Mijn laatste bijdrages

woensdag 31 oktober 2012

Op 6 december is het zover. ROC6 presenteert de Webshop Leermiddelen

Overdracht aan het onderwijsveld door Deltion College en Horizon College
OOK VOOR NIET-ROC6 SCHOLEN (EN UITGEVERS NATUURLIJK)

Er is een langzaam maar zekere (r)evolutie aan de gang in het ontsluiten van digitale leermiddelen in het MBO en het VO. Tot nu toe waren scholen volstrekt afhankelijk van uitgevers en boekhandel-distributeurs in de wijze van bestellen en gebruiken van digitaal leermateriaal. Dat betekende frustraties bij leraren en studenten, kosten voor distributie en een vaak haperende toegang tot die middelen. Op 6 december laat ROC6 zien dat het ook anders kan als de ‘showcase webshop’ wordt opgeleverd.

Om het bereiken van deze mijlpaal te vieren nodigen we alle 17 ROC6 Mbo’s uit voor de feestelijke presentatie van de eindresultaten van dit ROC6-traject.
(ROC6 scholen zijn scholen die allemaal N@tschool als ELO gebruiken Werkt u niet op een ROC6 school en toch heel veel belangstelling? Mail even en we zien of er nog plaats is).

ROC6, Kennisnet en saMBO-ICT hebben twee parallelle webshoptrajecten uitgevoerd.
 1. De eerste vond plaats op het Deltion College: de showcase webshop leermiddelen, gefinancierd door een aantal ROC6-leden en uitgeverij Deviant. Deze uitgevers- en distributeursonafhankelijke bestelomgeving is gebouwd door Threeships (leverancier van N@tschool).
 2. Het tweede traject is door het Horizon College uitgevoerd, samen met hun distributeur Lisette Werter. Een al bestaande webshop van Lisette Werter is aangepast aan de eisen van LiMBO.
Wat heeft de showcase opgeleverd?
Deltion heeft samen met LiMBO (landelijk project Leermiddelen in het MBO) en Threeships laten zien dat het mogelijk is een onafhankelijke bestelomgeving te gebruiken die een aanmerkelijke verbetering oplevert in de digitale contentketen. Daarnaast is Horizon er in geslaagd de LiMBO systematiek in te zetten, ook als er gebruik wordt gemaakt van de bestelomgeving van een distributeur.
Simpel gezegd: door het inzetten van deze webshops die voldoen aan de LiMBO criteria kunnen studenten met hun leermiddelenlijst digitale leermiddelen al dan niet rechtstreeks bij uitgevers bestellen en enkele minuten na betaling zonder extra inlog vanuit N@tschool benaderen.
Scholen kunnen vanaf nu dus een eigen keuze maken hoe leermiddelenlijsten gecomponeerd moeten worden; hoe studenten bestellen en betalen; hoe de uitlevering geschiedt en, niet onbelangrijk, op welke wijze het materiaal gebruikt kan worden.

Saai!
Hoewel een webshop saai en simpel klinkt zijn er tal van zaken die aandacht behoeven, wil je als school succesvol zijn in de implementatie er van.
Daarom zullen er op 6 december na het officiële gedeelte workshops en brainstormsessies gehouden worden die ingaan op een aantal aandachtsgebieden.
Het programma

Datum: 6 december 2012
Tijdstip: 13.00 – 16.00 uur
Plaats: Deltion College Zwolle, vergaderruimte Wit 4 en 5
Doelgroep: ROC6 leden en andere belangstellenden
Routebeschrijving en toegangsmogelijkheden Deltion: http://www.deltion.nl/contact

12.30 – 13.00  inloop, koffie en gebak

13.00 uur Opening door Marc Otto, lid CvB Deltion College, tevens voorzitter van ROC6

13.10 -14.00 Presentatie resultaten showcase webshop leermiddelen
 • Demonstratie van webshops Horizon en Deltion
 • Algemene uitgangspunten en werking van de keten
 • Te nemen acties van scholen om te komen tot publicatie van de leermiddelenlijsten
14.15 – 15.00  Workshops
 1. Leermiddelen in webshop gekoppeld aan distributeur (Horizon). Gedetailleerde toelichting van projectplan, activiteitenplan, organisatie en communicatie.
 2. Leermiddelen in schoolwebshop zonder distributeur (Deltion)
 3. Inrichting N@tschool en opzet helpdesk en support bij bestellen, betalen en gebruiken (Horizon)
 4. Synchronisatie ELO (in dit geval N@tschool) met uitgeversomgevingen als studiemeter.nl (Deltion en uitgeverij Deviant)
15.15 -16.00  Overdracht showcase aan Willem-Jan van Elk, programmamanager LiMBO.
 • Uitnodiging aan scholen om te participeren in LiMBO
 • Plaatsen showcase binnen breder kader ROC6
16.00 - Natafelen

Voor diegene die vooraf uitgebreid willen lunchen bestaat de mogelijkheid dat tegen een vergoeding van € 10,00 pp te doen in het Deltion restaurant ‘Guillaume’. U kunt daar vanaf 11.30 uur terecht.

In verband met de te reserveren ruimtes hoor ik graag of u op 6 december aanwezig zult zijn. Mail daarvoor uw naam en schoolgegevens door. Geef in de mail ook even aan met hoeveel personen u in totaal denkt te komen en of u gebruik wenst te maken van de lunch in ons restaurant.

woensdag 10 oktober 2012

En nu de andere ROC's nog!

Het feestgedruis ligt achter ons. De webshop leermiddelen is succesvol getest, er zijn plannen om deze breed binnen het Deltion in te voeren en in de techniek worden de puntjes (punten) op de i gezet. Tijd voor verbreding.

Deltion heeft in opdracht van ROC6 de pilot webshop uitgevoerd. Ingebed in het saMBOict traject LiMBO (leermiddelen in het MBO) is voor zo'n vijftien N@tschoolscholen een proof of concept ontwikkeld waarmee de andere ROC6scholen zo aan de gang kunnen.
In feite is daarmee het ROC6-traject afgesloten en wordt het tijd de resultaten aan de leden van ROC6 over te dragen.

Deltion gaat het project feestelijk afsluiten op 6 december 2012 en zal alle ROC6 scholen uitnodigen om bij de overdracht aan de scholen aanwezig te zijn. Daarna gaat de ROC6pilot over in LiMBO. Uiteraard zullen we iedereen volledig bijpraten. Daarom zal ook Willem-Jan van Elk aanwezig zijn om uitleg geven over eventuele vervolgstappen.

En wat als jouw school geen N@tschool-school is of niet aangesloten is bij ROC6? Er is dan een alternatief: ergens in december of januari zal er een algemene landelijke bijeenkomst zijn waar jullie van harte welkom zijn.

Over de ROC6- en de landelijke bijeenkomst later meer. Voor ROC6-ers: blokkeer vast 6 december de middag in jouw agenda!