Mijn laatste bijdrages

dinsdag 22 december 2015

DidactTool: ontwerp je eigen onderwijs (met ICT)

Op het Deltion College werken we al enige tijd met een e-didactiek cursus voor onze collega's. Aan het einde van zo'n cursus worden de collega's uitgenodigd om delen van hun onderwijs opnieuw te ontwerpen en de eventuele meerwaarde van ICT hierin te benutten. Hiervoor gebruikten we de Deltion menukaart of het TPACK XL spel. Ik heb hier eerder over in mijn blog geschreven.  De menukaart en het spel hebben we nu geïntegreerd in de DidactTool. Dit nieuwe spel is de afsluiting en verwerking van onze verblende e-learning cursus die nu 'Activerende didactiek met ICT' heet.

AnneMarie Versloot en ik hebben er samen met Jeroen de Geus van bureau Zecht een heus bordspel van gemaakt. Net als in de menukaart en TPACK XL gebruik je de TPACK elementen content, werkvorm en ICT, aangevuld met het soort leerdoel dat je wil behalen.


Nadat je de content, het leerdoel en de werkvorm hebt gekozen voeg je vier ingrediënten toe. Dit zijn:

  • Waar? Kies tussen onderwijs op school op of afstand
  • Hoe? Kies tussen synchroon of asynchroon
  • Aan wie? Kies de groepsgrootte
  • Feedback? Persoonlijk of via een systeem?
Als laatste kies je de technologie, zeg maar een thema waarbinnen ICT een rol speelt. Denk bv aan klassikale digitale verrijking, vervanging van klassikale instructie of 'gewoon' een e-learning module. Uiteraard kun je er ook voor kiezen geen ICT toe te voegen.

De ervaring leert dat de keuzes die in het spel gemaakt moeten worden veel discussie opleveren met andere collega's in de cursus. De DidactTool is een prachtige werkvorm die voor de collega's de linking pin vormt tussen grof en fijn ontwerp, maar ook de opmaat is naar het ontwerpen van Blended Leren.

Tijdens de CVI conferentie in Groningen in 2016 geven we een workshop waarin we het spel presenteren. Ook de e-learning van de bijbehorende cursus Activerende didactiek met ICT wordt daar getoond.


maandag 23 november 2015

Begeleide onderwijstijd, ICT en onderzoek

Voor wie het gemist heeft: Op het Deltion College (MBO-onderwijs) hebben wij onderzoek gedaan naar manieren om onderwijskwaliteit te vergroten en tegelijkertijd de Begeleide OnderwijsTijd (BOT) opnieuw vorm te geven. Vier pilots waarin 'gewoon' afstandsleren, samenwerkend afstandsleren, BPVbegeleiding op afstand en blended leren werden uitgevoerd waren zó succesvol, dat zij vanaf nu in het reguliere onderwijs Deltion geïmplementeerd kunnen worden.

Mijn Deltion collega's en ik zijn van mening dat onderwijsvernieuwing waar het kan onderzocht zou moeten worden op de kwalitatieve invloed op het onderwijs. Er is bij het ontwerp van de zogenaamde eBOT pilots dan ook contact gezocht met Windesheim. Onder begeleiding Wim Trooster van het Lectoraat Onderwijs en ICT van Windesheim hebben Deltion masters Miranda Wichers Schreur-Kievit en Hilbert Otten onderzoek gedaan.
Het Deltion is overigens al een eind op weg, gezien de oprichting vorig jaar van het Masternetwerk. Ook de eerste MBO onderzoeksdag werd eind 2015 op het Deltion gehouden en mede door Delton georganiseerd (het onderzoek heeft overigens een aanmoedigings prijs gekregen in de categorie 'doorwerking').

Resultaat? In alle vier de pilots was de onderwijskwaliteit gelijk gebleven of gegroeid, met als positieve uitschieter de pilot Blended Leren. De inspectie heeft op ons verzoek meegekeken tijdens de uitvoering van de pilots; zij was erg enthousiast.

Het volledige onderzoeksrapport kun je hier downloaden. Wil je snel zien wat de vier pilots inhielden? Klik dan hier voor vijf korte filmpjes waarin we pilots aan je voorstellen.
Vijf? Ja, want RTL nieuws heeft er eentje extra gemaakt...