Posts

Aan de slag met de strategische agenda digitalisering MBO - OWD19

In het voorjaar van 2019 is de strategische agenda digitalisering mbo gepresenteerd, de gezamenlijke digitaliseringsagenda van de MBO Raad, saMBO-ICT, Kennisnet en SURF. Deze agenda kent veel samenhang met bijvoorbeeld het versnellingsplan van het hoger onderwijs. Verschil is er ook: de MBO agenda gaat voor concrete tastbare resultaten. Zo is het MBO begonnen met de invoering van i-coaches, daarna volgt onderzoek naar resultaten  en verbetering. Hier laat zich het cultuurverschil zien. De MBOdynamiek is anders dan die in het HO, waar doorgaans wat langer over de start van een innovatie wordt gedaan. Jammer dan ook dat er slechts een handvol belangstellenden in de zaal zat. Er valt over en weer veel te leren.

De digitaliseringsagenda bestaat uit 3 hoofdrichtingen: Inhoud van het onderwijs aanpassenFlexibilisering van het onderwijs realiserenDigitalisering van het leren faciliteren Je ziet dezelfde onderwerpen in deze agenda en die van het PO en HO/WO: ondersteuning docenten, onderwijslo…

Studenten volgen in een flexibel onderwijsmodel - OWD19

Educatieve badges met Rick West - OWD19

De kracht van een pop-up escaperoom - OWD19

Inrichten flexibele en persoonlijke leeromgeving - OWD19

Gebruik data om je onderwijs te verbeteren - Learning analytics in je les

Escaperoom zorg en technologie

Anderhalf jaar gepersonaliseerd leren.

Live online leren in de BBL voor verpleegkundigen.

MBOtalk: Verwijder de leraar uit de klas

Bijeenkomst Training afstandsonderwijs in het MBO

Blended Coaches: sterkste schakel bij invoering blended leren

Training (synchroon) afstandsonderwijs