Posts

Posts uit november, 2013 weergeven

Open badges en de rol van Kennisnet

Afbeelding
Om verworven kennis of vaardigheden te erkennen kan in het onderwijs gebruik worden gemaakt van Open Badges. Deze badges kunnen door een school worden uitgereikt als studenten een cursus hebben afgerond of een module hebben afgesloten. Op deze manier geeft jouw verzameling Open Badges weer wat je hebt gedaan binnen die formele leertrajecten. Open badges zijn echter meer: zij kunnen ook een verslag doen van non formele en informele leertrajecten: een gevolgde MOOC, het bijwonen van een lezing of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

De plek waar de badges worden bijgehouden heeft wat weg van een portfolio: de plek waar je bewijzen van de kennis of vaardigheden vastlegt. In tegenstelling tot wat er nu in de praktijk vaak gebeurt is dit portfolio écht van de student. Hij of zij bepaalt zélf wat er in geplaatst wordt en wat dus waarde voor hem of haar vertegenwoordigt. Het is dus ook gewenst om de badges op een centrale plek op te slaan, buiten een schoolsysteem of een ELO. Deze plek wordtdan …