Mijn laatste bijdrages

woensdag 31 oktober 2012

Op 6 december is het zover. ROC6 presenteert de Webshop Leermiddelen

Overdracht aan het onderwijsveld door Deltion College en Horizon College
OOK VOOR NIET-ROC6 SCHOLEN (EN UITGEVERS NATUURLIJK)

Er is een langzaam maar zekere (r)evolutie aan de gang in het ontsluiten van digitale leermiddelen in het MBO en het VO. Tot nu toe waren scholen volstrekt afhankelijk van uitgevers en boekhandel-distributeurs in de wijze van bestellen en gebruiken van digitaal leermateriaal. Dat betekende frustraties bij leraren en studenten, kosten voor distributie en een vaak haperende toegang tot die middelen. Op 6 december laat ROC6 zien dat het ook anders kan als de ‘showcase webshop’ wordt opgeleverd.

Om het bereiken van deze mijlpaal te vieren nodigen we alle 17 ROC6 Mbo’s uit voor de feestelijke presentatie van de eindresultaten van dit ROC6-traject.
(ROC6 scholen zijn scholen die allemaal N@tschool als ELO gebruiken Werkt u niet op een ROC6 school en toch heel veel belangstelling? Mail even en we zien of er nog plaats is).

ROC6, Kennisnet en saMBO-ICT hebben twee parallelle webshoptrajecten uitgevoerd.
 1. De eerste vond plaats op het Deltion College: de showcase webshop leermiddelen, gefinancierd door een aantal ROC6-leden en uitgeverij Deviant. Deze uitgevers- en distributeursonafhankelijke bestelomgeving is gebouwd door Threeships (leverancier van N@tschool).
 2. Het tweede traject is door het Horizon College uitgevoerd, samen met hun distributeur Lisette Werter. Een al bestaande webshop van Lisette Werter is aangepast aan de eisen van LiMBO.
Wat heeft de showcase opgeleverd?
Deltion heeft samen met LiMBO (landelijk project Leermiddelen in het MBO) en Threeships laten zien dat het mogelijk is een onafhankelijke bestelomgeving te gebruiken die een aanmerkelijke verbetering oplevert in de digitale contentketen. Daarnaast is Horizon er in geslaagd de LiMBO systematiek in te zetten, ook als er gebruik wordt gemaakt van de bestelomgeving van een distributeur.
Simpel gezegd: door het inzetten van deze webshops die voldoen aan de LiMBO criteria kunnen studenten met hun leermiddelenlijst digitale leermiddelen al dan niet rechtstreeks bij uitgevers bestellen en enkele minuten na betaling zonder extra inlog vanuit N@tschool benaderen.
Scholen kunnen vanaf nu dus een eigen keuze maken hoe leermiddelenlijsten gecomponeerd moeten worden; hoe studenten bestellen en betalen; hoe de uitlevering geschiedt en, niet onbelangrijk, op welke wijze het materiaal gebruikt kan worden.

Saai!
Hoewel een webshop saai en simpel klinkt zijn er tal van zaken die aandacht behoeven, wil je als school succesvol zijn in de implementatie er van.
Daarom zullen er op 6 december na het officiële gedeelte workshops en brainstormsessies gehouden worden die ingaan op een aantal aandachtsgebieden.
Het programma

Datum: 6 december 2012
Tijdstip: 13.00 – 16.00 uur
Plaats: Deltion College Zwolle, vergaderruimte Wit 4 en 5
Doelgroep: ROC6 leden en andere belangstellenden
Routebeschrijving en toegangsmogelijkheden Deltion: http://www.deltion.nl/contact

12.30 – 13.00  inloop, koffie en gebak

13.00 uur Opening door Marc Otto, lid CvB Deltion College, tevens voorzitter van ROC6

13.10 -14.00 Presentatie resultaten showcase webshop leermiddelen
 • Demonstratie van webshops Horizon en Deltion
 • Algemene uitgangspunten en werking van de keten
 • Te nemen acties van scholen om te komen tot publicatie van de leermiddelenlijsten
14.15 – 15.00  Workshops
 1. Leermiddelen in webshop gekoppeld aan distributeur (Horizon). Gedetailleerde toelichting van projectplan, activiteitenplan, organisatie en communicatie.
 2. Leermiddelen in schoolwebshop zonder distributeur (Deltion)
 3. Inrichting N@tschool en opzet helpdesk en support bij bestellen, betalen en gebruiken (Horizon)
 4. Synchronisatie ELO (in dit geval N@tschool) met uitgeversomgevingen als studiemeter.nl (Deltion en uitgeverij Deviant)
15.15 -16.00  Overdracht showcase aan Willem-Jan van Elk, programmamanager LiMBO.
 • Uitnodiging aan scholen om te participeren in LiMBO
 • Plaatsen showcase binnen breder kader ROC6
16.00 - Natafelen

Voor diegene die vooraf uitgebreid willen lunchen bestaat de mogelijkheid dat tegen een vergoeding van € 10,00 pp te doen in het Deltion restaurant ‘Guillaume’. U kunt daar vanaf 11.30 uur terecht.

In verband met de te reserveren ruimtes hoor ik graag of u op 6 december aanwezig zult zijn. Mail daarvoor uw naam en schoolgegevens door. Geef in de mail ook even aan met hoeveel personen u in totaal denkt te komen en of u gebruik wenst te maken van de lunch in ons restaurant.

woensdag 10 oktober 2012

En nu de andere ROC's nog!

Het feestgedruis ligt achter ons. De webshop leermiddelen is succesvol getest, er zijn plannen om deze breed binnen het Deltion in te voeren en in de techniek worden de puntjes (punten) op de i gezet. Tijd voor verbreding.

Deltion heeft in opdracht van ROC6 de pilot webshop uitgevoerd. Ingebed in het saMBOict traject LiMBO (leermiddelen in het MBO) is voor zo'n vijftien N@tschoolscholen een proof of concept ontwikkeld waarmee de andere ROC6scholen zo aan de gang kunnen.
In feite is daarmee het ROC6-traject afgesloten en wordt het tijd de resultaten aan de leden van ROC6 over te dragen.

Deltion gaat het project feestelijk afsluiten op 6 december 2012 en zal alle ROC6 scholen uitnodigen om bij de overdracht aan de scholen aanwezig te zijn. Daarna gaat de ROC6pilot over in LiMBO. Uiteraard zullen we iedereen volledig bijpraten. Daarom zal ook Willem-Jan van Elk aanwezig zijn om uitleg geven over eventuele vervolgstappen.

En wat als jouw school geen N@tschool-school is of niet aangesloten is bij ROC6? Er is dan een alternatief: ergens in december of januari zal er een algemene landelijke bijeenkomst zijn waar jullie van harte welkom zijn.

Over de ROC6- en de landelijke bijeenkomst later meer. Voor ROC6-ers: blokkeer vast 6 december de middag in jouw agenda!

donderdag 6 september 2012

En, drie jaar werken waard?

Zoals in mijn vorig blog vermeld is de webshop leermiddelen dinsdag live gegaan. Een groep pilotstudenten heeft nu in het echt lesmateriaal besteld, betaald en uitgeleverd gekregen. Punt. Na drie jaar werk klinkt dat wat ontnuchterend, maar: hoe saaier, hoe beter.
We kunnen stellen dat de webshop leermiddelen het werk doet wat hij moet doen. Net een gewone webshop eigenlijk, maar dan de extended version.
We hebben geconstateerd dat de shop inderdaad linkjes in de studieroutes in n@tschool aanmaakt na betaling. Aanklikken van een link geeft daarna (zonder extra inlog!) toegang tot de omgeving van de uitgever, in dit geval Deviant. Last but not least wordt ook nog eens keurig de groepsindeling uit N@tschool aan de leeromgeving van Deviant (studiemeter.nl) doorgegeven.

En nu? We gaan nu bekijken hoe we alle nieuwe Deltion studenten per 1 februari 2013 met de webshop kunnen laten werken. Digitale leermiddelen en gewone boeken, excursies, koksmutsen en werkweken.

En, was het de drie jaar werk waard? Jazeker! Veel geleerd, mooi netwerk opgebouwd en bovenal een prachtig produkt met een enorme potentie in gebruik. Want wie wil niet dat digitale leermiddelen simpel gebruikt kunnen worden met de mogelijkheid de studentenprijs voor digitaal en folio te drukken?maandag 3 september 2012

Morgen, jawel, morgen gebeurt het!

De afgelopen jaren zijn we in het proces naar een schoolwebshop leermiddelen erg op de toekomst gericht geweest. De verre toekomst vaak. Het proces was er eentje van lange adem, doorzetten en niet versagen. Al snel hadden we door dat de klus niet in een jaartje geklaard zou zijn. Nog steeds zien we dat er nog veel moet gebeuren. Nog steeds spreken we vaak  over maanden en jaren in plaats van dagen, als het gaat over het realiseren van de ultieme webshop leermiddelen.

Nou, daar is nu verandering in gekomen: Morgen.

Morgen gaat voor het eerst een klas binnen het Deltion hun eigen leermiddelen met een schoolwebshop bestellen. Binnen een paar minuten hebben de cursisten toegang tot hun eigen digitale leermiddelen, standaard met het wachtwoord van hun schoolomgeving.

Omdat we de afgelopen dagen flink getest hebben weten we bijna zeker dat het morgen werkt, dus laten we hopen dat het bij deze ene keer Mañana blijft. Onderstaand een film die duidelijk maakt hoe het proces in grote lijnen werkt.


donderdag 5 juli 2012

Preview LiMBO-webshop Deltion

En hier istie dan: de eerste preview van de Deltion webshop. Het Deltion is de eerste school in Nederland die digitale leermiddelen via een eigen webshop aan gaat bieden. Dit doen we omdat dit veel oplevert. Geen geld (was dat maar zo), maar optimale keuzevrijheid voor de school in het proces van leermiddelenkeuze-bestellen-betalen-gebruiken. Daarnaast raken we alle nare inlogprocedures van alleketensdiejemaarkanbedenken kwijt. Voor ons geen zichtbare hindernissen van directe toegang, edupoort en eduroute meer! Na betalen verschijnt de link in de ELO en kan de student meteen gebruik maken van het materiaal. Omdat we heel voorzichtig zijn met het breed inzetten van deze nieuwe LiMBO-keten starten we met een pilotgroep die begin september alleen digitale leermiddelen van Deviant gaat bestellen. Gaat dit goed, dan verwachten we alle studenten die nieuw instromen vanaf februari 2013 op de LiMBOketen te kunnen aansluiten. En nu we toch bezig zijn: ook de boeken gaan vanaf dat moment via de eigen webshop. Bij de start van cursusjaar 2013-2014 zal iedereen er gebruik van kunnen maken.

Ik geef toe: het is maar een afbeelding van de voorkant, maar er zit een wereld achter.


dinsdag 22 mei 2012

Het Deltion gaat verder met de implementatie van een eigen webshop leermiddelen binnen LiMBO (project leermiddelen in het MBO)

Het waren spannende weken. Gaan de drie ROC's door met de nieuwe contentketen die landelijk ontwikkeld wordt? Het Deltion College heeft in ieder geval besloten op pilotbasis door te gaan met de implementatie van een eigen webshop waarmee het bestellen en betalen van (digitale) leermiddelen binnen de keten gerealiseerd kan worden. Deze webshop is gekoppeld aan de Deltion Elektronische Leeromgeving (N@tschool) zodat eenmaal gekochte materialen ook meteen, zonder gedoe, gebruikt kunnen worden.

Daarnaast gaat de webshop ingezet worden voor de betaling van Deltion producten als excursies en op termijn voor de bestelling, betaling en levering van boeken en andere studiematerialen. Het Deltion heeft voldoende vertrouwen in uitgevers, Kennisnet, saMBOict en Threeships (leverancier webshop) om te kunnen stellen dat de webshop en de landelijke contentketen naar behoren zullen gaan functioneren. Onzeker is echter de datum waarop in productie kan worden gegaan. Om die reden is besloten de bestellingen voor het nieuwe cursusjaar vooralsnog via de huidige partner VDE te laten lopen. Er zal daarnaast op 1 juli een LiMBO-pilot starten met een beperkte groep studenten, mits hiervoor aan de LiMBO-randvoorwaarden zal worden voldaan. Als deze pilot naar tevredenheid verloopt zullen vanaf een bepaalde datum alle nieuwe Deltion studenten hun digitale leermiddelen via de Deltion webshop kunnen bestellen. De bedoeling is dat alle studenten al hun leermiddelen met ingang van cursus jaar ’13-’14 via deze webshop kunnen verkrijgen.

Het Deltion College is één van de voortrekkers geweest om te komen tot een landelijke keten digitale leermiddelen. In dit al enige jaren lopende traject is vooral het laatste jaar enorm veel bereikt. Het initiatief is uitgebreid naar Kennisnet en saMBO~ict, vijf voor het MBO belangrijke uitgevers hebben zich gecommitteerd aan ketenafspraken terwijl ook de GEU partij is geworden in het landelijke project LiMBO (Leermiddelen in Het MBO). De verwachting is dat vier van de vijf betrokken uitgevers in staat zullen zijn begin juni 2012 volledig te werken met de LiMBO – systematiek. Dit aantal zal gezien de deelname van de GEU op termijn gaan toenemen. Het is belangrijk te realiseren dat er sprake is van een grote cultuuromslag bij deze leveranciers die vraaggestuurd zijn gaan werken en samenwerken en die fors zijn gaan investeren in nieuwe leveringsmethodieken. Ook deelnemende scholen (NOVA-College, Horizon College en Deltion College) zijn zich bewust geworden van hun aandeel in de haperende leermiddelenketen en hebben de weg geplaveid voor het opzetten van een doordacht leermiddelenbeleid in de instellingen.

zaterdag 14 januari 2012

Historisch moment? Echt wel!

De afgelopen jaren hebben er heel wat historische momenten plaatsgevonden. Zoveel, dat je je serieus moet afvragen of het begrip 'historisch moment' niet enigszins aan devaluatie onderhevig is. Als we nu alleen kijken naar zaken die in het onderwijs spelen, durf ik het toch aan om de oplevering van de 1e fase showcase bestelomgeving leermiddelen historisch te noemen. Juìst dit moment, en nog hoog op de ranglijst ook. Waarom? 

Al jaren proberen ketenpartners in het onderwijs de levering en het gebruik van digitale leermiddelen te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Daarover heb ik de laatste tijd regelmatig bericht. Uitgevers en distributeurs hebben pogingen gedaan met Eduroute en Edupoort, er is met Directetoegang gestoeid in het VO (en MBO), er zijn vouchers verstuurd, aparte koppelingen van uitgevers met ELO's gemaakt..., allemaal niet echt succesvol.

Het onderwijs heeft, mede op aandrang van uitgevers en distributeurs, zich de tweede helft van 2011 gebogen over wat ze nu eigenlijk ècht wil. Dit kwam neer op volledige keuzevrijheid in inrichting van het gehele proces van bestellen, betalen, leveren en gebruiken van (digitale) leermiddelen. Geen opgedrongen modellen meer, maar een soepel en efficiënt proces. Wil je materiaal? Bestel 't, betaal en je moet het meteen kunnen gebruiken.

Dat dit tot nu toe niet lukte had mede te maken met het gebruik van allerlei verschillende processen en systemen bij uitgevers, scholen en distributeurs. Het op elkaar aansluiten was lastig en foutgevoelig.
Vorig jaar hebben de ketenpartners gelukkig niet stil gezeten. Er is een begin gemaakt met standaardisatie en de scholen hebben als vermeld hun vraag bepaald. Ook belangrijk: de partijen zijn naar elkaar gaan luisteren en hebben geprobeerd, rekening houdend met elkaars belangen, een nieuw ketenmodel te ontwikkelen. En dat heeft iets opgeleverd!

Tijdens een overleg met alle ketenpartners is afgesproken dat een aantal MBO-instellingen een showcase zou gaan maken van een werkende bestelomgeving. Nu is een webshop niets bijzonders natuurlijk. Het mooie van deze webshop is dat hij opgezet is op basis van de afspraken die er zijn tussen de partijen (ECK2) en zo ingericht is, dat de met saMBOict ontwikkelde processen rond de contentketen (tripleA) op school naadloos gevolgd kunnen worden.

Met andere woorden: in theorie een ideale omgeving die voldoet aan de wensen en eisen van de diverse ketenpartners. Maar werkt het ook in de praktijk? Kortgezegd: Ja.
Tijdens de demo zijn de volgende stappen gedemonstreerd:
 1. Scholen kunnen, op basis van gekoppelde uitgeverscatalogi, zelf hun leermiddelenlijst samenstellen 
 2. De student logt in in de bestelomgeving met zijn schoolaccount en ziet de betreffende leermiddelenlijst 
 3. De student selecteert de gewenste digitale en fysieke leermiddelen en betaalt 
 4. De webshop stuurt berichten naar de leeromgeving en uitgevers dat deze student recht heeft op bepaalde materialen 
 5. In de leeromgeving van de school verschijnen direct de linkjes naar het betreffende materiaal 
 6. Door op een link te klikken komt de student, via Entree van Kennisnet, bij het materiaal van de uitgever en kan het meteen gebruiken. 
 7. En last but not least: de student is onder zijn eigen studentennummer bekend in de hele keten.
Voor een buitenstaander een simpel proces. Niks is minder waar: keteninfrastructuur aanleggen is niet zomaar wat. En let op: vooral de realisatie van punt 6 zal een revolutie te weeg brengen in de levering van digitale leermiddelen.

We hebben het principe werkend: bestellen, betalen, leveren en gebruiken zonder wachttijden, zonder koppelingspagina's. Partners: aansluiten maar!

Het verslagje van de besproken bijeenkomst vind je hier.