Posts

Posts uit 2017 weergeven

Bijeenkomst Training afstandsonderwijs in het MBO

Afbeelding
Online onderwijs groeit! Steeds meer onderwijsinstellingen verzorgen afstandsonderwijs. Vooral universiteiten en hogescholen bieden deze vorm van afstandsonderwijs aan, terwijl het MBO hier nog nauwelijks iets mee doet.


Het Deltion College in Zwolle is in 2015 begonnen met pilots synchroon afstandsonderwijs. Deze waren zo'n succes, dat besloten is deze manier van online leren, waar dit gewenst is, op te nemen als onderwijsmiddel binnen de verschillende opleidingen.

Ook op afstand gaat Deltion voor kwaliteit. We vinden het belangrijk dat onze leraren vaardig zijn voordat ze starten met synchroon online lesgeven. Deltion ontwikkelde zelf een training afstandsonderwijs voor leraren. Hoe pak je je lessen op afstand didactisch aan, hoe houd je verbinding met je studenten en hoe voelt het om online les te krijgen en te geven?

Deltion deelt deze training. Wil je meer weten over deze training afstandsonderwijs en hoe jij het kunt inzetten? Dan nodigen wij je uit voor de informatiebijeenk…

Blended Coaches: sterkste schakel bij invoering blended leren

Afbeelding
Opleidingsprogramma voor Blended Coaches voor iedereen beschikbaar.
Het Deltion College wil de onderwijsteams ondersteunen in het ontwikkelen en uitvoeren van blended leren. Anders gezegd: ondersteunen bij de onderwijsontwikkeling, want dat is het eigenlijk. Om dit goed te kunnen doen heeft het Deltion College een aantal Blended Coaches aangesteld. Tijdens de CVI managementconferentie van 2017 presenteert Deltion deze aanpak. Ook wordt daar de hierbij ontwikkelde training vrijgegeven als Open Educational Resource.

Blended coaches zijn leraren die teams begeleiden bij de onderwijsontwikkeling en hen inspireren met mogelijkheden als flipping the classroom, video gebruik, afstandsonderwijs en BPVbegeleiding op afstand. De Blended coach is voor de teams de procesbegeleider in blended leren en helpt hen de juiste stappen te zetten in dit proces van onderwijsvernieuwing. Daarnaast is de Blended Coach een expert in het verbinden van leerdoelen, didactische werkvormen en inzet van ICT en nieu…

Training (synchroon) afstandsonderwijs

Afbeelding
Het ROC Deltion College maakt in opdracht van de provincie Overijssel een training afstandsonderwijs voor leraren. De training wordt gefinancierd door het ministerie van I&M. 
Uitgangspunt is synchroon afstandsonderwijs. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden van begeleiding op afstand van de stage (BPV). De training wordt op een blended manier verzorgd: een aantal klassikale en online bijeenkomsten wordt afgewisseld door online modules (zie de afbeelding).

Op dit moment (maart 2017) wordt de eerste training intern gevold door een pilotgroep. Na evaluatie van deze pilot wordt een en ander bijgesteld en halverwege 2017 beschikbaar gesteld als open leermateriaal.

Het Deltion College heeft al veel ervaring opgedaan met het verzorgen van afstandsonderwijs. Na de eerste pilots een aantal jaren geleden wordt deze vorm van onderwijs door steeds meer opleidingsteams opgepakt, tot nu toe met groot succes. De teams zijn verspreid over diverse beroepsrichtingen binnen BOL en BBL. Ook de leeftij…