Mijn laatste bijdrages

vrijdag 21 januari 2011

Voorbeelden van authenticatie met KennisnetEntree

Naar aanleiding van vragen uit onze werkgroep stroomlijning contentketen heeft kennisnet twee films laten maken die eeen goed beeld geven hoe de federatie van Kennisnet kan werken. Als eerste een algemene film met een uitleg over KennisnetEntree.


Als tweede film hieronder een film die in hetzelfde kader is gemaakt. Hierin wordt een praktijksituatie van een AOC weergegeven die met veel verschillende leveranciers werkt. KennisnetEntree werkt hier als Authenticatiepartner voor de school


Wat betreft ons project Stroomlijning Contentketen: als werkgroep gaan wij er van uit dat de klanten (lees: de scholen) zelf kunnen bepalen welke partij zij de rol van authenticeerder willen geven. Dat kan uiteraard KennisnetEntree zijn, maar ook de Surffederatie zou die rol op zich kunnen nemen.
QRcode voor dit artikel

Iemand een onderzoeksonderwerp nodig?

Vandaag mijn portfoliogesprek gehad op 3/4 van de opleiding. Ik had gedacht dat mijn masterproposal een GO zou krijgen, maar helaas: er moeten nog enkele zaken aangepast worden.
  1. Ik moet mijn eigen rol beschrijven. Waarom doe ik dit onderzoek, wie is mijn opdrachtgever?
  2. Wel mooi dat ik stel interventieonderzoek te doen, maar wat is dat?
  3. Mijn centrale vraagstelling moet aangepast worden
  4. Beter operationaliseren. Als ik stel meer elearning: wat is 'meer'?
  5. Blijf zoeken naar literatuur. Is er op een hoger niveau literatuur te vinden dat gaat over bijvoorbeeld het beinvloeden van lerarengedrag. Daar kan vervolgens weer iets te vinden zijn over de rol van studenten in deze. Of zoek naar consumentengedrag dat bedrijven stimuleert zich anders te gedragen.
  6. De APA klopt nog niet
Allemaal wel te doen, maar punt 2 is een lastige. In mijn onderzoeksplan stel ik dat mijn onderzoek volgens de interventiemethode gebeurt. Wat dit dan is moet ik nog uitwerken.

Ik weet precies wat ik wil onderzoeken en wat ik wil meten. Ook weet ik welke stappen ik daarin moet ondernemen. Welke naam deze methode van onderzoek heeft is mij uiteraard om het even! Actie-onderzoek, interventieonoderzoek, mixednogwatonderzoek, maakt mij niet uit. Helaas bepaalt de keus voor een naam wel de manier waarop ik moet gaan onderzoeken. Grrr.

Wieowie?
Mijn begeleidster stelde dat vooral ik heel goed moet afbakenen wat ik wil onderzoeken en op welke manier ik dat wil doen. De kans is namelijk heel groot dat ik die dingen onderzoek en zie die ik graag wil doen en zien, omdat ik de innovatiestrategie zelf bedacht heb. Ik ben er emotioneel bij betrokken. Het zou eigenlijk goed zijn iemand anders een dergelijk onderzoek te laten doen die die betrokkenheid niet heeft.

Nou: hierbij. Wie?

Zijn er mensen die nog een onderzoeksvraag nodig hebben? Onderzoek of Change by Change in jouw organisatie een alternatieve innovatiestrategie is. Uiteraard ben ik dan weer heel erg benieuwd naar de resultaten.

donderdag 20 januari 2011

Strategiewijziging onderzoek alternatieve innovatiestrategie

Al eerder berichtte ik over het afhaken van mijn 'key-user', mijn mol voor mijn onderzoek over het gebruik van een alternatieve innovatiestrategie.

Kern van mijn innovatiestrategie "Change by Change" is dat innovatie zich richt op de student en niet op de leraar. De student moet er vervolgens voor zorgen dat de leraar in beweging komt. Tijdens het onderzoek naar een dergelijk  innovatieproces moet de leraar niet weten dat ik mij via via uiteindelijk toch op hem of haar richt. Dit zou mijn onderzoeksresultaten vertroebelen: kwamen ze nou in beweging omdat de student er om vroeg of omdat ze op mijn verhaal reageerden? Of: zette het team juist de hakken in het zand omdat er druk van buiten (van mij) ervaren werd om een ELO te gaan gebruiken? 

Bovenstaande blijft een moeilijk punt. Het team zou de indruk kunnen krijgen dat als er iets iets 'uitlekt' ik ze om de tuin heb geleid. "Hij heeft op een stiekeme manier geprobeerd zijn speeltje N@tschool / Fiducia in te voeren". En dan blokkeert echt alles..., ook in de toekomst voor ander teams.

Na een overleg met Cees den Hartog, mijn begeleider en opdrachtgever heb ik om bovenstaande redenen besloten het team iets anders aan te vliegen: ik ga het team (deels) betrekken bij mijn aanpak.
Ik zal de leraren duidelijk moeten maken dat ik de studenten de mogelijkheid wil geven om naast de lessen die het team aanbiedt ook extra bronnen te kunnen raadplegen. De leraren hebben daar geen werk aan: ik instrueer de studenten. Ik wil dan uiteraard de studenten wel volgen in het (zelfstandig) gebruik van die bronnen en daarom een aantal keren met ze praten. Het lijkt Cees en mij dat het team hier weinig bezwaren tegen kan hebben.

Onder deze condities kan ik nog steeds de beïnvloeding van leraren door studenten meten, de startsituatie is alleen anders. Binnenkort zit ik bij het team om dit voorstel te doen. Als het goed is krijg ik van mijn 'key user' meteen na instemming van het team de gegevens om een goede en rijke leeromgeving in te richten. En dan aan de slag!maandag 17 januari 2011

Stroomlijnen digitale contentketen in PreziPrezilink voor de IPAD


Bovenstaande Prezi heb ik gemaakt om uit te leggen wat er nu allemaal speelt rond de (digitale) contentketen (update 17 september 2012). Niet in de navigatie opgenomen zijn de verbanden die  school, student, ELO, distributeur en uitgever samen hebben bij de verschillende businessmodellen. Ik heb deze wel in de presentatie staan. Als je Prezi een beetje kent weet je dat je door met een muis op een onderdeel te klikken er op inzoomt. Probeer maar eens met de circeltjes die voor de verschillende businessmodellen staan.

Om de processen binnen het onderwijs te stroomlijnen, moet er binnen de scholen ook nog heel wat gebeuren. De hele procedure rond het samenstellen van de leermiddelenlijst, het beoordelen van het materiaal, het vaststellen van de bestellijst, en alles rond betaling en uitlevering én gebruik zal opnieuw bekeken moeten worden. Hierover heb ik op 14 april 2012 een toevoeging gedaan van ons zogenaamde MICT-model. Dit model beschrijft hoe op een school intern het proces geregeld dient te worden voordat je je voordeel kunt doen met aansluiting op een federatie in de contentketen.

In de Prezi vind je ook een eerste proeve van de procesmodelbeschrijving contentketen zoals die gemaakt is in het kader van saMBO-ict / TripleA. Hierin heeft een aantal ROC's de vraagzijde van de keten beschreven in usecases. Wat moet er in de school allemaal gebeuren als je de keten goed wilt organiseren? Een en ander wordt een aanvulling op de TripleA encyclopedie.

Toegevoegd op 17 september 2012:
Meest recente ontwikkelingen rond de webshop leermiddelen op het Deltion College. Ik heb een demofilmpje toegevoegd waarin goed te zien is hoe het hele proces rond bestellen, betalen en gebruiken werkt.

Het is gelukt aan te tonen dat wij als scholen veel bepalender  kunnenzijn in de keten en wij als school en student ook daadwerkelijk keuzes kunnen maken. Wil je meer service, dan betaal je er voor. Minder? Kan ook, en dat is goedkoper.


Het wordt alweer een spannend jaar rond deze materie! Het derde jaar alweer...

Zwolle, 17 september 2012
QRcode voor dit artikel

dinsdag 11 januari 2011

Verder zonder mol?

U kent ongetwijfeld het programma "Wie is de mol?" Een groep mensen probeert zo veel mogelijk geld te verzamelen, elke aflevering valt er na een stel geniepige opdrachten iemand af en 1 persoon saboteert de boel. Deze persoon is de mol en moet ook nog eens ontmaskert worden aan het einde van het spel door de overgebleven kandidaten. Prachtig!

Ook ik maak in mijn innovatiestrategie ChangByChange gebruik van een mol. Deze mol echter heeft een positieve invloed op het proces. Hij of zij geeft die informatie aan mij waarmee ik een zinvolle leeromgeving kan inrichten waar de studenten mee kunnen gaan werken, zonder direct medeweten van de leraren. Een essentieel onderdeel van mijn strategie, maar een kwetsbare, zo bleek vandaag.

Ik had mijn hele proposal in kannen en kruiken met een goed geinformeerde mol in het betreffende team. Helaas vandaag een telefoontje: zij zag het niet zitten om achter de ruggen van de teamleden mee te werken aan een innovatieproces. Het team kent wat problemen en is kwetsbaar zodat het haar niet wijs lijkt nog verder mee te werken, behalve als ik openheid van zaken geef aan het team. Vanuit haar oogpunt gezien kan ik daar inderdaad inkomen en ik ben blij dat ze dit eerlijk meldt voor we gaan starten. Niet iedereen heeft evenveel lef uiteraard.

Maar ja, ChangeByChange zonder mol? De hele strategie melden aan het team? Dan mislukt mijn onderzoek, want juist input enkel en alleen vanuit de student is bron van mijn onderzoek. Het lijkt me dat ik vier opties heb:

1. een ander team zoeken
2. een andere mol in het team benaderen
3. de opleidingsmanager als mol laten fungeren
4. genoeg tipjes van de sluier oplichten bij het team zodat de mol overstag gaat, maar zo weinig dat de innovatie kan slagen.

Onderzoek: geweldig! Meestal tenminste.

Wordt vervolgd.

De Openbaring

Jawel, het is zover: mijn Master-proposal is "go-waardig".  Dat betekent dat ik toestemming ga krijgen mijn onderzoek in het kader van de opleiding Master, Learning & Innovation uit te gaan voeren. 
In dit blog heb ik al eens uitlegd wat ik ga onderzoeken: werkt mijn eigen ontworpen innovatiestrategie "SGI" eigenlijk wel... 
Jammer als u als lezer net gewend bent aan de term SGI (studentgerichte innovatie), maar die term is niet correct. Ik heb u misleid, waarvoor mijn excuus. Zeker aan Jaap, die al eens verbijsterd reageerde op deze door mij voorgestelde vorm van innovatie, omdat ik mij toch zeker op de leraren moest richten omdat die nu eenmaal essentieel zijn voor elke onderwijsinnovatie. En Jaap: je hebt gelijk. Alleen jammer dat die collega's toch steeds geen aanstalten maken Ict te gaan gebruiken in hun eigen onderwijs!
De list die ik bedacht heb is om studenten aan te sporen in hun lessen Ictmiddelen te gaan gebruiken zonder daarbij de leraren te betrekken. Die willen immers toch niet! Als de student de ELO wel gaat gebruiken zal de leraar wel moeten volgen, dat is het idee. Zo wordt de leraar met een omweg verleid tot ict-gebruik.
Verandering van studentengedrag zorgt voor de zo gewenste verandering van het lerarengedrag,
verandering door verandering, change by change. Ziedaar ook de lekker bekkende titel van mijn innovatiestrategie: ChangeByChange

Mijn (hopelijk definitieve) onderzoeksvoorstel vindt u hier. Heeft u geen zin deze er op na te slaan: geen nood: mijn voorwoord heb ik hieronder weergegeven.

Voorwoord
Al jaren ben ik geinteresseerd in het gebruik van ICT in het onderwijs. Eerst als eenling binnen een lerarenteam, later met wat meer mensen, maar altijd lid van een minderheid die dezelfde voordelen zag als ik voor ogen had. Hoewel mijn enthousiasme aanstekelijk kan zijn bleek dat niet altijd genoeg om mensen over de streep te trekken ook ICT in te gaan zetten in hun onderwijs.

“Waarom zien die mensen dat nou niet” en:”Wat nou, eng?” waren slechts enkele van de opmerkingen die steeds vaker in mij opkwamen tijdens gesprekken met collega’s als het ging over kwaliteitsverbetering van het onderwijs door inzet van ICT.

Tientallen congressen, bijeenkomsten, (internationale) studiereizen en vele presentaties verder bleef de worsteling bestaan. Natuurlijk is er wel wat bereikt, maar de gehoopte grote slagen zijn in die 15 jaren niet gemaakt.

Inzicht komt soms met een flits. Je weet niet waar het vandaan komt, maar opeens is het er, stom dat niemand daar eerder aan gedacht heeft...!
Zo’n flits kwam bijvoorbeeld na een jaar onderzoek naar het metadateren van onze opgeslagen content in de ELO. Zomaar opeens een Aha-Erlebnis: in 2 minuten een jaar onderzoek ingehaald en op een zijspoor gezet.

De bliksem sloeg wat betreft het motiveren van collega’s om Ict in te gaan zetten medio 2010 in. Ik vroeg mij af waarom wij toch altijd maar proberen onze collega’s over te halen anders les te gaan geven en Ict te gaan gebruiken. Het antwoord is dan steevast dat wij dat willen “omdat dat beter is voor onze studenten”. Met leraren volgt hierna dan meestal een soort welles-nietes discussie waarna wij allen weer ons weegs gaan, beiden hoofdschuddend om zoveel onwetendheid en arrogantie.
Plots vroeg ik mij af waarom wij de studenten niet gebruiken om lerarengedrag te veranderen. Als we de studenten nu eens zelf laten aangeven wat voor onderwijs ze willen?
Wij gaan de studenten leren werken met ICT. Als zij de gepresenteerde ictmiddelen een meerwaarde vinden hebben zullen ze deze zeker gaan gebruiken. Het gedrag van de studenten in het onderwijs zal dan veranderen en hun leraren zullen wel mee moeten veranderen.

Verandering door verandering, ChangeByChange.


Zwolle, JaapJan Vroom, 10 januari 2011

zondag 2 januari 2011

Is de rol van de boekhandels mbt elearning uitgespeeld?

Wilfred Rubens attendeerde mij op een artikel in Businessweek waarin bericht wordt dat Google een App Store heeft ingericht voor educatieve software. Google is in overleg met bedrijven die online educatieve software (lees: uitgeverijen) aanbieden om een marktplaats te helpen bouwen. Deze industrie is goed voor ongeveer 5 miljard dollar per jaar. Google doet dit al langer, maar gaat nu echt vaart maken.

Zoals je wellicht weet ben ik actief in een werkgroep die zich bezig houdt met de distributie van econtent binnen het onderwijs. Wij (uitgevers, boekhandels, Kennisnet en ROC's) hebben de architectuur voor zo'n keten op papier gezet. Uiteindelijk moeten studenten en leraren leermaterialen simpel vanuit de schooloomgeving (ELO, portal) kunnen bestellen en in geval van ecoontent ook kunnen afspelen. Bestellen, kiezen van leverancier, betalen en gebruiken dus allemaal vanaf hetzelfde platform, zonder extra inlog. Gekscherend noemde iemand bij ons dit al de AppStore...

Je snapt het verband al neem ik aan: de appstore bestaat nog niet, maar zou bv de webwinkel van VDE, Iddink, Lisette maar wellicht ook Google kunnen zijn. Uiteraard dient Google dan wel aangesloten te worden op de open infrastrutuur zoals die nu in de steigers staat. dat dat wel goed kan komen getuigt het bericht dat SURF een drie-jarige samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Google voor het gratis gebruik van de onderwijsversie van de AppStore. Studneten kunnen inloggen met de schoolaccount.

Kosten
De Google AppStore is nu nog gratis, maar medio 2011 gaat Google 20% van de omzet aan verkochte e-leermiddelen in rekening brengen. Dit lijkt veel, maar wat is de huidige praktijk? Doordat uitgevers geen korting geven op digitale leermiddelen zetten  boekhandels / distributeurs een opslag op de prijzen voor deze materialen.
Voor het doorsluizen van digitale materialen vraagt VDE 5% + € 5,00 per App.

Een kort rekensommetje: Connect (Leren, loopbaan en burgerschap) van Noordhoff kost ons nu ongeveer € 10 per student. 
Via VDE is dat € 15,50 (dus plus 55%!)
Via Google zou dit uitkomen op € 12,00 (plus 20%)
Uiteraard is er ergens een break-even-point, die ligt rond de € 40,00  

Erg interessant, zeker als je de gratis webtools van Google gaat gebruiken in plaats van dure ELO's. Google belooft een volledige integratie van de AppStore met hun eigen omgeving. Ik ken al diverse basisscholen die helemaal over zijn gestapt naar de Google omgeving: deze zijn allemaal zeer enthousiast. 

Misschien moeten we maar eens met de jongens en meisjes van Google om de tafel.