Mijn laatste bijdrages

donderdag 17 februari 2011

Hoe simpel kan het zijn?

Je hebt van die dagen dat je heel druk bent met maar eigenlijk 1 ding. Zo ook vandaag met het stroomlijnen van de digitale contentketen. Wonderlijk dat iets dat 1 jaar geleden af en toe de wenkbrouwen deed fronsen opeens zo'n beslag legt op tijd en middelen.
Niet voor niets uiteraard, want het is nogal wat: hoe zorgen we ervoor dat digitale leermiddelen zonder drempels besteld, geleverd en gebruikt kunnen worden?

Om op korte termijn iets te kunnen verbeteren aan het proces en van die $#@$%^ vouchers af te kunnen komen hebben scholen, kennisnet, boekhandels en uitgevers 3 testscenario's op het Deltion uitgezet. Met deze testscenario's moet het mogelijk zijn ingewikkelde inlogprocedures te omzeilen. Ik heb eerder deze scenario's uitgelegd. Elk scenario is indien van toepassing getest door inzet van KennisnetEntree en een rechtstreekse koppeling naar de uitgever (DAF-model, direct access framework).

In grote lijnen kwamen de testresultaten hierop neer:
1. Na installatie van de contentadapter in n@tschool is in de configuratie van de adapter aangegeven voor welk lesmateriaal de koppeling gemaakt moest worden. Dit gaat met zogenaamde EAN's (European Article Number). Deze ean's verwijzen naar materiaal op de server van de uitgever. De link die hierbij hoort wordt bv opgenomen in de studieroute van N@tschool. Na aanklikken van de link vraagt de uitgever eventueel nog om extra info (bv emailadres) en voila: je hebt toegang. 
Dit werkt uitstekend als je gebruik maakt van een schoollicentie.

Ik moet zeggen: jammer genoeg geen authenticatie door Kennisnet, wel een robuuste koppeling zoals het er nu uitziet. Authorisatie en authenticatie door de uitgever. Snel en simpel voor de school. Je zult dit wel per uitgever moeten laten installeren.

2. De Kennisnet-entreekoppeling werkt voor een school erg eenvoudig. Leg vanuit een ELO die aangesloten is op Entree een link naar de door de uitgever opgegeven URL. Klaar. Echt? Yep! Ook hier werkt een schoolicentie het best.

Simpel?
Klinkt allemaal erg simpel. Voor scholen en studenten (!) is het dat inderdaad ook; voor Kennisnet, uitgevers en boekhandels zit er nog wel wat werk in. Uiteraard zitten er ook nog wel wat adders onder het gras. Deze hebben onder andere te maken met het al dan niet meegeven van bepaalde informatie via de gekozen koppeling aan uitgevers. In een ander blog daarover later meer.

Begin maart komt de pilotgroep met een eindconclusie en een advies aan andere ROC's en uitgevers. Daarbij een handleiding hoe je voor de korte termijn de aansluiting op digitale content een flink stuk kunt verbeteren.
Ik ben in ieder geval al erg enthousiast!


dinsdag 15 februari 2011

Koppel de leeromgeving aan de echte wereld.

Vandaag een cursus edidactiek gegeven aan 7 studenten/Deltion collega's. Zij volgen de interne opleiding tot leraar. Ik ben er altijd wel voor in om studenten in zulke cursussen zoveel mogelijk de praktijk te laten ervaren. Daarom heb heb ik dit keer naast de gebruikelijke tools de cursisten eens een spel op telefoons laten spelen. 
Dit spel had ik van te voren gemaakt via de website http://7scenes.com. Het ging mij niet zozeer om de inhoud van het spel, maar om te laten zien dat de leeromgeving die normaal gesproken op school benaderd wordt ook 'over de echte wereld' gelegd kan worden, als een soort grid.


Ik moet zeggen: 7scenes is een prachtige tool. Weliswaar heb ik de gratis versie gebruikt die alleen de basisfunctionaliteit biedt, maar ook die is erg compleet. Lastig is wel de aanmeldprocedure: je moet een code aanvragen die je na enkele dagen per mail toegezonden krijgt. Als student moet je een app downloaden waarna je toegang kunt krijgen tot het spel. Tenminste: als je ergens in een straal van 1 km van het spel bent.


Zoals je in de afbeelding ziet leg je een aantal punten vast op een kaart. 
Elk punt kan een bepaald soort scene zijn: video, geluid, opdracht, een notitie e.d.. 
Je kunt allerlei eigenschappen van jouw spel aangeven: hoe lang mag men over een het spel doen, moet men eerst het materiaal downloaden, etc.

Elke scene is ook weer te finetunen. Er zijn twee soorten quizvragen (multiple choice en open vraag), er zijn goede antwoorden aan te geven waarvoor punten verdiend kunnen worden, hints bij fouote antwoorden en je kunt ook hier weer een maximum tijd van de specifieke scene aangeven. Ook leuk is de mogelijkheid foto's te laten maken en deze te laten uploaden naar het systeem.
Als begeleider kun je ter plekke zien waar jouw deelnemers  op de kaart lopen en kun je volgen wat voor antwoorden ze geven en geuploade foto's bekijken. Dit kan ook na afloop van het spel.
Een voorbeeld van het spel kun je zien door op de eerste afbeelding van dit blog te klikken.


Bruikbaar?
Ja! Uiteraard alleen buiten ivm de GPS. Je bent nu in staat om in de echte wereld punten aan te geven waarmee je extra informatie kunt verschaffen. De optie om daar opdrachten aan te koppelen is een hele mooie onderwijsfunctionaliteit.

donderdag 10 februari 2011

Nu moet het maar eens afgelopen zijn

Vanavond met de laptop in bed mijn volgende onderzoeksproposalversie geschreven en ingeleverd, gevolgd door een heus projectplan.Het is mijn laatste hoop ik.
Het onderzoek wordt nu concreet. Ik ga de 25e februari starten en hoop op 1 juni mijn onderzoeksrapport te kunnen presenteren. Ik word zowaar weer enthousiast!

Benieuwd naar mijn laatste versie van het onderzoeksvoorstel? Klik hier.\

Hoe kan dat nou? Begin van de week nog in zak en as, en nu Hallelujah?
Gisteravond heb ik contact gehad met mijn mol, mijn oren en ogen in het team waarin ik het onderzoek ga uitvoeren. Gezien de ietwat geheimzinnige opzet van mijn innovatiestrategie zag ze het in eerste instantie niet zitten om mee te doen. Nu ik de boel wat heb aangepast en meer openheid naar anderen heb ingebouwd is ze weer enthousiast geworden. Gelukkig maar!

Wat ga ik doen? Deze week ga ik N@tschool inrichten voor het team. Ik bouw een projectomgeving en vul het ding met 2 projecten. Daarnaast vul ik de materialenbank van n@tschool voor het team met allerhande projectgerelateerde naslagwerken. Deze zijn dan terug te vinden met onze vindservice Fiducia.
Uiteraard heb ik hiervoor info uit het team nodig, daar zorgt iemand uit het team voor.

Op de 25e februari instrueer ik de studenten, neem een set vragen af en geef ze mee dat ze altijd aan de leraren kunnen vragen ook iets met N@tschool te gaan doen of iets in Fiducia te zetten.
Ik kom elke week weer terug om dit kracht bij te zetten en de gang van zaken te bekijken.
Natuurlijk monitor ik een en ander en voer ik tussentijds nog enkele gesprekken, maar vooral niet teveel.
Aan het eind van de interventie, eind april, bevraag ik uiteraard studenten en leraren en bekijk ik of er inderdaad meer gewerkt is met N@tschool en Fiducia. 
Tenslotte heb ik nog een paar weken om mijn rapport te schrijven.

Klinkt simpel. Is het volgens mij ook!

vrijdag 4 februari 2011

De Pee in.

Vandaag een terugkomdag op Windesheim ter inspiratie op 3/4 van de opleiding Master Learning & Innovation (MLI).

Al sinds mijn laatste portfoliogesprek heb ik geen puf om ook maar iets aan mijn masterproposal te doen.
De lector zegt zus, de begeleider zo en de 2e corrector weer wat anders. Samen met de lector geformuleerde onderzoeks- en deelvragen worden afgekeurd door anderen en her en der moet het proposal veranderd worden. Je begrijpt: geen klus waar je eens even lekker voor gaat zitten.
Tijdens de bijeenkomst de vraag om mbv een foto eens te laten zien waar ik op dit moment sta in de opleiding. De genomen foto staat op deze pagina afgebeeld.
Je ziet: ik heb er de Pee in. We worden in allerlei vakken geduwd met het onderzoeksvoorstel, het vervelende is alleen dat niet duidelijk omschreven is hoe de vakken te herkennen zijn. Daarbij komt natuurlijk dat ik iemand ben die altijd in twee vakken parkeer (letterlijk, dan krijg ik de deuren van de buren niet in de flanken van mijn Jeep) en dus graag de ruimte krijg.
Gelukkig zag mijn begeleidster al meteen mijn impasse. De afspraak is dat ik 10 februari mijn herschreven proposal inlever en de 11e de boel weer doorneem. 

Het laatste deel van de bijeenkomst nog wat feedback gekregen van medestudenten en een docent. Ik denk dat de sleutel ligt in het loskoppelen van innovatie en onderzoek. Ik heb me voorgenomen net te doen of de innovatie door iemand anders gedaan wordt en ik alleen het onderzoek doe. Met dit in het achterhoofd zal het onderzoeksvoorstel aan duidelijkheid winnen. Hoop ik.

Nu er nog even 'lekker voor gaan zitten'.

woensdag 2 februari 2011

Huphup, aan het werk! Pilot contentketen gestart.

Al eerder heb ik het in mijn blog gehad over de stroomlijning van de distributie van digitale leermiddelen. In 2010 zijn er behoorlijke stappen gezet om voor eens en (bijna) altijd alle aspecten van deze contentketen goed te regelen. In 2011 gaan we de stappen in de praktijk uitproberen.

Sinds mijn vorig blog zijn er weer heel wat nieuwe ontwikkelingen te melden:
1. Korte termijn
De pilot om voor leerjaar 2011-2012 te komen tot optimalisatie van de huidige procedures is gestart. Op 1 februari zijn uitgevers en een aantal mensen van het Deltion College, waaronder ik zelf, bij elkaar gekomen om testscenario’s uit te werken. Begin maart moeten de resultaten daarvan al gepresenteerd worden. Het Deltion College is lid van ROC6.

Wat gaan we testen?
In grote lijnen worden er drie scenario’s uitgeprobeerd 

1. Het ROC schrijft materiaal voor en betaalt de uitgever
De uitgever factureert de school, de school besluit al dan niet deze kosten aan de student door te rekenen. Er is hier sprake van een zogenaamde schoollicentie, dus de school maakt prijs- en leverafspraken met de uitgever.
In dit scenario zijn de vouchers afgeschaft en is er Single Sign-On mogelijk rechtstreeks vanuit de schoolomgeving (ELO of portaal)

We gaan twee varianten van dit scenario testen:
  1. Koppelen van de ELO via de kennisnetfederatie
  2. De ELO rechtsreeks koppelen, apart aan elke uitgever. Zeg maar de aanleg van een snelweg met drie meter hoge muren er om heen. En dat naar elke aanbieder.   
2. Het ROC bepaalt en de student betaalt, bestellen en leveren via boekhandel
Dit is eigenlijk de bestaande situatie. Een student bestelt zijn materialen bij een boekhandel en krijgt daarbij vouchers aangeleverd. Via de ELO-link komt de student bij het materiaal, voert de code in en heeft toegang. De student betaalt het normale bedrag aan de boekhandel voor zijn materialen. 

3. Het ROC schrijft voor en de student betaalt, bestellen en leveren via uitgever

Dit scenario is gelijk aan die beschreven onder punt 1. Het verschil is dat de tussenhandel de inning gaat verzorgen. De schoolt betaalt de uitgever, de tussenhandel factureert de student en betaalt de school. Er is dus communicatie nodig tussen school en tussenhandel. Van elke student die instroomt moet de tussenhandel weten wat hij bestelt en wat de prijs is.


Detail: indien een student toch zelf een account op een elearningpakket aanschaft en een voucher toegestuurd krijgt zal er nooit naar activatie hiervan worden gevraagd. De student gaat via de ELO immers gebruik maken van de schoollicentie. Wel krijgt de tussenhandel een seintje dat er een nieuwe gebruiker is die gefactureerd moet worden… 

2. Lange termijn

Er was sprake dat de beschrijving van de procedures rond de contentketen in ECK2 plaats zou vinden. Hier is van afgestapt.
ECK2 zal nu ingezet om de aanleverende diensten (uitgevers, tussenhandel) te laten komen tot een gemeenschappelijke omschrijving van het proces hoe zij hun verkoop, distributie en gebruik van digitaal leermateriaal zouden willen organiseren.

De ROC's willen duidelijk de 'lead' nemen in het proces rond het stroomlijnen van de contentketen. Voor een goed aanbod vanuit de uitgevers is er dan natuurlijk wel een goede vraag nodig! Daarom gaan de scholen zelf een procesmodel ontwerpen binnen Triple A (nu overgedragen aan saMBO~ICT). Triple A wordt uitgebreid met “onderwijscatalogus en educatieve content”. Binnen deze uitbreiding gaan wij de gewenste processen beschrijven rond aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van leermateriaal binnen de MBO instelling.
In saMBO~ICT zijn overigens ook de VO-raad en Kennisnet betrokken. De manier dus om onze ideeën breder gedragen en uitgevoerd te krijgen. Let wel: het gaat om digitaal en niet-digitaal materiaal.

De bedoeling is om de ECK2 uitkomsten te confronteren met het ontworpen procesmodel in Triple A. De marktvraag dus.

Het zou mooi zijn om nog voor de zomervakantie een en ander beschreven te hebben, zodat we in september ook praktisch met de lange termijn oplossing aan de gang kunnen.

Huphup. Aan het werk!