Posts

Posts uit oktober, 2011 weergeven

De ideale webshop voor boekenlijsten in het MBO.

Afbeelding
In de discussie binnen en buiten ROC6 over een optimale manier om leermiddelen ter beschikking te stellen aan studenten en medewerkers valt steeds vaker de term 'webshop' of 'appstore'. Het gaat hierbij dan niet enkel om het bestellen, betalen en uitleveren van boeken, maar ook over digitale leermiddelen, gratis lesmateriaal uit WikiWijs en zaken als koksmutsen en veiligheidsschoenen en kosten voor excursies e.d.. Geen boekenlijst dus, maar een Leermiddelenlijst.
Hoe moet zo'n webshop er idealiter uitzien? Ik trap vanuit ROC6 graag af en hoop samen met u een redelijk wensbeeld te kunnen schetsen. ROC6 gaat in ieder geval, mede naar aanleiding van vragen van ketenpartijen, een webshop als showcase opzetten. Deze moet op 1 januari klaar zijn, de eerste gesprekken zij al gepland.
In theorie? De webshop kan door elke partij geleverd worden. De school bepaalt. Het kan een kantenklare webshop van een distributeur of boekhandel zijn, maar ook eentje die de school zelf inrich…

ROC6 en de contentketen, anderhalf jaar verder

Afbeelding
Sinds mei 2010 is ROC6 samen met uitgevers en distributeurs in overleg om de problemen die er zijn rond distributie en gebruik van digitale leermiddelen 'voor eens en altijd' op te lossen. Nu, oktober 2012 is het tijd de balans op te maken. Hoe staan we er voor? Hoe werkt de keten nu, voor welke oplossingen is er gekozen? Of is er niets wezenlijks veranderd ondanks 1,5 jaar overleg?  Een overzicht.
In het overleg rond de contentketen was afgesproken op twee snelheden te varen: een oplossing op korte termijn om storende knelpunten op te lossen en een oplossing op lange termijn om structureel een aantal zaken op te pakken. Het moet gezegd: deelnemende partijen Noorhoff uitgevers, ThiemeMeulenhof, Kennisnet, VDE, LisetteWerter, Deltion College en Horizoncollege (beiden namens ROC6) hebben hun uiterste best gedaan oplossingen te creëren. Er is wel wat vooruitgang geboekt, maar de problemen zijn helaas nog lang niet opgelost. Ten eerste stuiten studenten na ingelogd te zijn in N@tsch…

De contentketen: overzicht stand van zaken oktober 2011

Afbeelding
Er gebeurt zoveel op het gebied van zoeken, bestellen, betalen en gebruiken van  (digitale) leermiddelen, dat een overzicht van de activiteiten op zijn plaats is. Ik pretendeer niet volledig te zijn en houd me dus bijzonder aanbevolen voor meer informatie uit bv de VO scholen.ECK2 Als eerste biedt ECK2 (educatieve contentketen, 2e versie), een Kennisnet initiatief, de aanbodkant van leermiddelen de mogelijkheid standaarden af te spreken. Van bv uitgevers wordt gevraag over hun schaduw heen te stappen en onderlinge afspraken te maken, dit in nauw overleg met een onafhankelijke ketenbeheerder als Kennisnet. ECK2 kent een aantal projecten. Zo wordt er gesproken over uitwisseling leerlinggegevens en over distributie digitale leermiddelen.
ROC6 Zeven ROC's die allemaal n@tschool gebruiken hebben in mei 2010 aan de bel getrokken  bij uitgevers en distributeurs met als doel het onderwijs weer (weer?) als uitgangspunt te nemen bij de distributie van digitale leermiddelen. De invoering van vo…