Mijn laatste bijdrages

woensdag 25 mei 2011

Feedback op onderzoeksverslag gevraagd!

Vannacht heb ik mijn concept onderzoeksverslag ingeleverd. Kan ik lerarengedrag sturen door studentengedrag te beïnvloeden? In het geval van ICTgebruik op school: kun je door studenten 'aan de E-learning te krijgen' de leraren stimuleren dit ook te doen?

Ik ben erg benieuwd naar jouw reactie op mijn onderzoeksverslag waarin ik deze onderzoeksvraag uitwerk. Reacties kunnen inhoudelijk zijn, maar ook onderzoekstechnisch. Graag!

Het concept onderzoeksverslag vind je hier

maandag 23 mei 2011

Sneak Preview: samenvatting ChangeByChange

Aan de blogonderwerpen te zien lijkt het of ik mij alleen nog maar bezig houd met de contentketen. Niets is echter minder waar. Ik ben dit blog ooit gestart als blog voor de MLI, Master of Learning and Innovation, die ik volg op hogeschool Windesheim. Mijn afsluitende innovatieonderzoek is bijna klaar. Alhoewel het onderzoeksverslag hierover nog niet is goedgekeurd kan ik het niet laten: de samenvatting van mijn onderzoek volgt hieronder. Je begrijpt: waarschijnlijk een voorlopige samenvatting, maar ik heb goede hoop!

Samenvatting onderzoeksverslag ChangeByChange

Ondanks de snelle evolutie van ICTmiddelen en de kansen die dit biedt tot verbetering van het onderwijs, evolueert de gemiddelde leraar op dit gebied niet of nauwelijks. Er zijn diverse manieren bedacht om het gebruik van E-learning door leraren in het onderwijs te bevorderen, maar tot nu toe hebben deze op leraren weinig effect gehad.  De gebruikelijke innovatiemethoden zijn op dit gebied de afgelopen vijftien tot twintig jaar niet echt succesvol gebleken: E-learning wordt nog relatief weinig gebruikt.

In deze bijdrage is de vraag aan de orde of er geen alternatieve innovatiestrategie gebruikt kan worden die het gedrag van leraren verandert door zich te richten op de student in plaats van rechtstreeks op de leraar.
Om deze vraag te beantwoorden is een innovatie op basis van de strategie ‘ChangeByChange’ uitgevoerd  bij een studentengroep en een lerarenteam van ROC Deltion College. In het parallel aan deze innovatie lopende onderzoek naar de effecten van ChangeByChange (CbC)  zijn gesprekken met studenten, leraren en onderwijsmanager geanalyseerd vanuit een zestal perspectieven. Wat beïnvloedt de leraar als het gaat om zijn gebruik van E-learning: zijn team, z’n studenten, het management, de E-learning deskundige, de eisen die de student stelt aan het onderwijs of de randvoorwaarden?

De resultaten laten zien dat de student een grote positieve invloed op leraren heeft voor wat betreft hun houding ten opzichte van E-learning. Leraren zijn hierdoor eerder bereid te starten met E-learning. Ook positief bleek de invloed van een E-learningdeskundige tijdens de uitvoering van de innovatie. Team en management worden door leraren in deze als niet-stimulerend ervaren.


Een neveneffect van CbC is de invloed die deze strategie heeft op de studenten zelf: studenten gaan op een volwassener manier met hun schoolwerk om.

De conclusie is dat de alternatieve innovatiestrategie ChangeByChange op het Deltion bruikbaar is als strategie om het gebruik van E-learning te vergroten. De kern van deze strategie: verander de student en je verandert de leraar en het onderwijs, wordt in dit praktijkonderzoek bevestigd.

dinsdag 17 mei 2011

Ketenregie

Eerdere bijdrages op dit blog gingen uitgebreid in op federatieve contentketen.
Als je als school besluit je hiorop aan te sluiten krijg je te maken met regie op de econtent. Of je nu wilt of niet: je zult moeten besluiten wie op school (of buiten school) verantwoordelijk wordt voor de contentketen. De keten bestaat uit zoveel schakels, dat iemand zicht moet hebben op de keten-delen en contact heeft met andere verantwoordelijken. Dit is zeker belangrijk als er een fout in de keten onstaat en daardoor de content niet op de plaats van bestemming aankomt.

In het schema staan de vier belangrijkste partners uit de federatieve contentketen weergegeven. Mijn voorstel is om bij de verschillende partijen "ketenbeheerders" of "ketenregisseurs" aan te stellen.

Ketenregisseur: verantwoordelijk voor onderliggende interne keten (meso) en de aansluiting op bovenliggende keten/federatie (macro)

Ketenbeheerder: verantwoordelijk voor functioneren bovenliggende keten/federatie (macro)
De ketenregisseur en ketenbeheerder zijn volwaardig gesprekspartner in de keten.
 • Heeft partij geen centrale regie op de interne keten? Dan geen ketenregisseur, dus geen gesprekspartner in de keten. Partij laat belangen dan behartigen door derde partij als boekhandel / distributeur 
 • Er is alleen een ketenregisseur bij scholen (en andere partijen!) mogelijk, als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.
Praktijkvoorbeeld ROC’s
Onderstaand een praktische uitwerking voor scholen, maar deze zou ook voor boekhandels en uitgeverijen gemaakt kunnen worden. wat gebeurt er als een onderdeel van de keten niet werkt? Wie weet in welk deel er storing optreedt?

Uitgangspunt bij deze uitwerking:
 • ketenpartners zijn verantwoordelijk voor hun eigen interne keten en de aansluiting op de federatie 
 • scholen bepalen zelf in hoeverre zij de ketenregie in eigen hand willen houden of dit uitbesteden aan een derde partij. 
 • 1-loket principe voor student en leraar
Er zijn twee uitersten van ROC’s mbt centrale regie contentketen te onderscheiden.
 1. ROC met centrale regie op (E-)content
  Student of leraar ontdekt fout, neemt contact op met helpdesk school. Adhv checklist volgt er een foutenanalyse. Afhankelijk van foutsoort neemt ketenregisseur contact op met ketenbeheerder, ketenregisseur van productleverancier (uitgever en/of distributeur) of FAB van de school-ELO.

  Dit scenario is op het Deltion uitgewerkt (MICT-model).
   
 2. ROC zonder centrale regie op (E-)content
  Student of leraar ontdekt fout, neemt contact op met:

  a. helpdesk school (indien aanwezig). Helpdesk neemt contact op met ketenregisseur distributeur. Deze lost probleem op. Afhankelijk van relatie met distribiteur en uitgever kunnen distributeur en uitgever ingrijpen in ELO van deze school. School betaalt voor uitbesteden regie.

  b. helpdesk distributeur of leverancier. Ketenregisseur lost probleem op. Afhankelijk van relatie met distributeur en uitgever kunnen distributeur en uitgever ingrijpen in ELO. School betaalt voor uitbesteden regie.