Mijn laatste bijdrages

woensdag 23 november 2011

Waar gaan we voor: webshopmodel ROC6

Onderstaand het definitieve plan van eisen dat gaat gelden voor de bestelomgeving-showcase van ROC6 voor saMBO-ict. Al eerder is een voorlopig plan van eisen besproken in mijn blog.

Cursief bij enkele eisen wat op- en aanmerkingen.
De showcase wordt door Deltion College en Threeships in twee fases gerealiseerd:
A. In januari 2011 een showcase met koppelingen met een beperkt aantal uitgevers.
B. In maart eindoplevering met een werkende backoffice (betalingen en distributie) en koppelingen met meerdere uitgevers.

Daarnaast loopt op het Horizon College een soortgelijk traject, maar wordt bekeken in hoeverre een bestaande dienstverlener (LWG) de webshop op onderstaande manier kan voeren. Voor de duidelijkheid: de webshop is geen landelijke bestelomgeving, naar eigendom van de school. Elke school kan haar eigen bestelomgeving (laten) creëren!
 1. De gebruiker benadert de webshop vanuit de schoolomgeving. De school bepaalt met welke ID de student de keten in gaat.
  Studenten moet al een account hebben in de webshop. Mogelijkheid om single sign-on (sso) te koppelen met schoolomgeving is in de webshop aanwezig. 
 2. De ID van de student moet uniek zijn binnen de school en daarbuiten.
  Voldoet de huidige standaard van Kennisnet binnen Entree mbt de unieke ID?
 3. Via de webshop kan per organisatie-eenheid een leermiddelenlijst (LML) aangemaakt worden. Student kan desgewenst uit meerdere leermiddelenlijsten kiezen. Er wordt in eerste instantie niet op groepniveau gekoppeld, maar een niveau hoger. Teams of een aan te wijzen dienst kunnen zelf de leermiddelenlijst aanmaken in de webshop en hebben zelf autorisatie op publicatie van de leermiddelenlijst in de webshop. 
 4. De webshop is gekoppeld aan de catalogi van uitgevend Nederland met alle isbn/EAN-nummers. Samenstellers van de LML kunnen gekozen materiaal per LML materiaal aanvinken. Hiervoor ligt er al een basis. Er is echter nog steeds geen standaard gedefinieerd. Zit wel in ECK2 project.
  Niet opgenomen in het PvE, maar wel wenselijk op langere termijn: koppeling van leveranciers van gratis materiaal (WikiWijs bv). Teams kunnen dan een soort macro-arrangement opzetten voor een opleiding welke uitgewerkt wordt in deelarrangementen in bv de ELO.
 5. Prijzen van leermiddelen kunnen door een aan te wijzen beheerder zelf ingevoerd worden. Deze prijs kan afwijken van de adviesprijs, bijvoorbeeld na onderhandeling met een leverancier.
  Te bepalen beheerder kan afwijkende prijs invoeren, doorwerkend in alle daarnaar verwijzende LML-en 
 6. Gratis leermiddelen uit bv Wikiwijs moeten opgenomen kunnen worden in de lijst.
  Niet opgenomen in het PvE, maar wel wenselijk op langere termijn: koppeling van aanbod van leveranciers van gratis materiaal (bv WikiWijs). Teams kunnen dan een soort macro-arrangement opzetten voor een opleiding welke uitgewerkt wordt in deelarrangementen in bv de ELO.
 7. Naast de artikelen moeten er ook tekstvelden kunnen worden opgenomen. Hierin kan uitleg gegeven worden of bv gevraagd worden zelf voor een map en potloden te zorgen.
 8. Een school moet zelf een object kunnen toevoegen, ook al is de webshop in beheer bij een externe partij (VDE, LSW oid). Denk aan kosten voor een schoolreis of excursie.  
 9. Het systeem moet betaalbewijzen kunnen opleveren: studenten kunnen deze (al dan niet digitaal) laten zien als toegangsbewijs voor te bepalen diensten (als bv voor de genoemde excursie.
 10. Een school moet willekeurig welke leermiddelendistributeur en financiële dienstverlener kunnen contracteren voor afhandeling van de backoffice. Het bestelhuis, het distributeurschap en de financiële afhandeling moeten dus ontkoppeld kunnen worden. De keuze voor partners wordt door de school gedaan. 
 11. Betaling van de bestelde middelen moet op diverse manieren kunnen gebeuren. Ideal, creditcard of welke andere digitale manieren dan ook, maar ook via een betalingsregeling (acceptgiro of eventueel betaling in termijnen).
 12. Het te betalen opgetelde eindbedrag moet geoormerkt naar kostenplaats op één rekening komen, waarna vanaf hier de leveranciers betaald worden.
  Deze rekening kan door een nader te bepalen partij beheerd worden. Speler moet door leverancier vertrouwd worden! Denk bv aan stichting derdengeld. 
 13. Na betaling of acceptatie van de regeling zet de WS de toegang tot digitale leermiddelen in de ELO vrij.
  Vanaf dat moment moet de student (of medewerker) via de ELO direct (dus drempelloos) bij de leermiddelen kunnen. De route wordt aangegeven, het vrijgeven doet uiteraard de uitgever.
 14. Na betaling geeft de WS de IDgegevens van de student door aan de betrokken uitgevers hun licentiekantoren.
  Op dit moment maatwerk per uitgever, daardoor een drempel voor snelle invoering. Cruciaal: standaardkoppeling van de bestelomgeving met de licentiekantoren van de uitgevers
 15. Naast betaling door de student moet ook de mogelijkheid worden geboden dat werkgever en ouders kunnen betalen. Bij die betaling moet niet de identiteit van de betaler in de keten terecht komen, maar die van de student.
  Dit is essentieel voor een goed werkende keten. Hierop loopt het nu vaak fout. Oplossing wordt gezocht in vouchersysteem. Als werkgevers bestellen en betalen voor student krijgt de student een code, voert die in webshop in en zijn schoolID is gekoppeld aan de betreffende bestelling.
 16. In de WS moet er een printknop komen om de LML uit te printen. 
 17. De WS moet Single Sign-On (drempelloos) toegankelijk zijn vanuit de gebruikelijke schoolomgevingen.
 18. Op de leermiddelenlijst moeten de volgende materialen opgenomen kunnen worden:
  Folio
  Digitale leermiddelen
  Extra zaken als koksmutsen e.d.
  Excursies e.d. 
 19. Webshopprocessen volgen de interne processen van de school.

donderdag 17 november 2011

Inkijk in ideale interne ketenorganisatie leermiddelen

Al veel over gesproken, geblogd en gezucht: een groot deel van de problematiek rond het gebruik van digitale leermiddelen ligt binnen de ROC's zelf. Als jouw eigen organisatie niet op de rit staat, is een gestroomlijnd leermiddelengebruik gedoemd te mislukken. Wellicht lijkt het in het begin van het jaar goed te gaan, maar wat te doen bij fouten in de keten? Wanneer kunnen studenten bij hun materiaal, wie bepaalt weke student er bij kan? Worden betalingen gecheckt? En wat als een uitgever niet door de bocht kan met de distributeur en weigert via hem te leveren (gebeurt echt...)? Wordt er onderhandeld met uitgevers over leveringsvoorwaarden? Zo ja, wat zijn die dan?

In het tripleA overleg leermiddelen is een ideale (interne) leermiddelenketen geschetst. Ik heb geprobeerd deze keten te vertalen naar de interne situatie op ons college. Tip: print uit op A3, dan is 't net te lezen. Niets te zien of te klein? http://popplet.com/app/#/49339 .


De nummers verwijzen naar begrippen uit de tripleA beschrijving leermiddelen, zie ook de legenda rechts onderin.

vrijdag 11 november 2011

Wat levert een webshop leermiddelen eigenlijk op?

Het zijn rumoerige tijden rond de levering van (digitale) leermiddelen. Vanuit scholen wordt steeds dringender de vraag gesteld nu voor eens en altijd de levering van deze leermiddelen goed te regelen. Zelfs Toine Maes, voorzitter van Kennisnet refereerde aan deze eis tijdens zijn opening van de tweede dag van Dè Onderwijsdagen. 

Eén van de oplossingen voor een simpele en robuuste bestelwijze en levering van digitale leermiddelen is inzet van een school-leermiddelen -webshop. In deze webshop bestelt de student het digitale materiaal, betaalt en heeft direct toegang via de schoolomgeving. Als je Entree gebruikt als 'toegangspoort' heb je systemen als Eduroute en Edupoort niet meer nodig. De school aan het roer.
Omdat je studenten niet op twee plekken wilt laten bestellen is het slim ook de 'normale' leermiddelen via deze webshop aan te bieden. En koksmutsen, messen en veiligheidsschoenen? Uiteraard. Excursies? Jazeker!

Wat schiet de student er mee op? Ik neem aan dat de schoolboeken zo'n 10 tot 15 procent goedkoper kunnen worden, afhankelijk van de keuzes die de school maakt.
Dat zit zo. Nu levert de uitgever aan de tussenhandel. Deze handel koopt de boeken in bij de uitgevers met flinke korting en zet een fee op de doorlevering van digitale middelen. Straks, bij gebruik van een eigen schoolwebshop, levert de uitgever de boeken via een distributeur aan de student. Deze distributeur koopt niet in, maar zorgt enkel voor de logistieke verwerking van de bestelling. De tussenhandel is hiervoor niet meer nodig en de handelskorting kan ten goede komen aan student en uitgever. Hier ligt een onderhandelingstaak bij de inkoper van de school. De digitale middelen gaan via de ELO van uitgever naar student, ook hier is geen tussenhandel meer nodig.

Door in de webshop volkomen transparant te zijn over de kosten en kostensoorten geef je klanten inzicht en keuzemogelijkheden. Een voorbeeld:
Een student voor een technische opleiding is nu 250 euro kwijt aan boeken en licenties bij levering via de tussenhandel. De uitgever geeft nu al de mogelijkheid tegen gereduceerd tarief rechtstreeks bij hem te bestellen. Uitgaande van deze prijzen, een klein onderhandelingsresultaat en het niet meer bestaan van de fee op digitale middelen zakt de prijs van 250 naar 175 euro. Hier komen nog wel wat kosten bij: handlings- en verzendkosten, zo'n 20 euro. Kies je voor een acceptgirokaart in plaats van betaling via IDeal dan komt daar een tientje bij. Totaal dus ongeveer 205 euro, altijd nog zo'n 45 euro, bijna 20 procent goedkoper.

Als school bepaal je welke externe diensten je inschakelt, afhankelijk wat je eigen interne organisatie aan kan. Als je de tussenhandel toch wilt gebruiken vanwege de service kan dat natuurlijk ook gewoon.

Begin januari 2012 zullen de ROC6 scholen een showcase, een proof of concept zo u wilt, presenteren van een webshop die gebouwd is volgens bovenstaande uitgangspunten. De lead bij de scholen en ontkoppeling van bestellen, levering en betalen.