beoordeling
Beoordeling eindgesprek Beroepscontext Goed Originele en verfrissende aanpak vanuit Cartesiaanse twijfel. Is sterk op resultaten voor het onderwijs gericht. Profileert zich uitstekend als master of learning and innovation. Theoretische verdieping Goed Ontwerp van het innovatieonderzoek Ruim voldoende Dataverzameling Ruim voldoende Resultaten Goed Conclusie en discussie Zeer goed Innovatie Goed Mondelingen en schriftelijke rapportage / presentatie Goed

Trots!

Afbeelding
Ik kan het niet laten met enige trots te melden dat Trouw afgelopen woensdag 6 juli een (kort) interview heeft geplaatst over ChangeByChange: mijn alternatieve innovatiestrategie. Hier vind je het stuk. Wonderlijk om te zien dat iets door publicatie in een krant opeens een bepaalde status krijgt...
Cees, Zwanie, Erik: dank voor jullie ondersteuning en vertrouwen om een mafkees een vreemd onderzoek en dito innovatie te laten doen!
Overigens: het onderzoek is in ieder geval goed genoeg om af te kunnen studeren, op 8 juli volgt de definitieve beoordeling.

Ontwerpprincipes Keten

Afbeelding
De contentketen is ingewikkeld, zeker als het de digitale contentketen betreft. Het is al moeilijk genoeg de huidige contentketen te analyseren, laat staan een toekomstbestendige keten te ontwerpen. Om een goed zicht te krijgen op de keten is het lezen van de verkenning "Ketensamenwerking in het Onderwijsveld" (Kool & Bekkers, 2009) absoluut de moeite waard. Misschien kent iedereen dit onderzoek al, maar ik was 'm nog niet eerder tegengekomen...  In dit onderzoek worden ontwerpprincipes van de keten genoemd.
Ketenkenmerken Ketens zijn horizontale relaties tussen autonome organisaties. Geen van de organisaties heeft de formele bevoegdheid om andere organisaties haar wil op te leggen. Volgens Kool en Bekkers hebben ketens drie kenmerken: Ketens zijn dynamischEr ontbreken klassieke hiërarchische verhoudingen Ketens hebben een complex karakter (belangen kunnen onduidelijk of tegengesteld zijn, partijen hebben de beschikking over uiteenlopende hulpbronnen als informatie en …

Uitgevers, instellingen en brancheorganisaties om de Ronde Tafel

Afbeelding
Het was het een topdag dinsdag de 21ste juni 2011 voor contentketengeïnteresseerden. 's Middags organiseerde ECK2 een brainstormsessie over de toegang tot digitale hulpmiddelen, ’s avonds was saMBOict aan de beurt. Zo gebeurt er jaren niets, zo kun je er een dagtaak aan hebben.
In Zeist kwamen op initiatief van saMBOict en de GEU uitgevers, brancheorganisaties en instellingen uit het MBO bij elkaar met het doel elkaar beter te leren kennen. In een ‘Ronde tafel’ werd met elkaar gedeeld wat de problemen zijn in de contentketen. Daarnaast werden er oplossingsrichtingen aangedragen.

Er is de afgelopen tijd al een aantal initiatieven geweest, er zijn plannen gemaakt, er is veel gepraat: het wordt nu tijd om concrete oplossingen voor concrete problemen te vinden. Kunnen we nu van al die afzonderlijke bouwstenen en initiatieven (denk aan edupoort, eduroute, contentcorner, wikiwijs, ECK2, ROC6, tripleA, …) een huis bouwen? Jawel, vond Jan Bartling van saMBOict, als we maar een goed bouwplan…

Eindversie Onderzoek

Afbeelding
Vier dagen voor de deadline is het me gelukt: een onderzoeks- én innovatieverslag ingeleverd voor mijn opleiding Master Learning and Innovation.

In dit verslag vind je hoe ik de innovatiestrategie ChangeByChange heb gebruikt om E-learning (in dit geval de ELO N@tschool) in te voeren in een lerarenteam. Dit heb ik niet gedaan door N@tschool bij de leraren te introduceren, maar door dit bij de studenten te doen. Het wel en wee van dit innovatieproces heb je al eerder kunnen lezen in mijn blog, het onderzoek naar de effecten van deze innovatiestrategie is nu ook afgerond.
Ik moet zeggen: ChangeByChange is krachtig en spectaculair!

Over enkele weken mijn eindbeoordeling. Ik houd je op de hoogte.

Bekijk hier de eindversie van mijn onderzoek.

Je kunt 'm ook als boekje bekijken via Issuu.com

Managementinfo ChangeByChange

Afbeelding
Mijn Masterthesis voor de MLI is bijna klaar. Jullie zijn voor een deel getuige geweest van mijn worsteling met het onderzoeken zelf, maar ook heb je mijn eigen innovatiestrategie zien groeien. Van een geheime missie-strategie die toen nog SGI heette, naar een open alternatieve innovatiestrategie die ik ChangeByChange genoemd heb.

De maandag na hemelvaart lever ik mijn concept onderzoek in, de dinsdag na pinksteren het definitieve verslag. Met andere woorden: heb je nog commentaar...? Uiteraard sta ik na deze data open voor alle suggesties en ga ik graag een inhoudelijke discussie met je aan over CbC.

Onderstaand een folder met wat managementinfo over de strategie zoals ik die binnen het Deltion College heb verspreid. Een kleurenprinter, wat dikker glanzend papier en de boel ziet er super gelikt uit. Wellicht een aardig idee voor de promotie van je eigen onderzoeksresultaten? Eventueel kun je de folder ook digitaal aanbieden, zie het voorbeeld hieronder. Binnenkort het definitieve ond…

Feedback op onderzoeksverslag gevraagd!

Afbeelding
Vannacht heb ik mijn concept onderzoeksverslag ingeleverd. Kan ik lerarengedrag sturen door studentengedrag te beïnvloeden? In het geval van ICTgebruik op school: kun je door studenten 'aan de E-learning te krijgen' de leraren stimuleren dit ook te doen?
Ik ben erg benieuwd naar jouw reactie op mijn onderzoeksverslag waarin ik deze onderzoeksvraag uitwerk. Reacties kunnen inhoudelijk zijn, maar ook onderzoekstechnisch. Graag!
Het concept onderzoeksverslag vind je hier

Sneak Preview: samenvatting ChangeByChange

Afbeelding
Aan de blogonderwerpen te zien lijkt het of ik mij alleen nog maar bezig houd met de contentketen. Niets is echter minder waar. Ik ben dit blog ooit gestart als blog voor de MLI, Master of Learning and Innovation, die ik volg op hogeschool Windesheim. Mijn afsluitende innovatieonderzoek is bijna klaar. Alhoewel het onderzoeksverslag hierover nog niet is goedgekeurd kan ik het niet laten: de samenvatting van mijn onderzoek volgt hieronder. Je begrijpt: waarschijnlijk een voorlopige samenvatting, maar ik heb goede hoop!

Samenvatting onderzoeksverslag ChangeByChange

Ondanks de snelle evolutie van ICTmiddelen en de kansen die dit biedt tot verbetering van het onderwijs, evolueert de gemiddelde leraar op dit gebied niet of nauwelijks. Er zijn diverse manieren bedacht om het gebruik van E-learning door leraren in het onderwijs te bevorderen, maar tot nu toe hebben deze op leraren weinig effect gehad.  De gebruikelijke innovatiemethoden zijn op dit gebied de afgelopen vijftien tot twintig jaa…

Ketenregie

Afbeelding
Eerdere bijdrages op dit blog gingen uitgebreid in op federatieve contentketen.
Als je als school besluit je hiorop aan te sluiten krijg je te maken met regie op de econtent. Of je nu wilt of niet: je zult moeten besluiten wie op school (of buiten school) verantwoordelijk wordt voor de contentketen. De keten bestaat uit zoveel schakels, dat iemand zicht moet hebben op de keten-delen en contact heeft met andere verantwoordelijken. Dit is zeker belangrijk als er een fout in de keten onstaat en daardoor de content niet op de plaats van bestemming aankomt.

In het schema staan de vier belangrijkste partners uit de federatieve contentketen weergegeven. Mijn voorstel is om bij de verschillende partijen "ketenbeheerders" of "ketenregisseurs" aan te stellen.
Ketenregisseur: verantwoordelijk voor onderliggende interne keten (meso) en de aansluiting op bovenliggende keten/federatie (macro)
Ketenbeheerder: verantwoordelijk voor functioneren bovenliggende keten/federatie (macro…