Posts

Posts uit april, 2014 weergeven

Aan de bak met onderwijstijd!

Afbeelding
Volgens het ministerie krijgen MBOscholen ruimte om soepeler om te gaan met de hoeveelheid begeleide onderwijstijd (BOT) . Dat klinkt erg mooi als je de uitbreiding van het aantal uren in het kader van FoV in ogenschouw neemt. Zal het allemaal wel meevallen?

De nadruk ligt nu op kwaliteit en niet meer op kwantiteit. 

Hoera, dat is prachtig, maar als de inspectie vindt dat de kwaliteit te laag is wordt toch het aantal gerealiseerde begeleide uren geteld. Zaak dus om binnen de kaders van de nieuwe wet- en regelgeving onderwijstijd effectiever, efficiënter en/of aantrekkelijker in te vullen.

ICT kan daarbij helpen. Zo heeft het Deltion College een aantal scenario’s beschreven om met behulp van ICT onderwijstijd anders in te richten. Op dit moment loopt er bv een pilot om met Open Sim groepsintervisie tijdens de stage uit te voeren. De scenario’s zijn te vinden op http://www.kennisnet.nl/themas/adviespunt-onderwijstijd/

Zelf BOT-proof onderwijs ontwerpen
Als u het TPACK spel wel eens gespee…