Posts

Posts uit 2012 weergeven

Op 6 december is het zover. ROC6 presenteert de Webshop Leermiddelen

Afbeelding
Overdracht aan het onderwijsveld door Deltion College en Horizon College
OOK VOOR NIET-ROC6 SCHOLEN (EN UITGEVERS NATUURLIJK)

Er is een langzaam maar zekere (r)evolutie aan de gang in het ontsluiten van digitale leermiddelen in het MBO en het VO. Tot nu toe waren scholen volstrekt afhankelijk van uitgevers en boekhandel-distributeurs in de wijze van bestellen en gebruiken van digitaal leermateriaal. Dat betekende frustraties bij leraren en studenten, kosten voor distributie en een vaak haperende toegang tot die middelen. Op 6 december laat ROC6 zien dat het ook anders kan als de ‘showcase webshop’ wordt opgeleverd.

Om het bereiken van deze mijlpaal te vieren nodigen we alle 17 ROC6 Mbo’s uit voor de feestelijke presentatie van de eindresultaten van dit ROC6-traject.
(ROC6 scholen zijn scholen die allemaal N@tschool als ELO gebruiken Werkt u niet op een ROC6 school en toch heel veel belangstelling? Mail even en we zien of er nog plaats is).

ROC6, Kennisnet en saMBO-ICT hebben twee pa…

En nu de andere ROC's nog!

Afbeelding
Het feestgedruis ligt achter ons. De webshop leermiddelen is succesvol getest, er zijn plannen om deze breed binnen het Deltion in te voeren en in de techniek worden de puntjes (punten) op de i gezet. Tijd voor verbreding.

Deltion heeft in opdracht van ROC6 de pilot webshop uitgevoerd. Ingebed in het saMBOict traject LiMBO (leermiddelen in het MBO) is voor zo'n vijftien N@tschoolscholen een proof of concept ontwikkeld waarmee de andere ROC6scholen zo aan de gang kunnen.
In feite is daarmee het ROC6-traject afgesloten en wordt het tijd de resultaten aan de leden van ROC6 over te dragen.

Deltion gaat het project feestelijk afsluiten op 6 december 2012 en zal alle ROC6 scholen uitnodigen om bij de overdracht aan de scholen aanwezig te zijn. Daarna gaat de ROC6pilot over in LiMBO. Uiteraard zullen we iedereen volledig bijpraten. Daarom zal ook Willem-Jan van Elk aanwezig zijn om uitleg geven over eventuele vervolgstappen.

En wat als jouw school geen N@tschool-school is of niet aangesl…

En, drie jaar werken waard?

Afbeelding
Zoals in mijn vorig blog vermeld is de webshop leermiddelen dinsdag live gegaan. Een groep pilotstudenten heeft nu in het echt lesmateriaal besteld, betaald en uitgeleverd gekregen. Punt. Na drie jaar werk klinkt dat wat ontnuchterend, maar: hoe saaier, hoe beter.
We kunnen stellen dat de webshop leermiddelen het werk doet wat hij moet doen. Net een gewone webshop eigenlijk, maar dan de extended version.
We hebben geconstateerd dat de shop inderdaad linkjes in de studieroutes in n@tschool aanmaakt na betaling. Aanklikken van een link geeft daarna (zonder extra inlog!) toegang tot de omgeving van de uitgever, in dit geval Deviant. Last but not least wordt ook nog eens keurig de groepsindeling uit N@tschool aan de leeromgeving van Deviant (studiemeter.nl) doorgegeven.

En nu? We gaan nu bekijken hoe we alle nieuwe Deltion studenten per 1 februari 2013 met de webshop kunnen laten werken. Digitale leermiddelen en gewone boeken, excursies, koksmutsen en werkweken.

En, was het de drie jaar …

Morgen, jawel, morgen gebeurt het!

Afbeelding
De afgelopen jaren zijn we in het proces naar een schoolwebshop leermiddelen erg op de toekomst gericht geweest. De verre toekomst vaak. Het proces was er eentje van lange adem, doorzetten en niet versagen. Al snel hadden we door dat de klus niet in een jaartje geklaard zou zijn. Nog steeds zien we dat er nog veel moet gebeuren. Nog steeds spreken we vaak  over maanden en jaren in plaats van dagen, als het gaat over het realiseren van de ultieme webshop leermiddelen.

Nou, daar is nu verandering in gekomen: Morgen.

Morgen gaat voor het eerst een klas binnen het Deltion hun eigen leermiddelen met een schoolwebshop bestellen. Binnen een paar minuten hebben de cursisten toegang tot hun eigen digitale leermiddelen, standaard met het wachtwoord van hun schoolomgeving.

Omdat we de afgelopen dagen flink getest hebben weten we bijnazeker dat het morgen werkt, dus laten we hopen dat het bij deze ene keer Mañana blijft. Onderstaand een film die duidelijk maakt hoe het proces in grote lijnen we…

Preview LiMBO-webshop Deltion

Afbeelding
En hier istie dan: de eerste preview van de Deltion webshop. Het Deltion is de eerste school in Nederland die digitale leermiddelen via een eigen webshop aan gaat bieden. Dit doen we omdat dit veel oplevert. Geen geld (was dat maar zo), maar optimale keuzevrijheid voor de school in het proces van leermiddelenkeuze-bestellen-betalen-gebruiken. Daarnaast raken we alle nare inlogprocedures van alleketensdiejemaarkanbedenken kwijt. Voor ons geen zichtbare hindernissen van directe toegang, edupoort en eduroute meer! Na betalen verschijnt de link in de ELO en kan de student meteen gebruik maken van het materiaal. Omdat we heel voorzichtig zijn met het breed inzetten van deze nieuwe LiMBO-keten starten we met een pilotgroep die begin september alleen digitale leermiddelen van Deviant gaat bestellen. Gaat dit goed, dan verwachten we alle studenten die nieuw instromen vanaf februari 2013 op de LiMBOketen te kunnen aansluiten. En nu we toch bezig zijn: ook de boeken gaan vanaf dat moment via d…

Het Deltion gaat verder met de implementatie van een eigen webshop leermiddelen binnen LiMBO (project leermiddelen in het MBO)

Afbeelding
Het waren spannende weken. Gaan de drie ROC's door met de nieuwe contentketen die landelijk ontwikkeld wordt? Het Deltion College heeft in ieder geval besloten op pilotbasis door te gaan met de implementatie van een eigen webshop waarmee het bestellen en betalen van (digitale) leermiddelen binnen de keten gerealiseerd kan worden. Deze webshop is gekoppeld aan de Deltion Elektronische Leeromgeving (N@tschool) zodat eenmaal gekochte materialen ook meteen, zonder gedoe, gebruikt kunnen worden.
Daarnaast gaat de webshop ingezet worden voor de betaling van Deltion producten als excursies en op termijn voor de bestelling, betaling en levering van boeken en andere studiematerialen. Het Deltion heeft voldoende vertrouwen in uitgevers, Kennisnet, saMBOict en Threeships (leverancier webshop) om te kunnen stellen dat de webshop en de landelijke contentketen naar behoren zullen gaan functioneren. Onzeker is echter de datum waarop in productie kan worden gegaan. Om die reden is besloten de be…

Historisch moment? Echt wel!

Afbeelding
De afgelopen jaren hebben er heel wat historische momenten plaatsgevonden. Zoveel, dat je je serieus moet afvragen of het begrip 'historisch moment' niet enigszins aan devaluatie onderhevig is. Als we nu alleen kijken naar zaken die in het onderwijs spelen, durf ik het toch aan om de oplevering van de 1e fase showcase bestelomgeving leermiddelen historisch te noemen. Juìst dit moment, en nog hoog op de ranglijst ook. Waarom? 

Al jaren proberen ketenpartners in het onderwijs de levering en het gebruik van digitale leermiddelen te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Daarover heb ik de laatste tijd regelmatig bericht. Uitgevers en distributeurs hebben pogingen gedaan met Eduroute en Edupoort, er is met Directetoegang gestoeid in het VO (en MBO), er zijn vouchers verstuurd, aparte koppelingen van uitgevers met ELO's gemaakt..., allemaal niet echt succesvol.

Het onderwijs heeft, mede op aandrang van uitgevers en distributeurs, zich de tweede helft van 2011 gebogen over wat ze nu…