Posts

Posts uit maart, 2011 weergeven

Deltion omarmt als eerste ROC Open CourseWare

Afbeelding
De inspanningen van AnneMarie Versloot (teamleider MIC) en mijzelf zijn beloond! Wat begon als een geintje tijdens de presentatie van Open CourseWare van de TUDelft op De Onderwijsdagen, mondde uit in het winnen van de RunnerUp Innovatieprijs van ROC Deltion.

De vakjury (waaronder de studentenraad) steunde ons idee waardoor we snel kunnen starten met het daadwerkelijk opengooien van ons aanbod aan content. Daarnaast gaan we lessen opnemen en apart of in de context van complete studieroutes verspreiden.

Hieronder een filmpimpressie van onze presentatie op de Deltiondag van 28 maart 2011. Het wordt een geweldige bende!


Binnenkort meer. Je zult er nog veel van horen!

Open Educational Resources in het MBO. Doen!

Afbeelding
Het Deltion College in Zwolle kent dit jaar (2011) voor de eerste keer een heuse ideeënwedstrijd, Uitklinker genaamd. Van de 17 voorstellen bleven er vijf over, onder andere die van AnneMarie Versloot en mij. In feite is dit idee een voorstel om te komen tot Open Educational Resources (open leermiddelen) in ons ROC. Begin maart stond ik voor een jury ons idee te verdedigen. Het leek mij wel aardig  te doen alsof het 5 jaar later is en we in 2016 terugkijken naar de effecten van de gewonnen ideeën in 21011. Hieronder de tekst van dit betoog.

De 6e uitklinker alweer. Een blik uit de toekomst.
Welkom vandaag, 15 maart 2016 bij onze presentatie bij alweer de 6e versie van de uitklinker. Mijn mede-indienster, AnneMarie kan er helaas niet bij zijn.


In 2011 hebben we met een ander idee gewonnen: alle Deltionleermiddelen uit het regulier onderwijs gratis voor wie maar wil. We werden vreselijk uitgelachen en het heeft veel stof doen opwaaien, maar nu in 2016 kunnen we stellen dat we veel bereikt …

Van leermiddelkeuze tot webshop

Afbeelding
Als je als school de processen rond leermiddelen goed voor elkaar wilt hebben ontkom je er niet aan een en ander centraal te regelen. De kunst is om een groot mogelijke vrijheid voor de lerarenteams te krijgen in combinatie met een strakke regie aan de proceskant.
Onderstaand model beschrijft schematisch zo'n manier van werken met (E-)content binnen een school. Het gaat hierbij over het gehele proces vanaf de keuze van een leermiddel tot en met de uitlevering en het gebruiken van deze elektronische leermiddelen
Aan de basis van dit model liggen drie uitgangspunten:
Het onderwijs bepaalt welke leermiddelen er binnen het primair proces gebruikt wordenEr moet sprake zijn van een centrale regie op het proces rond het bestellen en uitleveren van persoonsgebonden digitale contentEr moet sprake zijn van centraal beheer op de faciliterende software voor uitlevering en gebruik van persoonsgebonden E-content
Proces Een lerarenteam volgt een bepaald proces om te komen tot de keuze voor (digitale…

Welke informatie geven de scholen door aan de uitgevers? Het verhaal van de attributen.

Afbeelding
In een aantal blogs heb ik het al eerder gehad over de inrichting van de ‘ideale’ content-distributieketen voor digitaal lesmateriaal. In zo’n situatie is er een belangrijke rol voor een onafhankelijke partij die de identiteiten van de gebruikers (lees: studenten en leraren) beheerst. Deze partij (in ons geval de Kennisnetfederatie Entree) checkt of de student die lesmateriaal bij een uitgever wil inzien inderdaad diegene is die hij zegt te zijn en geeft de resultaten hiervan aan de uitgever door. De uitgever beslist dan op basis van deze info of hij de student toegang verleent tot zijn materiaal. De school die de gegevens rond de identiteit levert is in dit geval een IdentityProvider (idP) en de content leverende uitgever een Serviceprovider (SP).
Technisch loopt dit allemaal als een zonnetje. Als iedereen zich maar aansluit bij de federatie is toegang verlenen relatief simpel en zijn we in veel gevallen af van toegangscodes en meer van die ellende.
Privacy! Het wordt lastiger als we ga…