Posts

Posts uit januari, 2011 weergeven

Voorbeelden van authenticatie met KennisnetEntree

Afbeelding
Naar aanleiding van vragen uit onze werkgroep stroomlijning contentketen heeft kennisnet twee films laten maken die eeen goed beeld geven hoe de federatie van Kennisnet kan werken. Als eerste een algemene film met een uitleg over KennisnetEntree.

Als tweede film hieronder een film die in hetzelfde kader is gemaakt. Hierin wordt een praktijksituatie van een AOC weergegeven die met veel verschillende leveranciers werkt. KennisnetEntree werkt hier als Authenticatiepartner voor de school


Wat betreft ons project Stroomlijning Contentketen: als werkgroep gaan wij er van uit dat de klanten (lees: de scholen) zelf kunnen bepalen welke partij zij de rol van authenticeerder willen geven. Dat kan uiteraard KennisnetEntree zijn, maar ook de Surffederatie zou die rol op zich kunnen nemen.

Iemand een onderzoeksonderwerp nodig?

Afbeelding
Vandaag mijn portfoliogesprek gehad op 3/4 van de opleiding. Ik had gedacht dat mijn masterproposal een GO zou krijgen, maar helaas: er moeten nog enkele zaken aangepast worden. Ik moet mijn eigen rol beschrijven. Waarom doe ik dit onderzoek, wie is mijn opdrachtgever?Wel mooi dat ik stel interventieonderzoek te doen, maar wat is dat?Mijn centrale vraagstelling moet aangepast wordenBeter operationaliseren. Als ik stel meer elearning: wat is 'meer'?Blijf zoeken naar literatuur. Is er op een hoger niveau literatuur te vinden dat gaat over bijvoorbeeld het beinvloeden van lerarengedrag. Daar kan vervolgens weer iets te vinden zijn over de rol van studenten in deze. Of zoek naar consumentengedrag dat bedrijven stimuleert zich anders te gedragen. De APA klopt nog nietAllemaal wel te doen, maar punt 2 is een lastige. In mijn onderzoeksplan stel ik dat mijn onderzoek volgens de interventiemethode gebeurt. Wat dit dan is moet ik nog uitwerken.
Ik weet precies wat ik wil onderzoeken en w…

Strategiewijziging onderzoek alternatieve innovatiestrategie

Afbeelding
Al eerder berichtte ik over het afhaken van mijn 'key-user', mijn mol voor mijn onderzoek over het gebruik van een alternatieve innovatiestrategie.
Kern van mijn innovatiestrategie "Change by Change" is dat innovatie zich richt op de student en niet op de leraar. De student moet er vervolgens voor zorgen dat de leraar in beweging komt. Tijdens het onderzoek naar een dergelijk  innovatieproces moet de leraar niet weten dat ik mij via via uiteindelijk toch op hem of haar richt. Dit zou mijn onderzoeksresultaten vertroebelen: kwamen ze nou in beweging omdat de student er om vroeg of omdat ze op mijn verhaal reageerden? Of: zette het team juist de hakken in het zand omdat er druk van buiten (van mij) ervaren werd om een ELO te gaan gebruiken? 
Bovenstaande blijft een moeilijk punt. Het team zou de indruk kunnen krijgen dat als er iets iets 'uitlekt' ik ze om de tuin heb geleid. "Hij heeft op een stiekeme manier geprobeerd zijn speeltje N@tschool / Fiducia in t…

Stroomlijnen digitale contentketen in Prezi

Afbeelding
Prezilink voor de IPAD


Bovenstaande Prezi heb ik gemaakt om uit te leggen wat er nu allemaal speelt rond de (digitale) contentketen (update 17 september 2012). Niet in de navigatie opgenomen zijn de verbanden die  school, student, ELO, distributeur en uitgever samen hebben bij de verschillende businessmodellen. Ik heb deze wel in de presentatie staan. Als je Prezi een beetje kent weet je dat je door met een muis op een onderdeel te klikken er op inzoomt. Probeer maar eens met de circeltjes die voor de verschillende businessmodellen staan.
Om de processen binnen het onderwijs te stroomlijnen, moet er binnen de scholen ook nog heel wat gebeuren. De hele procedure rond het samenstellen van de leermiddelenlijst, het beoordelen van het materiaal, het vaststellen van de bestellijst, en alles rond betaling en uitlevering én gebruik zal opnieuw bekeken moeten worden. Hierover heb ik op 14 april 2012 een toevoeging gedaan van ons zogenaamde MICT-model. Dit model beschrijft hoe op een school inte…

Verder zonder mol?

Afbeelding
U kent ongetwijfeld het programma "Wie is de mol?" Een groep mensen probeert zo veel mogelijk geld te verzamelen, elke aflevering valt er na een stel geniepige opdrachten iemand af en 1 persoon saboteert de boel. Deze persoon is de mol en moet ook nog eens ontmaskert worden aan het einde van het spel door de overgebleven kandidaten. Prachtig!
Ook ik maak in mijn innovatiestrategie ChangByChange gebruik van een mol. Deze mol echter heeft een positieve invloed op het proces. Hij of zij geeft die informatie aan mij waarmee ik een zinvolle leeromgeving kan inrichten waar de studenten mee kunnen gaan werken, zonder direct medeweten van de leraren. Een essentieel onderdeel van mijn strategie, maar een kwetsbare, zo bleek vandaag.
Ik had mijn hele proposal in kannen en kruiken met een goed geinformeerde mol in het betreffende team. Helaas vandaag een telefoontje: zij zag het niet zitten om achter de ruggen van de teamleden mee te werken aan een innovatieproces. Het team kent wat prob…

De Openbaring

Afbeelding
Jawel, het is zover: mijn Master-proposal is "go-waardig".  Dat betekent dat ik toestemming ga krijgen mijn onderzoek in het kader van de opleiding Master, Learning & Innovation uit te gaan voeren.  In dit blog heb ik al eens uitlegd wat ik ga onderzoeken: werkt mijn eigen ontworpen innovatiestrategie "SGI" eigenlijk wel...  Jammer als u als lezer net gewend bent aan de term SGI (studentgerichte innovatie), maar die term is niet correct. Ik heb u misleid, waarvoor mijn excuus. Zeker aan Jaap, die al eens verbijsterd reageerde op deze door mij voorgestelde vorm van innovatie, omdat ik mij toch zeker op de leraren moest richten omdat die nu eenmaal essentieel zijn voor elke onderwijsinnovatie. En Jaap: je hebt gelijk. Alleen jammer dat die collega's toch steeds geen aanstalten maken Ict te gaan gebruiken in hun eigen onderwijs! De list die ik bedacht heb is om studenten aan te sporen in hun lessen Ictmiddelen te gaan gebruiken zonder daarbij de leraren te betrek…

Is de rol van de boekhandels mbt elearning uitgespeeld?

Afbeelding
Wilfred Rubens attendeerde mij op een artikel in Businessweek waarin bericht wordt dat Google een App Store heeft ingericht voor educatieve software. Google is in overleg met bedrijven die online educatieve software (lees: uitgeverijen) aanbieden om een marktplaats te helpen bouwen. Deze industrie is goed voor ongeveer 5 miljard dollar per jaar. Google doet dit al langer, maar gaat nu echt vaart maken.

Zoals je wellicht weet ben ik actief in een werkgroep die zich bezig houdt met de distributie van econtent binnen het onderwijs. Wij (uitgevers, boekhandels, Kennisnet en ROC's) hebben de architectuur voor zo'n keten op papier gezet. Uiteindelijk moeten studenten en leraren leermaterialen simpel vanuit de schooloomgeving (ELO, portal) kunnen bestellen en in geval van ecoontent ook kunnen afspelen. Bestellen, kiezen van leverancier, betalen en gebruiken dus allemaal vanaf hetzelfde platform, zonder extra inlog. Gekscherend noemde iemand bij ons dit al de AppStore...

Je snapt het ve…