Posts

Posts uit 2010 weergeven

Wie helpt mij bij het vinden van literatuur?

De afgelopen tijd ben ik druk bezig geweest met mijn onderzoek naar gebruik van SGI in het MBO. Een groot probleem daarbij is het vinden van geschikte literatuur.

Ik ben op zoek naar literatuur dat ingaat op de invloed van studentengedrag op lerarengedrag bij innovaties of in het onderwijs in het algemeen. Bij SGI ga ik er immers van uit dat studentengedrag lerarengedrag zal beinvloeden. Geef studenten dus een rijke, gevulde leeromgeving (met ICT) en de leraren zullen deze op een gegeven moment wel moeten gaan gebruiken: studneten stimuleren leraren tot bepaald gedrag. Dat de omgeving wel tot in de puntjes verzorgd moet zijn is een ander verhaal, maar niet minder waar...

Wie kan mij helpen aan de juiste literatuur. Reageer en wordt opgenomen in mijn masteronderzoek. Maak jezelf onsterfelijk! Ter inspiratie hier mijn onderzoeksvoorstel zoals dat er nu (17122010) uitziet.

De vrije wil bestaat niet? En het onderwijs dan?

Afbeelding
De vrije wil?  Kennis wordt in het onderwijs vaak gezien als tegenhanger van persoonlijke vorming. Vooral in het MBO wordt nog wel eens de kreet gebruikt:” ik kom hier om wat te leren” als vakken als burgerschap, sport en (in mindere mate) Nederlands op het rooster staan. Ook “waar heb ik dit voor nodig, ik wil een vak leren” komt nog wel eens voor.
De gedachte dat studenten gevormd kunnen worden tot mondige en rationeel denkende burgers is gemeengoed. Het leerplan Leren, Loopbaan en Burgerschap in het MBO staat er vol mee. Zo moet de student zich daarin bijvoorbeeld orienteren op de consumentenmarkt, rekening leren houden met eigen wensen en mogelijkheden en beslissen hoe hij gezond gaat leven op basis van gevonden informatie.
Studenten die de bovenstaande opmerkingen tegen ‘algemene’ vakken maken twijfelen niet of soortgelijke vakken invloed op hen als persoon hebben. Ze schatten die weliswaar niet bijzonder hoog in, maar ze hebben veel meer moeite met de vraag of deze vakken wel een…

ICT-Innovaties in 't onderwijs: eerst Human Resource, dan de rest

Afbeelding
Rolf Bruins gaf in zijn college afgelopen vrijdag 11 december een aantal variabelen aan die innovatie stimuleren. Hij maakt daarin een onderscheid tussen de volgende soorten variabelen: TechnologischeStructureleCultureleHuman Resource

Hoe werkt dat dan in de praktijk, dacht ik? En dan vooral: mijn praktijk?  Als je kijkt naar een innovatie op het gebied van onderwijstechnologie (dus met ICT) kunnen de 4 categorieeen onder meer de volgende variabelen bevatten (zie schema):
Technologisch:  in hoeverre zijn de software, hardware, infrastructuur en de ict-kennis aanwezig? Structurele variabelen: is de organisatie ingericht, is er communicatie tussen gebruikers en automatisering? Wie bepaalt bv hoe en waar het gebruikt mag worden?Cultuur: moet er meteen iets praktisch ingezet worden of is er ook 'tolerantie voor het onpraktische'? Mogen er risico's genomen worden door gebruikers of moet alles afgekaart worden met formulieren en projectplannen (Prince II en zo)Human Resourc…

De dag dat alles samen kwam: stuiterend door de gang

Spannend. Vandaag geven de uitgevers en distribeurs aan wanneer zij verder kunnen gaan met de invoering van het federatieve contentdistributiemodel. Ben benieuwd of er toch nog een tussenmodel a la DAF wordt ingevlogen of dat we rechtsreeks over gaan in 2011. Wie weet...
Helaas nog niets gehoord, zodra er nieuws is zal ik het hier plaatsen.


Ook spannend: een studiedag voor mijn master Learning and Innovation op Windesheim. Gezien mijn eerdere ervaringen had ik niet zo’n zin. Dat is een understatement, laten we zeggen dat een gemiddelde pinguin meer zin heeft om op Mambobeach een middagje zon te pakken dan dat ik had om naar college te gaan...


Verrassing 1
Eerst de kenniskring van Peter van 't Riet. Hij ondersteunt mij en enkele anderen vanuit de kenniskring ICT bij het onderzoek. Het moet gezegd: een geweldige ochtend. Met twee andere studenten van 9 tot half 1 tijd om direct feedback te krijgen op de masterproposal: verhelderend, concreet en constructief. Ook als studenten onder elk…

ROC-6, contentketen en Knooppunt MBO

Afbeelding
Enige jaren geleden zijn zes ROC's die allemaal N@tschool gebruiken een regelmatig overleg gestart. Dit met als achtergrond het idee dat gezamelijk optreden naar de leverancier van N@tschool op een aantal punten meer gewicht in de schaal zou leggen dan dat men individueel op zou treden. Daarnaast is het natuurlijk prettig om regelmatig van de andere heavy-users te horen welke Hosanna- en gruwelverhalen er rond allerlei actuele n@tschoolzaken spelen.

Gisteren, woensdag was er weer zo'n bijeenkomst, dit keer in Zwolle. Deelnemers: Zadkine, Friese Poort, ROC Leiden, Horizon College, ROC van Twente, Deltion College en Koning Willem I. Goed geteld, het zijn er inderdaad 7, samen goed voor zo'n 125.000 studenten (!).

Uiteraard heb ik hier samen met Klaas Wever (Horizon College) de resultaten van het overleg rond de distributie contentketen gepresenteerd. Over het algemeen vinden de ROC6-leden het project een goede kant op gaan. Interessant is natuurlijk de vraag die gesteld wer…

Contentketen op lange termijn (2012 en verder)

Afbeelding
Dit blog is een vervolg op twee eerdere blogs van 25 november en 30 november. In deze blogs beschrijf ik de problemen en oplossingen op korte termijn rond de distributie van en toegang tot e-leermiddelen. In dit derde blog ga ik in op de oplossingen op langetermijn (2012 e.v.) vanuit de optiek van Kennisnet. Een en ander is naar voren gebracht in het werkgroepoverleg 'stroomlijnen contentketen' tussen UitgeverijenNoordhoff, Malmberg en Thieme Meulenhof, twee grote distribiteurs, 7 ROC’s die voornamelijk N@tschool als ELO gebruiken en Kennisnet.
Ad 2 Situatie vanaf 2012 vanuit de optiek van Kennisnet (ECK2) Henk Nijstad (Kennisnet) gaf in het laatste overleg van de werkgroep aan dat er in het bestel- en distributieproces diverse stappen te onderscheiden zijn, die binnen Educatieve ContentKeten (ECK) allemaal gebaseerd zijn op Open Standaarden. Ook Tripple A heeft al gekeken naar de processen die hier spelen, maar deze zijn echter niet uitgewerkt.
Aan de basis staat het Federatie…

Contentketen op korte termijn (2011)

Dit blog is een vervolg op een eerder blog van 25 november en beschrijft de problemen en oplossingen rond de distributie van en toegang tot e-leermiddelen. In dit blog ga ik in op de oplossingen op korte termijn (2011) die overwogen worden in het werkgroepoverleg tussen UitgeverijenNoordhoff, Malmberg en Thieme Meulenhof, twee grote distribiteurs, 7 ROC’s die voornamelijk N@tschool als ELO gebruiken en Kennisnet.
Ad1. Komend cursusjaar, 2011 Als eerste spreekt iedereen in de werkgroep zich er voor uit dat gestreefd wordt naar een contentketen gebaseerd op het open model. Iedereen die voldoet aan de standaarden kan hierop aansluiten. Niet alleen de uitgevers binnen de GEU, maar alle contentleveranciers; niet alleen de grote distribiteurs, maar ook de plaatselijke boekhandel kan deelnemen aan de keten.
Op de korte termijn is het volgens de betrokken partijen echter niet mogelijk het 2012-scenario te realiseren. De huidige wijze van uitleveren ('vouchers') blijft bestaan, zij het …

De contentketen, waar gaat het naar toe? (1)

Afbeelding
Zwolle, september 2012. Een student schrijft zich in op een ROC en wil thuisgekomen meteen zijn leermaterialen bestellen. Hij logt in op de leeromgeving van zijn nieuwe school en ziet daar alle door hem te bestellen materialen keurig klaarstaan. Sommige van deze materialen moeten betaald worden, andere zijn gratis. Hij selecteert de materialen en kiest voor een leverancier als Van Dijk, BOL.com, de boekhandel om de hoek of de uitgever zelf en rekent op een manier af naar keuze. Meteen na betaling staan de digitale leermiddelen klaar in zijn persoonlijke Elektronische Leeromgeving. Hij kan er meteen mee beginnen; eenmaal in de ELO aangekomen is inloggen op het materiaal niet nodig. De boeken worden kort daarna aan hem geleverd.
De leden van de werkgroep ‘stroomlijnen contentketen’ proberen dit toekomstbeeld in 2012 te realiseren. Uitgeverijen Noordhoff, Malmberg en Thieme Meulenhof, twee grote distribiteurs (VDE en Lisette Werter), 7 ROC’s (1) die Threeships.nl/ als ELO gebruiken en Ken…

Ontwikkeling contentketen 2012

In mijn werk als innovator en adviseur elearning/bronnenlijn merk ik steeds meer dat de drempeloze beschikbaarheid van digitale content een hoofdvoorwaarde is om elearning geaccepteerd te krijgen binnen het onderwijs. Je moet het simpel kunnen bestellen, betalen en er zonder veel gedoe bij kunnen komen. Pas als deze basiscondities op orde zijn kun je eens gaan denken aan integratie van elearning in het primiair proces. Om die reden past mijn medewerking aan de projectgroep 'stroomlijnen contentketen' dan ook erg goed in mijn studie voor mijn Master Learning and Innovation. Tijdens deze studie onderzoek ik (alternatieve) innovatiestrategieën voor een grotere inzet van elearning in het MBO. Welke strategie je ook kiest: econtent moet zeer eenvoudig beschikbaar zijn. Binnenkort een eerste stuk over overdenkingen en stappen die moeten leiden tot een nieuw contentdistributiesysteem in het MBO in 2010 waarmee de werkgroep zich bezig houdt.


De kennis-persoonsvorm balans

Afbeelding
Voor de master kregen we de volgende opdracht voor het onderdeel ontwerpen: Maak een analyse van de huidige maatschappelijke en onderwijskundige situatie. Ontwerp een oplossing voor het geformuleerde vraagstuk en presenteer dat in 4 minuten voor een jury. Een en ander wordt beoordeeld op: creativiteit (het gepresenteerde overstijgt het vanzelfsprekende en hoeft niet praktisch bruikbaar te zijnonderbouwing (logisch verband tussen probleemanalyse en de gepresenteerde oplossingpresentatie (kort, krachtig en overtuigend)Onderstaand de tekst van mijn presentatie en een foto van de balans.
Welkom bij mijn presentatie van de kennis-persoonsvormbalans op 12 november 2020 Ik neem jullie mee terug in de tijd om te zien he we nu, in 2020 er toe gekomen zijn deze kennis-persoonsvorm balans te gebruiken.Voor het geval je het niet precies meer weet: met de kennis-persoonsvorm balans kun je simpel bepalen hoeveel kennis je in je onderwijsprogramma moet aanbieden om de verhouding kennis – persoonlijke …

Mijn schouderblessure

Afbeelding
Ik heb ze lang niet meer gezien. Een door de technische dienst in elkaar geknutselde brievenbus ergens aan een muur waar je je wilde ideeën in kon stoppen. De ideeënbus: goed voor de werkgever want  je kon er kosten mee besparen, goed voor jou want je kon er geld mee verdienen. Mijn vader hield er in de jaren ’70 nog een vaatwasser aan over. Ook goed voor mij dus. Je bedacht een innovatie, je baas oordeelde, beloonde en voerde de ideeën uit. De innovatiebus is niet meer. Hij is verdrongen door een ideeënbusafdeling: de afdeling innovatie. Hier werken mensen die op verzoek van het management ideeën bedenken en op bepaalde plekken in de organisatie uitzetten. De werknemer bedenkt zelf niet meer, maar voert ideeën uit, de ideeënbusmedewerker scoort.
De ideeënbusafdeling weet precies waartoe de innovatie moet leiden, wie er daarvoor moet veranderen en welke acties er genomen moeten worden. Er worden de juiste onderzoeken geselecteerd, er wordt onderzoek gedaan en hoewel volgens onderzoek on…

StudentGerichte Innovatie

Afbeelding
Innovatie binnen het Deltion College en stimulering van ICT in het bijzonder lopen altijd via de leraar. Er zijn de afgelopen 15 jaar diverse projecten opgezet om de leraar ertoe te bewegen meer elearning toe te passen binnen het onderwijs. Binnen het onderwijs (waaronder het Deltion College) verloopt deze vorm van innovatie gestaag, maar bijzonder traag. Een significante groep leraren gebruikt ICT nog steeds niet of nauwelijks om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Pogingen om buiten de leraren om de onderwijspraktijk te innoveren stuiten op verzet van dezelfde leraren.
In het kader van mijn masterthesus ga ik onderzoeken in hoeverre er sprake kan zijn van een alternatieve innovatiestrategie binnen het onderwijs omdat blijkbaar de standaard strategie niet erg goed werkt. En dat is een understatement vind ik.


Hoe ziet een onderwijsinnovatie er normaal gesproken uit?  In figuur 1 is te zien hoe de drie variabelen in een innovatieproces met elkaar zijn verbonden.Of het nu om de invoering…

De vrijdagmiddagfrustratie

Vrijdag zwaar gefrustreerd thuisgekomen na een middag ICTles in mijn masteropleiding Learning and Innovation. Laten we maar hopen dat ik een en ander verkeerd begrepen heb.
Er stonden 2 leraren voor ons klasje innovatoren om ons van alles over ICT en innoveren te laten ervaren en beleven. Natuurlijk zou ik moeten weten dat (gelukkig) niet iedereen een early adaptor is, maar het lijfelijk ervaren dat sommigen bij de 'late majority' horen kwam hard aan. Mijn valkuil is groot: als ik ten diepste overtuigd ben van mijn gelijk kan ik het optreden van een non-believer of scepticus nog wel eens als schokkend ervaren. Geen beste instelling voor een innovator, daar ben ik mij van bewust. Ziedaar een clash op vrijdagmiddag.
Maar goed. Onze leraren hebben erg hun best gedaan ons op ons eigen niveau  met het onderwerp aan de gang te laten gaan. Over 4 weken wordt verwacht een presentatie te geven over het gebruik van een bepaalde tool, hebben we een bedrijfsbezoek en een afsluitende toets g…

Mijn eigen presentatie op de OWD10 over het minst sexy onderwerp in tijden

Voor de OWD 2010 had ik mijn eigen sessie aangemeld. AnneMarie Versloot bood gelukkig aan mee te helpen, zodat wij samen "Contextgerelateerd zoeken, Weg met de metadata!" konden presenteren. De presentatie (in Prezi) en uitleg hieronder:

Op veel scholen wordt het lesmateriaal, de bronnen, niet goed beschreven zodat het moeilijk weer terug te vinden is. Dit metadateren is een enorme klus, maar voor de vindbaarheid van het materiaal absoluut noodzakelijk. Zo'n drie jaar geleden dacht ik nog dat dit beschrijven van materialen door de aanleverende leraren zou kunnen gebeuren. Maar wat blijkt? Leraren hebben er geen zin in en kunnen het niet, bij het verplichten van metadateren zal er in veel gevallen onzin ingetikt worden.
OK, dan laten we het door profs doen in ons Media en Informatie Centrum (MIC). Een eenvoudig rekensommetje (zie presentatie) leert dat hiervoor op een gemiddeld ROC als het Deltion College minimaal 4 personen fulltime aan-het-metadateren-zijn. Afgezien of je …

De onderwijsdagen 2010

Afbeelding
Dinsdag en woensdag op de onderwijsdagen rondgelopen, samen met AnneMarie Versloot. Mooie dingen gezien, inspirerende èn hemeltergende dingen gehoord. Inspirerend was het verhaal van de TUDelft over hun Open CourseWare (OCW). Al het materiaal wordt gratis weggeven en, als ik het goed heb, zijn ook alle weblectures gratis op te vragen. Wil je echter een accreditatie dan moet je uiteraard betalen.
AnneMarie en ik hebben dit meteen voorgelegd bij de afdeling Training en Advies van ons ROC: het Deltion College. Als het materiaal dat zelf geproduceerd is moeten we gratis ter beschikking stellen, liefst via Fiducia natuurlijk. Als studenten begeleiding en een certificaat willen moeten ze zich natuurlijk inschrijven.
Voordelen: - maak een vuist tegen LOI - het materiaal wordt beter: de schrijver weet dat alles door iedereen te vinden is en zal dus nog meer zijn/haar best doen - positief imago voor het college
Punt van aandacht: natuurlijk moet het vrijgegeven materiaal wel helemaal vrij van copyrigh…