Mijn laatste bijdrages

zaterdag 24 september 2011

Masterthesis gefileerd

Voor de Vlootschouw van de MLI was mijn onderzoek, met die van twee andere medestudenten, genomineerd als beste van deze lichting studenten. Om te zien welke de eerste prijs zou krijgen bij de MLI-Vlootschouw werd het onderzoek vakkundig gefileerd door een jury van 3. Het juryrapport heb ik in dit blog opgenomen, voor MLI-studenten zeker interessant om te zien hoe mensen van buiten de opleiding een masterthesis beoordelen.
Opvallend zijn voor mij in ieder geval de kritische noten over verwijzing naar populair wetenschappelijke literatuur (en ik had de 'KIJK' niet eens vermeld) en over het onderdeel conclusies. Het onderdeel 'conclusies' had juist bij de MLI beoordelaars een een 'zeer goed' gescoord.
Oh ja, ik had een gedeelde tweede plaats... De eerste ging naar Jaap van der Molen met zijn onderzoek naar reflectie' mbv sociale media. Gefeliciteerd Jaap!.


Juryrapport: Kenschets
JaapJan Vroom doorbreekt met deze thesis de doorgaans weinig kritische benadering van ICT als middel tot innovatie. ICT in het onderwijs leidt niet vanzelf tot innovatie, maar wanneer studenten een ICTtool gaan gebruiken kan dat, zo toont dit masteronderzoek, wel beweging in gang zetten. Het onderzoek heeft op zich een lastige vraagstelling omdat er geen vergelijkingsgroep is. Met de zorgvuldige onderzoeksopzet waarin gebruik wordt gemaakt van meerdere bronnen (triangulatie) leidt dit onderzoek evengoed toch tot interessante conclusies: er is iets veranderd in de houding van de betrokken leraren, met name bij de meer studentgeoriënteerde docenten. De lijn in deze thesis wat betreft docus en opbouw is minder eenduidig, er zijn een aantal paden in de inkadering die geen duidelijk vervolg krijgen in het onderzoek maar waarover in de conclusies toch wat gemakkelijk een aantal uitspraken over wordt gedaan. Kortom, mooie en waardevolle onderzoeksresultaten die een iets kritischere discussie behoeven.

Juryrapport: Verbeterpunten
Het lijkt erop dat JaapJan in deze thesis twee (of meer) dingen tegelijk heeft willen doen: - kijken naar het succes van een ICT-innovatie op student- en leraarniveau - kijken naar wat een 'change by change' opzet doet in een organisatie het verhaal wijdt daardoor her en der uit in de breedte. Er worden diverse zijpaden ingeslagen zonder voldoende vervolg. De inkadering kan beter; er wordt relatief veel verwezen naar populair wetenschappelijke literatuur. Met name in de conclusies en discussie laat de onderzoeker een te weinig kritische houding zien. Zo wordt er te gemakkelijk gedaan over de potentiële relevantie van de change by change strategie voor de meer ingewikkelde innovaties als activerende didactiek (om maar eens iets te noemen). Ook wordt voor de vuist weg geredeneerd dat innovatie wellicht zonder de rol van ondwijsmanagers kan, terwijl tegelijkertijd duidelijk is dat het wel veel uitmaakt of docenten studentgeoriënteerd zijn of niet. Met betrekking tot dit laatste gegeven hebben onderwijsmanagers wel degelijk een rol te vervullen. Kortom, eigenlijk een heel mooi stukje onderzoek met een te ruime inkadering en mede daardoor worden er - zonder afdoende, kritische discussie - te grote conclusies aan verbonden.

maandag 19 september 2011

Bouw procesmodel leermateriaal borging Triple A

Na anderhalf jaar officieel gedoe rond de contentketen zitten we nu eindelijk bij elkaar: 7 ROC's die onder beleiding van Kennisnet in vier dagen proberen een procesmodel leermateriaal in elkaar te zetten. Dit op de manier als eerder al met Triple A gedaan is. Mooi is te zien dat ook niet-ROC6 scholen en niet-natschoolscholen zijn aangeschoven.

Triple A beschrijft de hoofdprocessen die spelen binnen een onderwijsinstelling. Enige tijd geleden is de stichting Triple A opgeheven en is het materiaal overgedragen aan SAMBO~ict die borgt, onderhoudt en uitwerkt.

De bedoeling is dat wij in vier dagen de vraag van de scholen rond de distributie van de contentketen naar voren weten te brengen en de processen die er mee te maken hebben beschrijven.Het procesmodel is daarvoor in 4 hoofdprocessen geknipt:
1. ontwikkelen onderwijs
2. ontwikkelen leermateriaal
3. bestellen en betalen
4. beschikbaarheid en gebruiken

De eerste dag hebben we de processen en uitgangspunten rond deze vier onderdelen in kaart gebracht. Hoewel ik nu toch al een tijdje meedraai heb ik mooie, verrassende zaken gehoord en gezien. In een later blog, als allerlei zaken zijn uitgekristalliseerd een uitgebreid verslag. Toch wil ik enkele uitgangspunten noemen die naar voren kwamen:
- Leermiddelen moeten flexibel te gebruiken zijn
- Een student is vrij in de keuze van leverancier
- Er wordt besteld wat je daadwerkelijk gebruikt (dus niet perse de hele methode)
- Per instelling een ketenregisseur
- Alleen die studentengegevens uitleveren die van belang zijn die relevant zijn voor het onderwijsproces
- Leermiddelen worden individueel besteld

De gemaakte procesbeschrijvingen worden nu gefinetuned door er usecases op los te laten.

Wat mij opvalt? De grote kennis die er bij de deelnemende collega's is rond de verschillende deelprocessen. In no-time werd er een gedegen analyse van de processen gemaakt in de verschillende deelgebieden.

Ik zal de deelgebieden (waarvan 3 en 4 worden samengevoegd) later uitgebreider beschrijven nadat de processen in usecases zijn uitgewerkt.

zaterdag 10 september 2011

Storm na de stilte

Hoewel het de afgelopen maanden het op dit blog wegens vakantie  wat stil is geweest is er toch weer heel wat in gang gezet. Dit blog ging tot voor kort over de totstandkoming van mijn thesis. Vanaf nu zal ik je op de hoogte houden van, zoals dat zo mooi heet, de spin-off.

1. Vlootschouw en prijs
Allereerst heb ik te horen gekregen dat mijn onderzoek tot de drie beste van onze lichting MLI behoort. Tenminste, deze drie 'beste' onderzoeken vallen op door originaliteit en actualiteit. Ik ben vereerd, maar ik ken meerdere onderzoeken van medestudenten die er ook voor in aanmerking zouden komen.

De genomineerden zijn:
- Jaap van der Molen: Reflectie 2.0: een onderzoek naar het gebruik van social media in leerwerktrajecten van docenten in opleiding;
- JaapJan Vroom: Change by Change: It‟s the student, stupid!;
- Marcel Staring: Professionele leergemeenschap Pabo Almere: samen leren – samen opleiden.

Leuk hoor, maar dat betekent dat wij tijdens de 'Vlootschouw', de presentatie van MLIonderzoeken voorafgaande aan de diplomering, ons onderzoek moeten presenteren. Althans, dat wordt van ons verwacht. Jaap, Marcel en ik zien echter niet zoveel in het voorlezen uit eigen werk, dus we gaan dat helemaal anders aanpakken.
Kom kijken als je wilt zien wat we gaan doen! http://db.tt/x3hTYHQ

2. Artikel in Nieuw Meesterschap
Bas van der Bruggen, redacteur van Nieuw Meesterschap (http://goo.gl/K4H71) en docent aan Hogeschool Windesheim, heeft mij gevraagd een artikel te schrijven over mijn onderzoek. Nu leek me dat niet zo'n probleem, maar na het lezen van de specs waaraan het artikel moet voldoen moest ik toch wel even slikken. Maar goed, ook dat ligt dus nog in het verschiet.

Dus binnenkort verwacht: een presentatie over iets rond mijn onderzoek en die van mijn twee medeprijswinnaars en een artikel van 2000 woorden dat gaat over "Wat doe ik morgen met het onderzoek in mijn praktijk".

Je ziet, de rust is nog niet teruggekeerd. 'Nog lange niet'.