Mijn laatste bijdrages

maandag 25 september 2017

Bijeenkomst Training afstandsonderwijs in het MBO

Online onderwijs groeit! Steeds meer onderwijsinstellingen verzorgen afstandsonderwijs. Vooral universiteiten en hogescholen bieden deze vorm van afstandsonderwijs aan, terwijl het MBO hier nog nauwelijks iets mee doet.Het Deltion College in Zwolle is in 2015 begonnen met pilots synchroon afstandsonderwijs. Deze waren zo'n succes, dat besloten is deze manier van online leren, waar dit gewenst is, op te nemen als onderwijsmiddel binnen de verschillende opleidingen.

Ook op afstand gaat Deltion voor kwaliteit. We vinden het belangrijk dat onze leraren vaardig zijn voordat ze starten met synchroon online lesgeven. Deltion ontwikkelde zelf een training afstandsonderwijs voor leraren. Hoe pak je je lessen op afstand didactisch aan, hoe houd je verbinding met je studenten en hoe voelt het om online les te krijgen en te geven?

Deltion deelt deze training. Wil je meer weten over deze training afstandsonderwijs en hoe jij het kunt inzetten? Dan nodigen wij je uit voor de informatiebijeenkomst op 28 november 2017 van 9.30 – 12.00 uur op het Deltion College in Zwolle (inloop v.a. 9.30 uur, start 10.00 uur).

De bijeenkomst is gratis, maar we hebben maar een beperkt aantal plaatsen, dus vol = vol. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar afstandsonderwijs@deltion.nl

woensdag 5 april 2017

Blended Coaches: sterkste schakel bij invoering blended leren

Opleidingsprogramma voor Blended Coaches voor iedereen beschikbaar.
Het Deltion College wil de onderwijsteams ondersteunen in het ontwikkelen en uitvoeren van blended leren. Anders gezegd: ondersteunen bij de onderwijsontwikkeling, want dat is het eigenlijk. Om dit goed te kunnen doen heeft het Deltion College een aantal Blended Coaches aangesteld. Tijdens de CVI managementconferentie van 2017 presenteert Deltion deze aanpak. Ook wordt daar de hierbij ontwikkelde training vrijgegeven als Open Educational Resource.

Blended coaches zijn leraren die teams begeleiden bij de onderwijsontwikkeling en hen inspireren met mogelijkheden als flipping the classroom, video gebruik, afstandsonderwijs en BPVbegeleiding op afstand. De Blended coach is voor de teams de procesbegeleider in blended leren en helpt hen de juiste stappen te zetten in dit proces van onderwijsvernieuwing. Daarnaast is de Blended Coach een expert in het verbinden van leerdoelen, didactische werkvormen en inzet van ICT en nieuwe media in het onderwijs. En of dat allemaal niet genoeg is is hij of zij ook nog eens een adviseur in het maken van goede afwegingen bij de inzet van ICT in het onderwijs en de ontwikkeling van blended leren binnen de teams.
De functie van Blended Coach staat niet op zichzelf, maar past in de programmalijn Leren met ICT die Deltion uitvoert.

De Blended coach is dus geen technisch ondersteuner. Hij of zij richt de ELO niet in en geeft geen knoppencursussen in diverse tools. Om de leraren kennis te laten maken met de mogelijkheden van ICT in hun huidige onderwijs heeft het Deltion College hiervoor een training ontwikkeld. Deze hier al eerder besproken en gedeelde cursus Activerende didactiek met ICT is de opmaat naar het verblenden van onderwijs. Om de link te leggen naar nieuw onderwijs spelen we aan het einde van deze training bijvoorbeeld onze DidactTool.

Als een team na het volgen van de training Activerende didactiek met ICT besluit haar onderwijs te willen verblenden komt de Blended Coach in beeld. Deze coach helpt het team de stap te maken naar onderwijsontwikkeling waarin de meerwaarde van ICT benut kan worden > Blended Leren.
De coaches zijn opgeleid met een blended trainingsprogramma: met behulp van een stappenplan zijn zij nu in staat blended onderwijs te ontwerpen en teams te begeleiden in hun ontwikkelproces.

Het trainingsprogramma voor de Blended Coaches (inclusief bronbestanden van online modules en lesplannen voor de f2f bijeenkomsten) worden door Deltion met iedereen die wil gedeeld. Hier vind je de link naar de modules en meer info.  De verwachting is dat voor de zomervakantie deze training is omgezet naar een meer algemene training Blended Leren.

Wil je meer weten over de Programmalijn Leren met ict? Klik hier voor de tablet en laptopversie
Voor de mobiele versie klik je hier of scan je de qrcode


donderdag 9 maart 2017

Training (synchroon) afstandsonderwijs

Het ROC Deltion College maakt in opdracht van de provincie Overijssel een training afstandsonderwijs voor leraren. De training wordt gefinancierd door het ministerie van I&M. 
Uitgangspunt is synchroon afstandsonderwijs. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden van begeleiding op afstand van de stage (BPV). De training wordt op een blended manier verzorgd: een aantal klassikale en online bijeenkomsten wordt afgewisseld door online modules (zie de afbeelding).

Op dit moment (maart 2017) wordt de eerste training intern gevold door een pilotgroep. Na evaluatie van deze pilot wordt een en ander bijgesteld en halverwege 2017 beschikbaar gesteld als open leermateriaal.

Het Deltion College heeft al veel ervaring opgedaan met het verzorgen van afstandsonderwijs. Na de eerste pilots een aantal jaren geleden wordt deze vorm van onderwijs door steeds meer opleidingsteams opgepakt, tot nu toe met groot succes. De teams zijn verspreid over diverse beroepsrichtingen binnen BOL en BBL. Ook de leeftijd van de deelnemende studenten varieert: van 16 tot 50 plus.

De ontwikkeling van de training is in handen van het Expertisecentrum Blended Leren van het Deltion College, Dit expertisecentrum begeleidt de Deltion Blended Coaches, en ontwikkelt trainingen op het gebied van Blended Leren.
De training wordt gemaakt door Jolanda van Til en mijzelf. De projectleiding wordt gedaan door AnneMarie Versloot.