Posts

Posts uit november, 2011 weergeven

Waar gaan we voor: webshopmodel ROC6

Afbeelding
Onderstaand het definitieve plan van eisen dat gaat gelden voor de bestelomgeving-showcase van ROC6 voor saMBO-ict. Al eerder is een voorlopig plan van eisen besproken in mijn blog.
Cursief bij enkele eisen wat op- en aanmerkingen. De showcase wordt door Deltion College en Threeships in twee fases gerealiseerd: A. In januari 2011 een showcase met koppelingen met een beperkt aantal uitgevers. B. In maart eindoplevering met een werkende backoffice (betalingen en distributie) en koppelingen met meerdere uitgevers.
Daarnaast loopt op het Horizon College een soortgelijk traject, maar wordt bekeken in hoeverre een bestaande dienstverlener (LWG) de webshop op onderstaande manier kan voeren. Voor de duidelijkheid: de webshop is geen landelijke bestelomgeving, naar eigendom van de school. Elke school kan haar eigen bestelomgeving (laten) creëren! De gebruiker benadert de webshop vanuit de schoolomgeving. De school bepaalt met welke ID de student de keten in gaat.
Studenten moet al een account heb…

Inkijk in ideale interne ketenorganisatie leermiddelen

Al veel over gesproken, geblogd en gezucht: een groot deel van de problematiek rond het gebruik van digitale leermiddelen ligt binnen de ROC's zelf. Als jouw eigen organisatie niet op de rit staat, is een gestroomlijnd leermiddelengebruik gedoemd te mislukken. Wellicht lijkt het in het begin van het jaar goed te gaan, maar wat te doen bij fouten in de keten? Wanneer kunnen studenten bij hun materiaal, wie bepaalt weke student er bij kan? Worden betalingen gecheckt? En wat als een uitgever niet door de bocht kan met de distributeur en weigert via hem te leveren (gebeurt echt...)? Wordt er onderhandeld met uitgevers over leveringsvoorwaarden? Zo ja, wat zijn die dan?

In het tripleA overleg leermiddelen is een ideale (interne) leermiddelenketen geschetst. Ik heb geprobeerd deze keten te vertalen naar de interne situatie op ons college. Tip: print uit op A3, dan is 't net te lezen. Niets te zien of te klein? http://popplet.com/app/#/49339 .


De nummers verwijzen naar begrippen uit …

Wat levert een webshop leermiddelen eigenlijk op?

Afbeelding
Het zijn rumoerige tijden rond de levering van (digitale) leermiddelen. Vanuit scholen wordt steeds dringender de vraag gesteld nu voor eens en altijd de levering van deze leermiddelen goed te regelen. Zelfs Toine Maes, voorzitter van Kennisnet refereerde aan deze eis tijdens zijn opening van de tweede dag van Dè Onderwijsdagen. 

Eén van de oplossingen voor een simpele en robuuste bestelwijze en levering van digitale leermiddelen is inzet van een school-leermiddelen -webshop. In deze webshop bestelt de student het digitale materiaal, betaalt en heeft direct toegang via de schoolomgeving. Als je Entree gebruikt als 'toegangspoort' heb je systemen als Eduroute en Edupoort niet meer nodig. De school aan het roer.
Omdat je studenten niet op twee plekken wilt laten bestellen is het slim ook de 'normale' leermiddelen via deze webshop aan te bieden. En koksmutsen, messen en veiligheidsschoenen? Uiteraard. Excursies? Jazeker!

Wat schiet de student er mee op? Ik neem aan dat de…