Posts

Posts uit 2013 weergeven

Open badges en de rol van Kennisnet

Afbeelding
Om verworven kennis of vaardigheden te erkennen kan in het onderwijs gebruik worden gemaakt van Open Badges. Deze badges kunnen door een school worden uitgereikt als studenten een cursus hebben afgerond of een module hebben afgesloten. Op deze manier geeft jouw verzameling Open Badges weer wat je hebt gedaan binnen die formele leertrajecten. Open badges zijn echter meer: zij kunnen ook een verslag doen van non formele en informele leertrajecten: een gevolgde MOOC, het bijwonen van een lezing of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

De plek waar de badges worden bijgehouden heeft wat weg van een portfolio: de plek waar je bewijzen van de kennis of vaardigheden vastlegt. In tegenstelling tot wat er nu in de praktijk vaak gebeurt is dit portfolio écht van de student. Hij of zij bepaalt zélf wat er in geplaatst wordt en wat dus waarde voor hem of haar vertegenwoordigt. Het is dus ook gewenst om de badges op een centrale plek op te slaan, buiten een schoolsysteem of een ELO. Deze plek wordtdan …

Proof of concept videolessen in het MBO. En het rendement?

Afbeelding
Op de Kennisnet Onderzoeksconferentie 2013, 'De wisselwerking tussen onderzoek en praktijk' heb ik een proof of concept gepubliceerd over het gebruik van videolessen in het MBO. Daarnaast heb ik daar de resultaten van een onderzoek naar het rendement van deze lessen gepitcht.  In het HBO en WO worden weblectures veel gebruikt. Colleges worden integraal opgenomen en beschikbaar gesteld. In het MBO is dit geen optie: studenten vinden de les al saai, terugkijken is nog saaier. DStream, de weblecture-dienst van het Deltion MediaInformatieCentrum – ICT en Leren (MICT ), is daarom anders opgezet dan die van de meeste instituten voor hoger onderwijs. Het Deltion College is in 2011 begonnen met het opnemen van lessen en heeft een speciale MBO-aanpak ontwikkeld voor de inzet van weblecturing. De onderwijscontext is zo verschillend met die van het HBO en WO dat een andere aanpak noodzakelijk bleek. 
Met dit POC laat Deltion zien hoe weblecturing in het MBO gebruikt wordt en kan worden. O…