Mijn laatste bijdrages

woensdag 17 december 2014

Pilots ICT met Leren - BOT. En de onderwijsinspectie?

Het Deltion heeft de inspectie uitgenodigd om mee te kijken met vier pilots rond ICT & Leren in relatie tot de Begeleide OnderwijsTijd. Half december 2014 hebben twee leden van de onderwijsinspectie ons daadwerkelijk een bezoek gebracht. Zij hebben met studenten, leraren, management, CvB en adviseurs van gedachten gewisseld over ICT en de mogelijke invloed daarvan op de onderwijskwaliteit van het Deltion College. Conclusie halverwege de eerste pilot, met nog drie te gaan: we zijn op de goede weg!

Als enig ROC is het Deltion ingegaan op het verzoek van de inspectie om hen mee te laten kijken in de keuken van onderwijsinnovatie met ICT. Wij hebben vier pilots gepland, waarvan de eerste (Afstandsleren) net over de helft is. De andere drie pilots lopen in de derde periode, dus vanaf eind januari 2015.
De bevindingen van de inspectie waren zeer positief, mogen we wel zeggen. "Leuk en enthousiasmerend'. Geconfronteerd met de reacties van studenten en leraren van het ICT Lyceum die de pilot Afstandsleren uitvoeren vond men dat wij goed over de pilots hebben nagedacht, terwijl de kwaliteitsvraag duidelijk op de eerste plaats staat.

Men was ook erg te spreken over het feit dat in ieder geval de lopende eerste pilot invloed heeft op zowel de professionalisering van de docent als die van de leerling. Leraren verwachten een professionele houding van de leerlingen in het gebruik van de ictmiddelen (lees: Lync) en spreken hen daarop aan. Daardoor groeien de leerlingen en spreken zij elkaar aan op een juiste manier van werken. Mooi is het om te zien dat studenten beter geconcentreerd aan het werk zijn tijdens de afstandsles en zich meer richten op de lesinhoud dan dat ze dat op school in de reguliere lessen doen. Tenslotte: ook de koppeling van online lessen en lessen op school en het informeren van de ouders vooraf werd gewaardeerd.

De pilot Afstandsleren is 'BOT-proof'. Niet omdat we precies de 12 criteria volgen van de site van het steunpunt Onderwijstijd van Kennisnet. Wel omdat de leraar hier het verschil maakt. Hij ziet, begeleidt en volgt de student, grijpt in waar nodig. Je kunt je overigens de vraag stellen of het rekenen in uurtjes nog wel interessant is als de kwaliteit goed is.

De inspectie komt in ieder geval in periode drie weer terug als wij de drie resterende pilots uitvoeren. Dat zijn voor de goede orde: BPV-begeleiding op afstand (Verpleegkunde) , Blended Leren (opleiding Optiek) en Samenwerkend afstandsleren (Tandartsassistent).

Voor wie een kort overzicht van de pilots wil: presentatie (platform OnlineLerenInBalans) en een overzichtsfilm. 

dinsdag 23 september 2014

ViM: gebruikersgroep videolessen in het MBO.

Videolessen in het MBO worden steeds meer gebruikt. Het delen van kennis rond de techniek ervan, laat staan de didactiek komt helaas nog niet echt op gang. Hans Steeman (ROC van Nijmegen) en ik willen hier wat aan doen en hebben daarom ViM gestart: gebruikersgroep videolessen in het MBO. Op 24 november vindt de startbijeenkomst plaats. Meld je aan!

Onze ervaring is dat videolessen gebruikt kunnen worden om bestaand onderwijs te verbeteren. Daarnaast kan het gebruik van videolessen echter ook een breekijzer, een eyeopener zijn om nieuwe vormen van onderwijs te initiëren. Daarom de toch wel serieuze ondertitel van ViM: Polijsten waar kan, schuren waar moet.

De gebruikersgroep staat open voor alle ROC's en AOC's die gebruik maken van videolessen in hun onderwijs. Vier keer per jaar willen we  aandacht besteden aan techniek, didactiek en implementatie. Dit kan fysiek, maar ook online natuurlijk. Getracht wordt om bijeenkomsten thematisch op te zetten en deskundigen uit te nodigen die ons kunnen inspireren of juist met de voeten weer op de grond te zetten.

Doel ViM
Het doel van de gebruikersgroep is om ervaringen uit te wisselen, denktank te zijn richting leveranciers en het definiëren van externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het gebruik van videolessen in het MBO.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kunnen komen. 
 1. Ervaringen uitwisselen.
  o manier van opnemen
  o apparatuur
  o inbedden in organisatie
  o didactiek rond videolessen
  o scenario's/opnameregie/lengte
  o interactiviteit/toetsen
  o delen van materialen
  o implementatie
 2. Externe ontwikkelingen.
  o Focus op Vakmanschap & begeleide onderwijstijd
 3. Denktank met output richting leveranciers.
  o Interactiviteit
  o Koppeling kennisnet federatie 
Interesse? Mail naar Hans of JaapJan en we houden je op de hoogte.

maandag 15 september 2014

Studenten als motor van onderwijsinnovatie

ChangeByChange in praktijk gebracht.


De komende week verschijnen er op de tv-schermen door de hele campus van het Deltion College in Zwolle oproepen aan studenten om hun leraren te bewegen gebruik te maken videolessen. Aan het einde van deze publicatieperiode krijgt elke leraar een aan hem of haar gerichte uitnodiging kennis te maken met DStream, het weblecturing systeem van het ROC.

Ik doe dit vanuit een door mij ontwikkelde innovatiestrategie ChangeByChange. Studenten maken kennis met nieuw onderwijs en sporen hun leraren aan deze vernieuwing te gaan gebruiken. Op het Deltion College bleek deze strategie enige jaren geleden verbluffend goed te werken. Een reden om de handschoen weer op te pakken en in dezelfde sfeer leraren te bewegen meer gebruik te maken van videolessen.

Geheel in het idee van ChangeByChange probeer ik de student enthousiast dus te maken voor iets nieuws door in te spelen op praktische zaken waar de student direct wat mee kan in zijn lessen.

Wordt vervolgd... De gepubliceerde slides vind je hier onder.


vrijdag 27 juni 2014

Opslag leerlingresultaten door uitgevers steeds meer versnipperd. Oplossing in zicht.

Je kent het vast wel: studenten die digitaal leermateriaal gebruiken moeten naar allerlei sites om daar te oefenen. Op zich geen probleem, want via een link naar de uitgever vanuit de ELO is dat tegenwoordig redelijk makkelijk te organiseren. En dank zij LIMBO en ECK2 kan dat zonder extra inlog. Goed geregeld dus!

Maar ja, als leraar sta je tot nu toe met lege handen. Om de leerlingresultaten in te zien en te analyseren moet je naar allerlei uitgeversites, daar de resultaten opzoeken, cijfers overschrijven en in het schoolsysteem zetten. Als je pech hebt staan de leerlingen niet in groepen en zoek je je wild. 

Het bestuur van iECK, de voortzetting van LIMBO en educatieve contentketen (ECK) onderkent het probleem en heeft daarom het onderdeel 'uitwisseling leerresultaten' een jaar vervroegd en gaat daar volgend cursusjaar mee aan het werk. Ik heb voorgesteld om TinCan toe te voegen als mogelijkheid om zicht te krijgen op de resultaten van mijn leerlingen. TinCan: volgens mij het Ei van Columbus.

In het kort. TinCan gebruikt een tussenlaag in de cloud, een learning record store (LRS, onthouden!) waarin alle activiteiten van de student worden opgeslagen. Deze LRS kan de school vervolgens bezoeken en analyseren. Learning analytics dus. Of je nu een ELO van een uitgever bezoekt, een app gebruikt, een blog schrijft: alles wat TinCan-compliant is, kan zaken in de LRS zetten. 
Wat komt er in de LRS? Statements met telkens persoon, werkwoord en object. Ik deed dit, Jan bezocht website, AnneMarie behaalde een 7,8, etc. Een sterk verbeterde en meer op onderwijs gerichte versie van SCORM, dat eigenlijk nooit echt goed gefunctioneerd heeft.

Als je dit tot je door laat dringen zie je dat het enorm veel mogelijkheden in zich heeft. Daarnaast roept het ook veel vragen op, bijvoorbeeld rond privacy. Wie mag er in de LRS rondneuzen? Hoe kun je al die data betekenisvol analyseren?

Ik zou graag zien dat  iECK  snel een testcase rond TinCan opzet. Technisch stelt het allemaal namelijk niet zo heel veel voor, maar er moet wel ergens gestart worden. Met Xerte kunne we de statements aan een LRS leveren, de Entree- en Surf-federaties regelen de toegang tot de LRS voor studenten en leraren en een school analyseert de resultaten. 

Leesvoer voor de vakantie:
Www.tincanapi.com
Infoblad Edustandaard
Blog Jeroen Krouwels

Youtube

Kortom, reden genoeg om na de vakantie weer aan het werk te gaan, het wordt weer een opwindend nieuw jaar. Goede vakantie!

woensdag 7 mei 2014

Xerte: open source elearning ontwikkeltool. Makkelijker wordt het niet.

Eind 2013 zocht ik voor een ontwikkeltraject blended learning naar een simpele edoch briljante tool om elearning te maken. We neigden naar het gebruik van silverpoint in N@tschool, maar ik vond de mogelijkheden toch wat te beperkt. In de zoektocht kwam ik Xerte tegen. Ondanks mijn jarenlange ervaring in het maken van elarning met allerlei professionele tools, val ik toch nog steeds van de ene verbazing in de andere... In de positieve zin van het woord.

Xerte is een op templates gebaseerde open source ontwikkeltool. Je kunt snel en simpel e-learning materialen maken met behulp van browser-gebaseerde tools, zonder programmeren. Het komt er op neer dat je een nieuw scherm maakt, een type scherm selecteert en het formulier invult. Mocht je dit te simpel vinden, dan zijn er meer dan voldoende mogelijkheden je helemaal uit te leven. Het ontwerpen is nu de lastigste klus geworden, niet het bouwen.
Het programma bestond al langer, maar is sinds eind 2013 weer helemaal hip. Zo is de output HTML5 geworden in plaats van Flash.

Xerte wordt gemaakt door de universiteit van Notthingham en kan op je eigen server geïnstalleerd worden. Je kunt het ook hosten bij www.12change.eu, daar heeft ons ontwikkelconsortium voor gekozen. Bij deze club kun je een gratis speelaccount aanvragen om eens wat te proberen.
Behalve de online tool is er ook een geavanceerde versie die je op jouw device kunt installeren. Tot nu toe heb ik daar geen ervaring mee, de online omgeving is tot nu toe meer dan voldoende gebleken.
Heet van de naald: binnenkort kun je via Surf Single Sign On gebruik maken van Xerte!

Op de site van de community is alle informatie te vinden over Xerte. In Belgie wordt de tool breed gebruikt, het is dè ontwikkeltool van Toll-net geworden.

Via deze link kun je alle standaardpagina's van Xerte (uiteraard in Xerte zelf) bekijken.

Mijn eerste probeersel vind je hier. Ik heb geprobeerd een combinatie te maken met de videolessen die op het Deltion College al langer gemaakt worden.

Zelf e-Learning maken? Makkelijker wordt het niet!


woensdag 2 april 2014

Aan de bak met onderwijstijd!

Volgens het ministerie krijgen MBOscholen ruimte om soepeler om te gaan met de hoeveelheid begeleide onderwijstijd (BOT) . Dat klinkt erg mooi als je de uitbreiding van het aantal uren in het kader van FoV in ogenschouw neemt. Zal het allemaal wel meevallen?

De nadruk ligt nu op kwaliteit en niet meer op kwantiteit. 

Hoera, dat is prachtig, maar als de inspectie vindt dat de kwaliteit te laag is wordt toch het aantal gerealiseerde begeleide uren geteld. Zaak dus om binnen de kaders van de nieuwe wet- en regelgeving onderwijstijd effectiever, efficiënter en/of aantrekkelijker in te vullen.

ICT kan daarbij helpen. Zo heeft het Deltion College een aantal scenario’s beschreven om met behulp van ICT onderwijstijd anders in te richten. Op dit moment loopt er bv een pilot om met Open Sim groepsintervisie tijdens de stage uit te voeren. De scenario’s zijn te vinden op http://www.kennisnet.nl/themas/adviespunt-onderwijstijd/

Zelf BOT-proof onderwijs ontwerpen
Als u het TPACK spel wel eens gespeeld heeft weet u hoe je onderwijsinhoud, didactiek en technologie zo kunt vervlechten dat er prachtig onderwijs ontstaat. Het originele spel kent echter een aantal beperkingen.

 1. Het spel houdt geen rekening met de eisen waaraan onderwijstijd moet voldoen om BOT genoemd te mogen worden. Je kunt namelijk fantastische onderwijs bedenken wat vervolgens onbetaalbaar wordt omdat het niet als BOT gezien wordt. 
 2. Ook houdt het originele TPACK spel geen rekening met de soort leerdoelen die je stelt. Overbrengen van feitelijke kennis heeft andere ICTmiddelen nodig dan het oefenen van vaardigheden
 3. Tenslotte: ik vind TPACK erg tool-gericht. Liever richt ik me bij het ontwerpen van onderwijs op categorieën leermiddelen.

Daarom heb ik TPACK XL ontworpen. Hiermee ontwerp je met dezelfde stappen als TPACK onderwijs, maar maak je wat meer keuzes.
 1. Kies de content en bepaal welk soort leerdoel je gaat ontwerpen
 2. Kies een didactische werkvorm. Tevens bepaal je de volgende variabelen:
  • Op school of buiten school (bv thuis)
  • Begeleid je synchroon of asynchroon?
  • Wordt de feedback persoonlijk gegeven of door software gegenereerd?
  • Wat is de doelgroep? Individu, normale groep of grote groep(en)
 3. Kies een categorie en eventueel een middel.
Tijdens een ambassadeursbijeenkomst van Kennisnet is dit spel voor het eerst gespeeld. Met succes: er ontstonden mooie nieuwe onderwijsvormen.

Menukaart
Om je alvast wat te helpen heb ik verschillende speluitkomsten in een soort Keuzemenu gegoten. Deze menukaart heb ik doorontwikkeld op een basisversie die gemaakt is door Lia Kollaard van Conclusion en gebruikt is in een traject naar blended leren. In het kort komt het er op neer dat je na de keuze voor leerdoel en didactische werkvorm snel kunt zien wat de keuze voor de variabelen doet met de mogelijkheid BOT te realiseren en welke ICTmiddelen er in te zetten zijn om jouw doelen te realiseren.

Deltion Menukaart
Denk wel: de inhoud van de menukaart geeft slechts een richting, is niet foutloos en soms arbitrair.
Download de menukaart en TPACK XL

Op de CVI conferentie van 3 april 2014 leidde ik een verdiepingsessie over dit onderwerp. De bijbehorende Prezi kun je hier vinden.

woensdag 15 januari 2014

MOOC’s en MBO? Start een GLOOC!

Het HBO en WO krijgen samen 1 miljoen euro om online onderwijs verder te ontwikkelen. Prachtig, maar jammer dat het MBO nog niet genoemd wordt. Natuurlijk: MOOCS in het MBO zie ook ik niet zitten, maar een variant erop kan prachtige resultaten opleveren. Ik heb het dan over GLOOC’s: Guided & Linked Open Online Courses. 


Met een GLOOC faciliteer je een doorlopende leerlijn naar het MBO en verbind je onderwijsteams op een ROC met vakleraren op een VMBO.

Hoe werkt het? Een gedroomde voorbeeldsituatie. 
Studenten op een VMBO die een ICT opleiding willen volgen op een ROC kunnen alvast bepaalde MBO lesstof volgen op het VMBO. In dit voorbeeld het onderdeel ‘binair rekenen’. Dit doen ze onder begeleiding van hun eigen VMBO-leraar die gebruik maakt van een pakket weblectures / videolessen die door het ROC zijn gemaakt.
In dit voorbeeld ontvangt de leerling een certificaat na een toets die onder auspiciën van het ROC (wellicht op het VMBO) wordt afgenomen. Uiteraard gebeurt de feestelijke uitreiking van het certificaat op het ROC tijdens een feestelijke bijeenkomst op het ROC. Omdat de ICT-opleidingen van het ROC zeer flexibel zijn ingericht kunnen de betreffende studenten dit onderdeel simpelweg overslaan als ze de MBO opleiding gaan doen.

Aanpak 
Opleidingsteams van het ROC bepalen samen met vakleraren van VMBO scholen uit de regio welke onderdelen uit het onderwijsaanbod interessant zijn voor deze aanleverende scholen. Het ROC maakt hiervoor videolessen, eventueel aanvullend lesmateriaal en een docentenhandleiding. Iedereen kan vrij over de videolessen en het aanvullende materiaal beschikken via een website van het ROC. VMBO’ers krijgen er begeleiding bij.

Voordelen 
Deze aanpak heeft een aantal voordelen:
 1. Aankomende MBOstudenten maken kennis met een eventuele vervolgopleiding 
 2. Indien ze een toets met goed gevolg afleggen volgt vrijstelling in het MBO 
 3. Er worden verbindingen gelegd tussen opleidingsteams uit het MBO met vakleraren uit het VMBO. Samen bepalen zij de inhoud van de GLOOC’s 
 4. Leerlingen worden niet in het diepe gegooid, maar worden door hun eigen leraar begeleid. 
 5. Gemaakt materiaal is ook gewoon binnen het ROC te gebruiken in de reguliere situatie. 
Bestaat er al zoiets?
Op mijn ROC, het Deltion College in Zwolle, is er al een begin gemaakt met GLOOC’s. Er zijn videolessen  gemaakt die het VMBO kan gebruiken, er wordt nog gewerkt aan docentenmateriaal. Ook is er een voorzichtig begin gemaakt met e-Learning.  De lessen zijn te vinden op www.deltion.nl/vm