Mijn laatste bijdrages

dinsdag 23 september 2014

ViM: gebruikersgroep videolessen in het MBO.

Videolessen in het MBO worden steeds meer gebruikt. Het delen van kennis rond de techniek ervan, laat staan de didactiek komt helaas nog niet echt op gang. Hans Steeman (ROC van Nijmegen) en ik willen hier wat aan doen en hebben daarom ViM gestart: gebruikersgroep videolessen in het MBO. Op 24 november vindt de startbijeenkomst plaats. Meld je aan!

Onze ervaring is dat videolessen gebruikt kunnen worden om bestaand onderwijs te verbeteren. Daarnaast kan het gebruik van videolessen echter ook een breekijzer, een eyeopener zijn om nieuwe vormen van onderwijs te initiëren. Daarom de toch wel serieuze ondertitel van ViM: Polijsten waar kan, schuren waar moet.

De gebruikersgroep staat open voor alle ROC's en AOC's die gebruik maken van videolessen in hun onderwijs. Vier keer per jaar willen we  aandacht besteden aan techniek, didactiek en implementatie. Dit kan fysiek, maar ook online natuurlijk. Getracht wordt om bijeenkomsten thematisch op te zetten en deskundigen uit te nodigen die ons kunnen inspireren of juist met de voeten weer op de grond te zetten.

Doel ViM
Het doel van de gebruikersgroep is om ervaringen uit te wisselen, denktank te zijn richting leveranciers en het definiëren van externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het gebruik van videolessen in het MBO.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kunnen komen. 
 1. Ervaringen uitwisselen.
  o manier van opnemen
  o apparatuur
  o inbedden in organisatie
  o didactiek rond videolessen
  o scenario's/opnameregie/lengte
  o interactiviteit/toetsen
  o delen van materialen
  o implementatie
 2. Externe ontwikkelingen.
  o Focus op Vakmanschap & begeleide onderwijstijd
 3. Denktank met output richting leveranciers.
  o Interactiviteit
  o Koppeling kennisnet federatie 
Interesse? Mail naar Hans of JaapJan en we houden je op de hoogte.

maandag 15 september 2014

Studenten als motor van onderwijsinnovatie

ChangeByChange in praktijk gebracht.


De komende week verschijnen er op de tv-schermen door de hele campus van het Deltion College in Zwolle oproepen aan studenten om hun leraren te bewegen gebruik te maken videolessen. Aan het einde van deze publicatieperiode krijgt elke leraar een aan hem of haar gerichte uitnodiging kennis te maken met DStream, het weblecturing systeem van het ROC.

Ik doe dit vanuit een door mij ontwikkelde innovatiestrategie ChangeByChange. Studenten maken kennis met nieuw onderwijs en sporen hun leraren aan deze vernieuwing te gaan gebruiken. Op het Deltion College bleek deze strategie enige jaren geleden verbluffend goed te werken. Een reden om de handschoen weer op te pakken en in dezelfde sfeer leraren te bewegen meer gebruik te maken van videolessen.

Geheel in het idee van ChangeByChange probeer ik de student enthousiast dus te maken voor iets nieuws door in te spelen op praktische zaken waar de student direct wat mee kan in zijn lessen.

Wordt vervolgd... De gepubliceerde slides vind je hier onder.