Posts

Posts uit 2014 weergeven

Pilots ICT met Leren - BOT. En de onderwijsinspectie?

Afbeelding
Het Deltion heeft de inspectie uitgenodigd om mee te kijken met vier pilots rond ICT & Leren in relatie tot de Begeleide OnderwijsTijd. Half december 2014 hebben twee leden van de onderwijsinspectie ons daadwerkelijk een bezoek gebracht. Zij hebben met studenten, leraren, management, CvB en adviseurs van gedachten gewisseld over ICT en de mogelijke invloed daarvan op de onderwijskwaliteit van het Deltion College. Conclusie halverwege de eerste pilot, met nog drie te gaan: we zijn op de goede weg!

Als enig ROC is het Deltion ingegaan op het verzoek van de inspectie om hen mee te laten kijken in de keuken van onderwijsinnovatie met ICT. Wij hebben vier pilots gepland, waarvan de eerste (Afstandsleren) net over de helft is. De andere drie pilots lopen in de derde periode, dus vanaf eind januari 2015. De bevindingen van de inspectie waren zeer positief, mogen we wel zeggen. "Leuk en enthousiasmerend'. Geconfronteerd met de reacties van studenten en leraren van het ICT Lyceum …

ViM: gebruikersgroep videolessen in het MBO.

Afbeelding
Videolessen in het MBO worden steeds meer gebruikt. Het delen van kennis rond de techniek ervan, laat staan de didactiek komt helaas nog niet echt op gang. Hans Steeman (ROC van Nijmegen) en ik willen hier wat aan doen en hebben daarom ViM gestart: gebruikersgroep videolessen in het MBO. Op 24 november vindt de startbijeenkomst plaats. Meld je aan!

Onze ervaring is dat videolessen gebruikt kunnen worden om bestaand onderwijs te verbeteren. Daarnaast kan het gebruik van videolessen echter ook een breekijzer, een eyeopener zijn om nieuwe vormen van onderwijs te initiëren. Daarom de toch wel serieuze ondertitel van ViM: Polijsten waar kan, schuren waar moet.
De gebruikersgroep staat open voor alle ROC's en AOC's die gebruik maken van videolessen in hun onderwijs. Vier keer per jaar willen we  aandacht besteden aan techniek, didactiek en implementatie. Dit kan fysiek, maar ook online natuurlijk. Getracht wordt om bijeenkomsten thematisch op te zetten en deskundigen uit te nodigen …

Studenten als motor van onderwijsinnovatie

Afbeelding
ChangeByChange in praktijk gebracht.


De komende week verschijnen er op de tv-schermen door de hele campus van het Deltion College in Zwolle oproepen aan studenten om hun leraren te bewegen gebruik te maken videolessen. Aan het einde van deze publicatieperiode krijgt elke leraar een aan hem of haar gerichte uitnodiging kennis te maken met DStream, het weblecturing systeem van het ROC.

Ik doe dit vanuit een door mij ontwikkelde innovatiestrategie ChangeByChange. Studenten maken kennis met nieuw onderwijs en sporen hun leraren aan deze vernieuwing te gaan gebruiken. Op het Deltion College bleek deze strategie enige jaren geleden verbluffend goed te werken. Een reden om de handschoen weer op te pakken en in dezelfde sfeer leraren te bewegen meer gebruik te maken van videolessen.

Geheel in het idee van ChangeByChange probeer ik de student enthousiast dus te maken voor iets nieuws door in te spelen op praktische zaken waar de student direct wat mee kan in zijn lessen.

Wordt vervolgd... De ge…

Opslag leerlingresultaten door uitgevers steeds meer versnipperd. Oplossing in zicht.

Afbeelding
Je kent het vast wel: studenten die digitaal leermateriaal gebruiken moeten naar allerlei sites om daar te oefenen. Op zich geen probleem, want via een link naar de uitgever vanuit de ELO is dat tegenwoordig redelijk makkelijk te organiseren. En dank zij LIMBO en ECK2 kan dat zonder extra inlog. Goed geregeld dus!
Maar ja, als leraar sta je tot nu toe met lege handen. Om de leerlingresultaten in te zien en te analyseren moet je naar allerlei uitgeversites, daar de resultaten opzoeken, cijfers overschrijven en in het schoolsysteem zetten. Als je pech hebt staan de leerlingen niet in groepen en zoek je je wild. 

Het bestuur van iECK, de voortzetting van LIMBO en educatieve contentketen (ECK) onderkent het probleem en heeft daarom het onderdeel 'uitwisseling leerresultaten' een jaar vervroegd en gaat daar volgend cursusjaar mee aan het werk. Ik heb voorgesteld om TinCan toe te voegen als mogelijkheid om zicht te krijgen op de resultaten van mijn leerlingen. TinCan: volgens mij het …

Xerte: open source elearning ontwikkeltool. Makkelijker wordt het niet.

Afbeelding
Eind 2013 zocht ik voor een ontwikkeltraject blended learning naar een simpele edoch briljante tool om elearning te maken. We neigden naar het gebruik van silverpoint in N@tschool, maar ik vond de mogelijkheden toch wat te beperkt. In de zoektocht kwam ik Xerte tegen. Ondanks mijn jarenlange ervaring in het maken van elarning met allerlei professionele tools, val ik toch nog steeds van de ene verbazing in de andere... In de positieve zin van het woord.

Xerte is een op templates gebaseerde open source ontwikkeltool. Je kunt snel en simpel e-learning materialen maken met behulp van browser-gebaseerde tools, zonder programmeren. Het komt er op neer dat je een nieuw scherm maakt, een type scherm selecteert en het formulier invult. Mocht je dit te simpel vinden, dan zijn er meer dan voldoende mogelijkheden je helemaal uit te leven. Het ontwerpen is nu de lastigste klus geworden, niet het bouwen.
Het programma bestond al langer, maar is sinds eind 2013 weer helemaal hip. Zo is de output HT…

Aan de bak met onderwijstijd!

Afbeelding
Volgens het ministerie krijgen MBOscholen ruimte om soepeler om te gaan met de hoeveelheid begeleide onderwijstijd (BOT) . Dat klinkt erg mooi als je de uitbreiding van het aantal uren in het kader van FoV in ogenschouw neemt. Zal het allemaal wel meevallen?

De nadruk ligt nu op kwaliteit en niet meer op kwantiteit. 

Hoera, dat is prachtig, maar als de inspectie vindt dat de kwaliteit te laag is wordt toch het aantal gerealiseerde begeleide uren geteld. Zaak dus om binnen de kaders van de nieuwe wet- en regelgeving onderwijstijd effectiever, efficiënter en/of aantrekkelijker in te vullen.

ICT kan daarbij helpen. Zo heeft het Deltion College een aantal scenario’s beschreven om met behulp van ICT onderwijstijd anders in te richten. Op dit moment loopt er bv een pilot om met Open Sim groepsintervisie tijdens de stage uit te voeren. De scenario’s zijn te vinden op http://www.kennisnet.nl/themas/adviespunt-onderwijstijd/

Zelf BOT-proof onderwijs ontwerpen
Als u het TPACK spel wel eens gespee…

MOOC’s en MBO? Start een GLOOC!

Afbeelding
Het HBO en WO krijgen samen 1 miljoen euro om online onderwijs verder te ontwikkelen. Prachtig, maar jammer dat het MBO nog niet genoemd wordt. Natuurlijk: MOOCS in het MBO zie ook ik niet zitten, maar een variant erop kan prachtige resultaten opleveren. Ik heb het dan over GLOOC’s: Guided & Linked Open Online Courses. 


Met een GLOOC faciliteer je een doorlopende leerlijn naar het MBO en verbind je onderwijsteams op een ROC met vakleraren op een VMBO.

Hoe werkt het? Een gedroomde voorbeeldsituatie. 
Studenten op een VMBO die een ICT opleiding willen volgen op een ROC kunnen alvast bepaalde MBO lesstof volgen op het VMBO. In dit voorbeeld het onderdeel ‘binair rekenen’. Dit doen ze onder begeleiding van hun eigen VMBO-leraar die gebruik maakt van een pakket weblectures / videolessen die door het ROC zijn gemaakt.
In dit voorbeeld ontvangt de leerling een certificaat na een toets die onder auspiciën van het ROC (wellicht op het VMBO) wordt afgenomen. Uiteraard gebeurt de feestelijke …